Czy faktoring jest odpowiedzią na kryzys? – Portal PR - 24PR




Czy faktoring jest odpowiedzią na kryzys?

11.09.2012 Kategoria: Finanse firmy. Autor: admin

W dobie kryzysu banki niechętnie udzielają finansowania za pomocą kredytu obrotowego. W tej sytuacji przedsiębiorcy powinni rozważyć skorzystanie z usług faktoringowych. Narzędzie stosowane w okresie koniunktury, może nam pomóc poprawić płynność finansową również, a może przede wszystkim, w gorszych czasach.

Usługa faktoringowa, w odróżnieniu od kredytu w banku, skupia się głównie na ocenie ryzyka handlowego pomiędzy klientem a odbiorcą. Dla banku kluczową kwestią jest zdolność kredytowa potencjalnego klienta, która w przypadku spowolnienia gospodarczego jest jak wiadomo często niższa niż zwykle. Co ważne, faktoring nie jest wyłącznie zastrzykiem gotówki na konto firmowe. Oferuje również wiele usług dodanych, szczególnie cennych dla przedsiębiorców w okresie gorszej koniunktury. Podstawową korzyścią jest oczywiście poprawa płynności finansowej i jednoczesna poprawa struktury bilansu, dzięki czemu możliwe jest wywalczenie lepszych warunków kredytowych czy wyższych limitów u dostawców.

W czasach kryzysu większego znaczenia nabierają działania prewencyjne, jakie zapewnia faktoring, czyli weryfikacja wypłacalności odbiorców. Pozwala to uniknąć sprzedania towaru lub wyświadczyć usługi firmie o słabszej kondycji finansowej lub kiepskiej reputacji płatnika – przekonuje Grzegorz Pardela, Dyrektor Handlowy w Pragma Faktoring S.A.

Podobnie zadziała ocena prawna zawartych umów i kontraktów. Po analizie dokumentów klient dowie się o operacyjnych konsekwencjach wszelkich niekorzystnych zapisów. Umożliwi to przeprowadzenie transakcji niwelując wpływ ewentualnych sytuacji spornych, a w przyszłości ustrzeże przed podobnymi zapisami. W ramach usługi faktoringu dostępna jest również opcja ubezpieczenia transakcji, czyli przejęcia ryzyka niewypłacalności odbiorcy do wysokości limitu przyznanego przez ubezpieczyciela, z którym pracuje firma faktoringowa.

Faktoring pozwala zrzucić z siebie konieczność ciągłego upominania się o własne pieniądze, gdyż monitoring bieżących wpłat leży po stronie firmy faktoringowej. Możliwe jest także zlecenie działań windykacyjnych. Co ważne, wszystko odbywa się z wykorzystaniem posiadanych już przez faktora dokumentów transakcyjnych i wiedzy o dłużniku, tym samym cały proces przebiega szybciej i sprawniej niż w przypadku zdecydowania się zlecenia sprawy kolejnej firmie zewnętrznej. Dlatego warto na początku współpracy zwrócić uwagę na kompleksowość usług oferowanych przez firmy faktoringowe.

Umiejętnie wykorzystany faktoring pozwala zarobić na siebie. Dzięki gotówce za przekazanie należności przedsiębiorca może uzyskać rabat za zakupy gotówkowe u swoich dostawców. Im więcej takich odbiorców, tym większe korzyści finansowe. – dodaje Grzegorz Pardela.

Możliwe jest także ustalenie lepszych warunków odbiorcom – przedsiębiorca może wydłużyć im terminy płatności i dać tym samym okazję do większego zamówienia, zwiększając jednocześnie swój wolumen sprzedaży i przychody uzyskane z tego tytułu.

***

Pragma Faktoring S.A

Podobne wpisy:







Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.