Ochrona środowiska przyjazna gospodarce – wyniki badań społecznych – Portal PR - 24PR
Ochrona środowiska przyjazna gospodarce – wyniki badań społecznych

04.12.2012 Kategoria: Ekologia. Autor: admin

Z przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Środowiska Badań świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski wynika, że zdecydowana większość Polaków zgadza się z opinią, że ochrona środowiska może pozytywnie wpłynąć na rozwój gospodarczy, a stan środowiska zależy przede wszystkim od aktywności każdego z nas.

Za największy problem naszego środowiska uznawana jest przez Polaków kwestia śmieci, chociaż obserwowane są pozytywne trendy w porównaniu z poprzednimi latami. Regularną segregację odpadów deklaruje 45% badanych (taki sam wynik jak w roku poprzednim). Wzrosła natomiast liczba osób, które przyznają się do sporadycznej segregacji śmieci.

Na liście najważniejszych problemów środowiskowych, w dalszej kolejności, znajdują się: zanieczyszczenie wód i powietrza oraz katastrofy naturalne. Zdecydowana większość Polaków dostrzega też potrzebę zmniejszania emisji gazów cieplarnianych. Kwestia ta znajduje się na piątej pozycji wśród najważniejszych problemów środowiskowych. Co ciekawe, co trzeci Polak deklaruje gotowość do ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z wyborem rozwiązań ekologicznych.

Wyniki badań wskazują także na kredyt zaufania do instytucji publicznych ochrony środowiska, dlatego warto wykorzystać ten potencjał społeczny w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju kraju.

Szczególnie ciekawie przedstawiają się wyniki badań pokazujące, że Polacy czują się współodpowiedzialni za stan środowiska naturalnego. Zdaniem większości badanych zależy on przede wszystkim od aktywności każdego z nas. Wyniki te doskonale oddają to, co staramy się przekazać społeczeństwu – dbałość o środowisko powinniśmy traktować jako przywilej. Oczywiście konieczne jest dobre prawo, odpowiedzialne działania władz państwowych i samorządowych, ale bez zaangażowania pojedynczej jednostki nie osiągniemy wymiernego efektu w postaci bardziej czystego środowiska naturalnego – komentuje wyniki badań Beata Jaczewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

A jak Polacy dbają o środowisko? – Najpopularniejszym zachowaniem jest korzystanie z toreb wielokrotnego użytku – używa ich regularnie co czwarty badany. Polacy starają się także rozsądnie korzystać z energii, w tym m.in. unikają trybu czuwania w urządzeniach RTV/AGD. Energii nie oszczędza tylko 6% badanych (w roku ubiegłym było to 11%). Coraz więcej osób zwraca uwagę na oznaczenia ekologiczne na produktach oraz stara się nie marnować żywności. Ponadto, w co piątym domu  planuje się w najbliższym roku podjęcie dodatkowych działań, które zwiększą efektywność energetyczną i umożliwią zmniejszenie rachunków za energię.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z pełną treścią cyklicznego, corocznego Badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski, realizowanych w ramach Ministerstwa Środowiska: http://www.mos.gov.pl/artykul/4770_badania_swiadomosci/18296_badanie_swiadomosci_ekologicznej.html

Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski jest elementem wieloletniego programu badawczego Ministerstwa Środowiska. W 2012 badanie zostało zrealizowane po raz drugi.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.