Użytkownicy komórek nie liczą na pracodawców – Portal PR - 24PR
Użytkownicy komórek nie liczą na pracodawców

17.08.2012 Kategoria: Telefony, Telekomunikacja. Autor: admin

To pracownicy najczęściej płacą własne rachunki za korzystanie z telefonu komórkowego. Aż trzy czwarte Polaków samodzielnie pokrywa wszystkie koszty, związane z korzystaniem z telefonu komórkowego – wynika z badania Consumer Lab, przeprowadzonego dla firmy Ericsson.

Na pytanie, kto płaci rachunki telefoniczne, aż 76 proc. Polaków odpowiedziało, że ponosi całe koszty. Tylko 3 proc. badanych przyznało, że ich rachunki telefoniczne pokrywane są przez pracodawcę lub ich własną firmę. 13 proc. ankietowanych wskazało, że za ich połączenia płaci inna osoba z rodziny. 7 proc. przyznaje, że dzieli się kosztami z innym członkiem rodziny.

Aktywni płacą za siebie

Ponad połowa polskich nastolatków deklaruje, że płaci swoje rachunki samodzielnie (Badacze z ConsumerLab podzielili też ankietowanych z Polski na grupy społeczne). Rodzice pomagają zaledwie jednej trzeciej z nich.

Osoby aktywne zawodowo znacznie częściej niż inne grupy same płacą za telefon komórkowy. Zaskakiwać mogą odpowiedzi ankietowanych z takich grup społecznych, jak „osoby skupione na karierze” i „eksperymentatorzy” (obie te grupy to dorosłe osoby, częściej i intensywniej niż inne korzystające z usług mobilnych). Wydawać by się mogło, że w ich przypadku częściej to właśnie pracodawca opłaca rachunki. Tymczasem w obu grupach aż 86 proc. i 87 proc. ankietowanych deklaruje, że płaci samodzielnie. W pierwszej grupie tylko 6 proc. deklaruje, że pracodawca ponosi koszty używania ich telefonu komórkowego, a w drugiej grupie – zaledwie 2 proc.

A jak jest za granicą?

Brytyjczycy jeszcze częściej niż Polacy sami płacą za korzystanie z komórek. Taką deklarację składa tam blisko 90 proc. badanych. Tylko 3 proc. wskazuje, że cały rachunek opłaca pracodawca, a kolejny 1 proc. – że firma reguluje jedynie część kosztów. W Rosji własne rachunki płaci także blisko 90 proc. respondentów, a firma funduje rozmowy zaledwie 1 proc. użytkowników komórek. Jeszcze inaczej jest w Stanach Zjednoczonych. Tam własne rachunki reguluje 59 proc. badanych, kolejne 21 proc. wskazuje członków rodziny. Ok. 6 proc. wymienia pracodawcę jako płatnika całości lub części rachunków.

„Z badań wynika, że bardzo niewielu użytkowników komórek korzysta z telefonów, opłacanych przez pracodawców. Operatorzy podczas konstruowania taryf powinni brać pod uwagę, że znacząca większość ich klientów samodzielnie reguluje rachunki” – zaznaczają Katarzyna Pąk-dyrektor Dzialu Komunikacji Marketingowej polskiego Ericssona.

Kto reguluje Twoje rachunki za korzystanie z telefonu komórkowego?

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.