Znamy laureatów VII edycji Superbrands – Portal PR - 24PR
Znamy laureatów VII edycji Superbrands

30.10.2012 Kategoria: Konkursy. Autor: admin
Organizacja Superbrands, której częścią jest Superbrands Polska, jest jedyną na świecie niezależną jednostką promującą ideę brandingu poprzez identyfikację, nagradzanie i prezentację studiów przypadku marek, które – dzięki wyjątkowym korzyściom, jakie oferują – osiągnęły rynkowy sukces. Otrzymanie prestiżowego Certyfikatu Superbrands to marzenie wielu działów marketingu i PR – świadczy o uznaniu wizerunkowej siły marki nie tylko przez niezależnych ekspertów, lecz również konsumentów.

W tym roku projekt Superbrands Polska ma przełomowy charakter – na potrzeby VII edycji stworzono nową metodologię oraz zainicjowano kompleksowe działania promujące branding. Monika Kowalewska, Dyrektor Projektu Superbrands w Polsce, powiedziała: „VII edycja ma dla nas wyjątkowy charakter – pełna jest zmian i nowych rozwiązań. Dumni jesteśmy z faktu, że Proces Certyfikacji marek konsumenckich obejmował badanie konsumenckie na niespotykanej dotychczas w Polsce próbie – liczącej aż 15 000 respondentów.”

NOWOŚCI VII EDYCJI SUPERBRANDS POLSKA

Akademia Superbrands – nowatorski koncept

Koncepcja Akademii Superbrands powstała z potrzeby zgromadzenia w jednym miejscu wieloletniego know-how nabytego na bazie doświadczeń z kolejnych edycji Superbrands.

  • Unikalna baza wiedzy, dostępna dla wszystkich osób zainteresowanych brandingiem na nowej stronie internetowej superbrands.pl pozwoli na szerszą edukację w zakresie zarządzania marką w wielu jej aspektach.
  • Kolejną nowością będzie cykl wykładów na polskich uczelniach ekonomicznych, na których studenci będą mogli zapoznać się z praktyczną stroną procesu zarządzania marką. Będzie to możliwe dzięki obecności ekspertów z Rady Marek, którzy przedstawią procesy brandingu, zachodzące  w międzynarodowych i polskich korporacjach z różnych branż.
  • Wyjątkowym wydarzeniem wyróżniającym tegoroczną, siódmą edycję Superbrands, będzie konferencja merytoryczna Przyszłość zarządzania marką. Gościem specjalnym będzie jeden z najbardziej uznanych na świecie specjalistów w zakresie budowy marek – Douglas Holt. Założyciel i CEO amerykańskiej firmy doradczej Cultural Strategy Group, a przedtem profesor
    w Harvard Business School oraz twórca strategii znanych brandów (m.in. Coca-Coli, Microsoftu, Jacka Danielsa i  MasterCard), autor książki  „How brands become icons”, wprowadził do marketingu i metodologii budowy marek koncepcję, zgodnie z którą marki konsumenckie powinny być budowane  w oparciu o wiedzę kulturową. Już w kwietniu, na specjalne zaproszenie Superbrands, pojawi się w Warszawie.

Jak przebiega Proces Certyfikacji? Nowa metodologia VII edycji

Na początkowej liście, opracowanej przez Superbrands i GFK w oparciu o wyniki niezależnych badań rynku, przy użyciu baz i statystyk zawierających dane o sprzedaży oraz wielkości budżetów reklamowych,  znalazły się  1863 marki konsumenckie w 30 kategoriach.

Proces Certyfikacji Superbrands, którego założeniem było wybranie najsilniejszych marek na polskim rynku,  składa się z dwóch etapów selekcji marek:

– badania konsumenckiego przeprowadzonego on-line na próbie 15 000 respondentów (we wrześniu 2012 roku)

– oceny eksperckiej prezentowanych marek

Badanie konsumenckie

W badaniu konsumenckim mierzono wspomaganą znajomość marki oraz wizerunek (pytanie o skłonność do polecenia marki –  11-stopniowa skala).

Kluczowa w badaniu konsumenckim była znajomość marki; mogła być ona powiększona lub pomniejszona o maksimum 10 punktów procentowych  w zależności od oceny wizerunku.  Na tej podstawie wyłoniono  najsilniejsze marki w każdej kategorii – do kolejnego etapu przeszło 600 marek.

Ocena ekspercka

Eksperci z Rady Marek oceniali wizerunkową siłę marki w odniesieniu do polskiego rynku. Posługiwali się skalą ciągłą od „bardzo słaba marka” do „bardzo silna marka”.


WYNIKI KOŃCOWE

Wynikiem, który decydował o przyznaniu marce certyfikatu Superbrands, uprawniającego do używania tytułu Superbrands była suma:

– średniej oceny wizerunku z badania konsumenckiego

– średniej oceny eksperckiej.

Marki, które otrzymały wynik powyżej średniej dla danej kategorii otrzymywały certyfikat Superbrands.

Tym samym marki, które uzyskały certyfikat Superbrands, cechuje jednocześnie:

– wysoka rozpoznawalność i dobry  wizerunek wśród konsumentów

– duża siła wizerunku w oczach ekspertów.

W wyniku przeprowadzonego Procesu Certyfikacji Superbrands tytuł otrzymało tylko 318 marek, co stanowi zaledwie 17% z początkowej puli marek.

Przebieg procesu certyfikacji Business Superbrands

Marki korporacyjne oraz marki dla biznesu to dwie duże kategorie marek, które złożyły się na marki biznesowe poddane Procesowi Certyfikacji Business Superbrands. Na początkowej liście marek biznesowych znalazło się 308 pozycji.

SELEKCJA MAREK

Selekcja najsilniejszych marek biznesowych przebiegała w 1 etapie. Eksperci oceniali wizerunkową siłę marek w odniesieniu do polskiego rynku. W tym celu posługiwali się  skala ciągłą od „bardzo słaba marka” (wartość -50) do „bardzo silna marka” (wartość +50).

WYNIKI KOŃCOWE

Po ocenie marek przez ekspertów dla każdej marki odrzucono 2 skrajne oceny i  obliczono średnią. Marki ze średnią ocen powyżej 15 punktów otrzymały certyfikat Business Superbrands, uprawniający do używania tytułu Business Superbrands. Tytuł ten otrzymało jedynie 85 marek.

WALK PR

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.