Faktury elektroniczne a nowe przepisy księgowe – Portal PR - 24PR
Faktury elektroniczne a nowe przepisy księgowe

15.01.2013 Kategoria: Finanse firmy. Autor: admin

W dniu 11 grudnia 2012 roku Ministerstwo Finansów wydało nowe rozporządzenie m.in. w sprawie  wystawiania faktur, które weszły w życie w styczniu br. Ponadto Prezydent RP podpisał pakiet przepisów, które wejdą w życie 01 kwietnia bieżącego roku oraz 01 stycznia 2014. Wszystkie zmiany wymagają solidnego przygotowania ze strony przedsiębiorców działających na terenie Polski.

Wiele zmian dotyczy całego zakresu zagadnień związanych z dokumentowania sprzedaży, a w szczególności prawidłowego wystawiania faktur w różnych sytuacjach. Przedsiębiorcy muszą śledzić zmiany i dostosować systemy informatyczne wspomagające zarządzanie i sprzedaż do nowych możliwości.

Zmiany w przepisach to dalszy krok do upowszechnienia elektronicznego obiegu dokumentów, a szczególnie faktur między kontrahentami, w ramach coraz powszechniej stosowanego „łańcucha dostaw” (supply chain).

Przepisy zrównujące faktury elektroniczne z tradycyjnymi weszły w życie z dniem 1 stycznia 2013. Otwiera się możliwość istotnej redukcji kosztów dzięki zastosowaniu obiegu elektronicznego dokumentów.

Firma Cooper’s and Lybrand (która połączyła się z Price Waterhouse tworząc jedną z największych firm konsultingowych na świecie PricewaterhouseCoopers) już w 1998 roku opublikowała obliczenia, z których wynikało, że pracownicy spędzają 50% na szukanie dokumentów papierowych, a tylko 5 – 15% swojego czasu na ich czytanie. W sieci można łatwo znaleźć arkusze kalkulacyjne, które pozwalają obliczyć oszczędności dla firmy wynikające z przejścia na dokumenty elektroniczne. W obliczeniach uwzględnia się między innymi drukowanie, czas poświęcony na kopertowanie, wysyłanie, znaczki, archiwizację, czas potrzebny na wyszukiwanie dokumentów. Oszczędności nawet w niewielkich firmach mogą być liczone w tysiącach zł. W przypadku faktur elektronicznych dodatkowo trzeba uwzględnić korzyści wynikające z szybszego obiegu pieniądza w firmie.

ERPmobile S.A. – producent programu do zarządzania firmą (w tym księgowości) online – mKsiegowa.pl – przygotował nową wersję oprogramowania – 2.9, która jest całkowicie zgodna z nowymi przepisami dotyczącymi faktur elektronicznych. Na przykładzie programu zaprezentowane zostanie w jaki sposób niewielkim kosztem (od 99 zł miesięcznie) można zrealizować obieg dokumentów.

Najważniejsze cechy faktur elektronicznych

Zgodnie z par.1, ust. 9. rozporządzenia o zmianach w sposobie wystawiania faktur, firma samodzielnie określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Ustawodawca jedynie precyzuje, że przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury.

W programie mKsiegowa.pl autentyczność pochodzenia wynika z następujących zabezpieczeń oprogramowania:

  • Indywidualny login i hasło użytkownika
  • Oznaczenie każdej faktury w bazie danych indywidualnym identyfikatorem (nazwą) użytkownika, który przygotował lub wprowadził dokument

Dalej rozporządzenie przez integralność treści faktury rozumie, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać. Zapis ten trzeba pogodzić z często występującym wymaganiem biznesowym, aby faktury można było zmieniać przed wydrukowaniem lub przesłaniem do kontrahentowi za pomocą systemów teleinformatycznych.

W oprogramowaniu mKsiegowa.pl, integralność treści faktur zapewniono poprzez pogodzenie sprzecznych wymagań. Program pozwala na modyfikację danych na fakturze sprzedaży do czasu jej wydrukowania lub wysłania poprzez e-mail.

