Zwolnienia grupowe w spółce Agora S.A. – Portal PR - 24PR
Zwolnienia grupowe w spółce Agora S.A.

13.08.2012 Kategoria: Rynek pracy. Autor: admin

Zarząd Agory S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 13 sierpnia 2012 roku, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, podjął uchwałę o rozpoczęciu konsultacji w sprawie zwolnień grupowych ze związkiem zawodowym działającym przy Spółce. Dodatkowo, w związku z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników, konsultacje prowadzone będą również z radą pracowników Spółki. Przyczyną planowanych zmian organizacyjnych pociągających za sobą likwidację stanowisk pracy jest osłabienie rynku reklamy i zwiększona dynamika zmian całego rynku mediów. Zamiarem zarządu jest przeprowadzenie zwolnień do 250 pracowników Spółki, w okresie do 31 stycznia 2013 roku.

Zarząd Spółki w dniu 13 sierpnia 2012 roku zwróci się do związku zawodowego działającego przy Spółce i rady pracowników Spółki o przystąpienie do konsultacji w powyższej sprawie oraz powiadomi Powiatowy Urząd Pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w Spółce.

Zwolnienia grupowe wynikają z konieczności obniżenia poziomu kosztów Spółki w związku z trudną sytuacją na rynku reklamowym oraz szybkimi zmianami, jakie zachodzą na rynku mediów. Spółka osiąga gorsze wyniki finansowe niż w latach ubiegłych pomimo tego, że jej media zajmują relatywnie dobrą pozycję rynkową. W tej sytuacji – w opinii zarządu – zmniejszenie zatrudnienia oraz wprowadzenie ostrzejszych mechanizmów kontroli kosztów we wszystkich obszarach jest konieczne, aby zapewnić Spółce możliwości rozwoju, stabilność i bezpieczeństwo finansowe, zarówno w okresie osłabienia rynku reklamowego, jak i w dłuższej perspektywie.

Spółka przeprowadzi te trudne zmiany w sposób przemyślany i z dbałością o pracowników. Aby zapewnić odchodzącym pracownikom możliwe w takiej sytuacji bezpieczeństwo, Spółka zaoferuje im szereg działań osłonowych i wspierających.

Spółka opublikuje kolejny komunikat w sprawie zwolnień grupowych po zakończeniu wymaganych prawem konsultacji ze związkiem zawodowym działającym przy Spółce oraz z radą pracowników Spółki.

AGORA S.A.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.