Przedsiębiorczość w Polsce w 2011 r. – raport MG – Portal PR - 24PR
Przedsiębiorczość w Polsce w 2011 r. – raport MG

05.09.2012 Kategoria: Przedsiębiorczość. Autor: admin

Dzięki wysiłkowi przedsiębiorców odnotowaliśmy kolejny rok wzrostu tempa  PKB – wynika z opublikowanego przez Ministerstwo Gospodarki raportu „Przedsiębiorczość w Polsce”. Dobre wyniki naszej gospodarki możliwe były przede wszystkim dzięki zwiększonej sprzedaży produkcji.

Polska znalazła się w gronie europejskich liderów wzrostu osiągając wysoki – na poziomie 4,3 proc – wynik PKB. O sukcesie zadecydował przyrost spożycia indywidualnego oraz zwiększone nakłady na inwestycje. Jednak głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego był przede wszystkim popyt wewnętrzny i dodatni wkład eksportu netto.

W 2011 r. przychody z działalności przedsiębiorstw powyżej 9 zatrudnionych, wzrosły o niemal 14 proc., a koszty rosły wolniej niż przychody. Wypracowany wynik finansowy brutto zwiększył się ze 131,7 do 141 mld zł.

Rok 2011 to także wzrost wielkości nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw z prawie 114 do 127,5 mld zł. Wiązało się to ze stopniową odbudową koniunktury, której załamanie spowodował światowy kryzys ekonomiczny.

Zgodnie z danymi GUS, polski eksport towarów w 2011 r. wyniósł blisko 136 mld euro i był wyższy o 13,6 proc w porównaniu do 2010 r. Z kolei import osiągnął poziom 152,6 mld euro, tj. o 13,7 proc. więcej niż w 2010 r. W rezultacie deficyt obrotów towarowych w roku ubiegłym był o blisko 2,1 mld euro wyższy niż w 2010 r. i wyniósł prawie 16 mld euro.

Według raportu Innovation Union Scoreboard, Polska już drugi rok utrzymuje się w grupie umiarkowanych innowatorów. Ogólna wartość nakładów na działalność badawczo-rozwojową w 2010 r. wzrosła w cenach bieżących o 15 proc. rok do roku do poziomu 10,4 mld zł.

W ciągu ostatniego roku Ministerstwo Gospodarki podjęło szereg działań legislacyjnych, mających uprościć prawo gospodarcze i ograniczyć bariery administracyjne. Wspólnie z przedsiębiorcami i strona społeczną przygotowane zostały ustawy. Pierwsza to ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, obowiązująca od 1 lipca 2011 r. Druga o redukcji niektórych obowiązków dla obywateli i przedsiębiorców weszła w życie 16 września 2011 r. Ponadto od 1 lipca 2011 r. można zarejestrować działalność gospodarcza przez Internet.

Kolejnym krokiem MG w upraszczaniu prawa gospodarczego jest projekt założeń projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.

***

Celem publikowanego od 2003 r. raportu jest przedstawienie informacji na temat stanu przedsiębiorczości w Polsce. Publikacja ukazuje, na tle sytuacji makroekonomicznej w kraju, otoczenie instytucjonalne działalności przedsiębiorstw, z uwzględnieniem zmian, jakie zaszły od czasu publikacji ostatniego raportu. Raport zawiera również podstawowe informacje na temat wyników ekonomiczno-finansowych podmiotów gospodarczych, ich struktury wielkościowej, czy działalności innowacyjnej firm. W dokumencie sformułowano również propozycję działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

Raport „Przedsiębiorczość w Polsce”

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.