Czytelność faktur z kolei, jest zapewniona w programie poprzez formatowanie faktury do postaci zgodnej z przepisami ustawy VAT każdorazowo przy jej podglądzie.

Przechowywanie faktur na serwerach administrowanych przez mKsiegowa.pl odbywa się do czasu korzystania przez firmę z usługi wynajmu oprogramowania. W przypadku rezygnacji z usługi firma otrzymuje nieodpłatnie wszystkie faktury w postaci elektronicznej, w formacie pdf.

Nowe ułatwienia przy wystawianiu faktur elektronicznych

W programie online mKsiegowa.pl faktury sprzedaży, oferty, zamówienia, można wysyłać do kontrahentów w prosty sposób e-mailem w formacie pdf. Kopia elektroniczna faktury jest przechowywana w bezpieczny sposób na dyskach i codziennie archiwizowana. Ponadto program pozwala wystawiać, łatwo rozliczać i księgować faktury wystawiane kontrahentom w stałych okresach czasu (faktury okresowe). Proces ten jest w pełni zautomatyzowany.

Rozwiązania proponowane przez mKsiegowa.pl radykalnie zmniejszają koszty takich rozwiązań, które były dostępne wcześniej, lecz były stosunkowo kosztowne. Obecnie nawet mała firma może korzystać z nowej ustawy za niewielką, miesięczną opłatą.

Korzyści są łatwo policzalne:

  • Oszczędności papieru (wydruk faktury to ok. 10 gr za sztukę)
  • Oszczędności czasu – czas pracownika poświęcany na wystawienie faktury szacuje się na kwotę ok. 1 – 5 zł za fakturę (obsługa programu, drukarki, kopertowanie, nadanie na poczcie)
  • Oszczędności na opłatach pocztowych – 3,50 zł za list polecony

Już przy 100 fakturach miesięcznie, koszty ich wystawienia mogą przekroczyć nawet 500 zł.

Planowanie zakupu oprogramowania do fakturowania w dzisiejszych czasach również nie jest do końca opłacalne. Inwestycja w oprogramowanie to między innymi koszt zakupu licencji oprogramowania, którego wartość waha się na poziomie kilkuset do kilku tysięcy złotych oraz podobny koszt utrzymania IT w tym zakresie. Według ankiety przeprowadzonych w przez TechSoup Global Network roku 2012, 39% badanych wskazało na obniżenie kosztów przetwarzania w chmurze jako główny element zachęcający do korzystania z aplikacji online.

Podsumowanie

„Jako producent nowatorskiego oprogramowania księgowego online obejmującego również zaawansowaną funkcjonalność w zakresie elektronicznej wymiany dokumentów jesteśmy przekonani, że wkrótce małe i średnie przedsiębiorstwa przestawią się na obieg elektroniczny. Model biznesowy oferowania oprogramowania „w chmurze” powoduje, że rozwiązania takie są już dostępne dla każdej organizacji” – mówi Witold Jurczyk – Prezes ERPmobile S.A. „Jesteśmy przekonani, że w najbliższej przyszłości oczywistym stanie się fakt rozliczania faktur elektronicznych oraz ich przeglądania na tabletach” – dodaje Witold Jurczyk.

Informacje o firmie

Założyciele firmy ERPmobile w roku 2010 zgłosili swój innowacyjny projekt programu księgowego online do funduszu zalążkowego Technoboard sp. z o.o. Projekt zyskał uznanie i otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ciągu kilkunastu miesięcy powstał dojrzały system księgowości internetowej pod marką mKsiegowa.pl.

Program jest oferowany „w chmurze” zarówno pojedynczym przedsiębiorcom, jak i biurom rachunkowym. Jest jednym z nielicznych programów księgowych online dostępnych na rynku, przystosowanych do obsługi spółek prawa handlowego.

ERPmobile przygotowuje się do wejścia na rynek NewConnect w celu pozyskania kapitału na dalszy rozwój. Kapitał zostanie przeznaczony na udostępnienie jednolitej platformy przetwarzania danych „w chmurze” (Cloud Computing) przedsiębiorstwom.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.