Amber Gold uderza w cały sektor finansowy – Portal PR - 24PR
Amber Gold uderza w cały sektor finansowy

13.08.2012 Kategoria: Badania rynkowe. Autor: admin

Aż 77% internautów przyznaje, że problemy Amber Gold wpłynęły negatywnie na postrzeganie przez nich parabanków. Ponad połowa badanych (59%) zaczęła gorzej oceniać skuteczność KNF oraz UOKiK. Co trzeci respondent (32%) również ma mniejsze zaufanie do banków. Jednocześnie aż 90% badanych przyznaje, że nie ulokowałaby oszczędności w firmie, która nie podlega nadzorowi finansowemu – wynika z sondażu ARC Rynek i Opinia.

Sytuacja związana z Amber Gold wpłynęła na zmniejszenie zaufania do wszystkich instytucji finansowych i instytucji nadzorujących rynek finansowy. Najbardziej straciły parabanki oraz KNF i UOKIK. Stratne są również banki. Jednocześnie 68% badanych przyznało, że gdyby informacje o ofercie instytucji parabankowych były opatrzone zapisem: „Instytucja nie podlega polskiemu nadzorowi finansowemu” byłoby to wystarczające ostrzeżenie, że finanse klientów tych instytucji mogą być zagrożone.

Instytucje, które straciły wizerunkowo na problemach Amber Gold

Źródło: ARC Rynek i Opinia, 13.08.2012

Tylko 10% respondentów zdecydowałaby się obecnie na ulokowanie swoich oszczędności w firmach, które nie podlegają nadzorowi finansowemu, gdyby proponowane zyski były wyższe niż te oferowane przez banki.

„Z naszego sondażu wynika, że respondenci z dużą dozą nieufności obserwują wydarzenia na rynku finansowym z ostatnich tygodni. Sytuacja związana z Amber Gold spowodowała nie tylko obniżenie zaufania do instytucji parabankowych, lecz również spadek wiary w skuteczność urzędów nadzorczych, jak i całego systemu finansowego. Problemy Amber Gold stanowią przestrogę dla klientów, żeby dokładnie sprawdzać, czy dana instytucja podlega pod nadzór finansowy czy nie. Można przypuszczać, że do tej pory wiele osób nie do końca miało wiedzę w tym obszarze” – mówi Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.

O badaniu

Badanie zostało przeprowadzone w dniu 12.08.2012 metodą CAWI (badania on-line) na reprezentatywnej pod względem wieku, płci i miejsca zamieszkania próbie respondentów N=500.

ARC Rynek i Opinia

Podobne wpisy:

Tagi:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.