NewConnect szansą dla małych firm? – Portal PR - 24PR
NewConnect szansą dla małych firm?

19.09.2012 Kategoria: Rynek kapitałowy. Autor: admin

NewConnect, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, jest zorganizowanym, opartym na alternatywnym systemie obrotu rynkiem. Inauguracja pierwszej sesji odbyła się 30 sierpnia 2007 roku. Po pięciu latach od debiutu na rynku znajduje się już 413 spółek.

Rynek NewConnect, w idei założycielskiej władz giełdy warszawskiej, miał służyć spółkom rozwijającym się, o krótkiej historii rozwoju, działającym głównie w innowacyjnych obszarach nowych technologii, IT i biotechnologii. „Pięć lat rynku pokazało jednak, że NewConnect stał się miejscem odpowiednim również dla małych i średnich spółek o ugruntowanej pozycji w swoich branżach oraz z planami szybkiego rozwoju. Rynek ten daje możliwość otrzymania znaczącego zastrzyku finansowego poprzez emisję nowych akcji przy wykorzystaniu oferty publiczne bądź prywatnej, bez konieczności zwiększania zadłużenia spółki.” – wskazuje Artur Bielaszka, prezes Art Capital, Autoryzowanego Doradcy NewConnect.

Pozyskanie kapitału wraz z wprowadzeniem własnych akcji na alternatywny rynek obrotu staje się wśród krajowych firm coraz bardziej popularne. Szczególnie jest to widoczne wśród przedsiębiorstw, które z różnych powodów nie spełniają wszystkich warunków koniecznych do debiutu na głównym parkiecie. Główne przesłanki, przemawiające za pojawieniem się na rynku NewConnect, to: umożliwienie właścicielom firm pozyskanie bezzwrotnego kapitału przy utrzymaniu dotychczasowej kontroli nad firmą, uzyskanie szerszego dostępu do dalszych źródeł finansowania, a także wzmocnienie wizerunku marki oraz konkurencyjności. Należy również dodać, iż ze względu na specyfikę emitentów notowanych na tym rynku, NewConnect oferuje bardziej liberalne względem głównego parkietu wymogi formalne i obowiązki informacyjne.

Mimo spadku koniunktury, przewiduje się dalszy wzrost liczby debiutujących spółek, wynikający przede wszystkim ze wzrostu zainteresowania rynkiem alternatywnym wśród domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych. „Zauważamy, iż coraz więcej instytucji finansowych monitoruje ten rynek pod kątem ewentualnych inwestycji. Inwestorzy instytucjonalni, którzy wcześniej w ogóle nie zajmowali się NewConnect, stopniowo zaczynają inwestować w spółki na tym rynku. – dodaje Artur Bielaszka. Drugi powód to znacząco niższe koszty w porównaniu z debiutem na rynku głównym. Spółki, na skutek czystej kalkulacji ekonomicznej, zaczynają wybierać mniejszy parkiet. Wiedzą bowiem, że inwestorzy przestają przywiązywać wagę do rynku, a zaczynają się skupiać na wartości danej spółki i przyjętej przez nią strategii rozwoju. W ślad za inwestorami idą wyższe wymagania względem obowiązków informacyjnych. Inwestorzy indywidualni zrzeszeni w organizacjach typu SII (Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych) oczekują coraz większej transparentności poczynań zarządów. Warszawska giełda stopniowo zaostrza wymogi oraz konsekwencje niewywiązywania się z obowiązków informacyjnych. W pierwszej połowie 2010 roku uruchomiła NewConnect Lead, reprezentujący liderów rynku. Celem uruchomienia tego segmentu była chęć promowania liderów rynku NC poprzez wskazanie inwestorom spółek największych, o wysokiej płynności, które mają największe szanse spełnić kryteria dopuszczające je na główny parkiet giełdy.

NewConnect powstał na wzór brytyjskiego rynku AIM, największego rynku alternatywnego w Europie. Rodzimy rynek potrzebował jedynie trzech lat, aby zanotować wyższą dynamikę wzrostu w liczbie debiutów. Wówczas na rynku alternatywnym w Polsce zadebiutowało 86 spółek, co oznacza wzrost o 231 proc. w porównaniu do roku wcześniejszego. Z kolei na rynku AIM swoje akcje wprowadziło 102 podmioty, notując tym samym wzrost o 183 proc. rok do roku. Od stycznia 2011 do końca lipca br. na NewConnect zawitały kolejne 230 spółek, dla porównania –  na AIM jedynie 135.

Obecnie na rynku NewConnect notowane są akcje 413 podmiotów. Rynek AIM może się pochwalić 1115 spółkami. Warto przy tym wspomnieć, iż polski odpowiednik powstał w 2007 rok, a rynek brytyjski w 1995 i od ponad 5 lat odnotowuje trend spadkowy w corocznej liczbie debiutów.

CORE PR

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.