Studiuj po angielsku i poznawaj inne kultury – Portal PR - 24PR
Studiuj po angielsku i poznawaj inne kultury

09.07.2012 Kategoria: Nauka. Autor: admin

Znajomość języków obcych i innych kultur podnosi konkurencyjność absolwentów szkół wyższych na rynku pracy i pomaga osiągnąć sukces w relacjach biznesowych, politycznych i społecznych. Collegium Civitas oferuje ponad 25 nowych studiów w języku angielskim i dwujęzycznych – polsko-angielskich m.in. z zakresu stosunków międzynarodowych, dyplomacji, PR i komunikacji międzykulturowej. Dodatkowo programy wybranych specjalizacji dają możliwość nauki języka hindi, japońskiego, arabskiego lub chińskiego.

Collegium Civitas kształci między innymi specjalistów od Azji, komunikacji i zarządzania w kontekście wielokulturowym, mediów, PR i biznesu międzynarodowego. Kandydaci mają do wyboru łącznie ponad 25 specjalności i specjalizacji w języku angielskim i dwujęzycznych na kierunku stosunki międzynarodowe. Studiujący w dwóch językach jednocześnie, polskim i angielskim, w toku nauki wybierają, w jakim języku chcą realizować dany przedmiot, przy czym w ciągu całych studiów muszą uzyskać połowę punktów zaliczeniowych z przedmiotów po angielsku i drugą połowę z przedmiotów po polsku. W ofercie Collegium Civitas znajdują się także anglojęzyczne studia Asian Studies, dofinansowane ze środków UE i z niskim czesnym.

Osoby zainteresowane studiami wielokulturowymi, ale w języku polskim, mają do wyboru m.in. specjalność Studia Azjatyckie lub specjalizację Zarządzanie Integracją Międzykulturową, gdzie programy studiów obejmują odpowiednio na studiach I stopnia 6 semestrów a na studiach II stopnia 2 semestry nauki języka angielskiego, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Studenci specjalności i specjalizacji polskojęzycznych mają możliwość wyboru przedmiotów anglojęzycznych z puli blisko 300 zajęć fakultatywnych. Dodatkowo oferta Studiów Azjatyckich oprócz obowiązkowej nauki języka angielskiego przewiduje 4 semestry lektoratów z języka arabskiego, chińskiego, hindi lub japońskiego.

Studia Azjatyckie umożliwią rozwój kariery w administracji, biznesie i korporacjach współpracujących z partnerami azjatyckimi oraz instytucjach kulturalnych i turystyce. Zarządzanie Integracją Międzykulturową przygotowuje do pracy w zakresie zarządzania grupami i środowiskami wielokulturowymi oraz procesami ich integracji w różnych branżach. Specjalizacja obejmuje psychologiczne, socjologiczne i prawno-formalne aspekty zarządzania międzykulturowego, techniki mediacji i rozwiązywania konfliktów grupowych oraz międzykulturowego coachingu i NLP.

Collegium Civitas

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.