Konkurs na nowe logo Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury 2016 – Portal PR - 24PR
Konkurs na nowe logo Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury 2016

05.12.2012 Kategoria: Wizualizacja. Autor: admin

W dniu 4 grudnia 2012 r. Krzysztof Maj, dyrektor Biura Festiwalowego Impart 2016, ogłosił konkurs na nowe logo Wrocławia jako ESK 2016. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna bądź prawna, która do dnia 22 stycznia 2013 r. prześle swój projekt i wypełnioną kartę zgłoszeniową dostępną na stronie www.wro2016.pl. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 15 000 zł brutto.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego odzwierciedlającego ideę Wrocław  – Europejska Stolica Kultury 2016. Nowe logo powinno być znakiem nowoczesnym i oddającym prestiż, jaki niesie ze sobą tytuł ESK. Powinno akcentować w pierwszej kolejności nazwę Wrocław, w drugiej rok 2016, w trzeciej tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.

Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, ogólnopolski. Jego uczestnikiem może być każda osoba fizyczna (pełnoletnia) bądź prawna. Szczegółowy regulamin, w tym kryteria oceny prac konkursowych, oraz karta zgłoszeniowa i skład komisji konkursowej są dostępne na stronie www.wro2016.pl. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 22 stycznia 2013 r.

Nowe logo rozpoczyna kolejny etap przygotowań do obchodów roku 2016 i stanowić ma impuls do dalszych działań wokół tytułu ESK.

Europejska Stolica Kultury

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.