Łączy nas charakter – kampania społeczna „z charakterem” – Portal PR - 24PR
Łączy nas charakter – kampania społeczna „z charakterem”

08.10.2012 Kategoria: Kampania. Autor: admin

Wystartowała kampania społeczna pod hasłem „Łączy nas charakter”, której celem jest pokazanie, że pomaganie innym może przynosić korzyści także w biznesie. Akcja społeczna organizowana jest przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych – organizację na co dzień wspierającą przedsiębiorstwa społeczne.

Głównym zadaniem kampanii jest pokazanie korzyści płynących z takiej działalności, a także uświadomienie kręgom małych i średnich przedsiębiorstw o istnieniu takich firm, ich potencjale, a co za tym idzie – możliwościach współpracy z nimi.

Główna komunikacja kampanii opiera się na prezentacji wybranych przedsiębiorstw społecznych – krótkich filmów opowiadających o historii ich rozwoju i pozytywnego wpływu na lokalne społeczności. Kampania potrwa do końca roku.

Osią komunikacji jest dedykowana strona charaktery.ekonomiaspoleczna.pl), gdzie można zapoznać się z informacjami czym są przedsiębiorstwa społeczne i gdzie można ich szukać. A za pośrednictwem serwisu YouTube  prezentowane będą sylwetki wybranych twórców przedsiębiorstw społecznych, gdzie własnymi słowami będą opowiadali oni swoje historie.

Od strony strategicznej, kreacji i egzekucji za kampanię odpowiada Lubię to – Social Media Agency, natomiast za zakup mediów odpowiada dom mediowy Huckelberry Media.

Ogólna Informacja
Kampania „Łączy nas charakter” jest częścią projektu Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji promocji i integracji społecznej”. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany od lipca 2009 r. do grudnia 2013 r. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych jest niezależną organizacją non-profit i prowadzi działania skoncentrowane wokół problematyki rynku pracy i zatrudnienia. W dorobku fundacji znalazło się dotychczas ponad 150 projektów oraz  kilkadziesiąt publikacji z zakresu usług rynku pracy. FISE animuje dyskusje w środowisku organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej, organizuje targi i konferencje oraz prowadzi portale

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.