Jak zatrzymać najlepszych? – Portal PR - 24PR
Jak zatrzymać najlepszych?

24.01.2013 Kategoria: Rynek pracy. Autor: admin

Dla pracowników bardzo ważna jest możliwość rozwoju i zwiększania kompetencji. Pracodawca, który stwarza takie możliwości w firmie zyskuje lojalną i zmotywowaną kadrę.

Pracownik w ostatnich dziesięcioleciach zaczął być postrzegany jako osoba mobilna i coraz mniej przywiązana do jednego miejsca pracy. Okazuje się jednak, że wiele osób nadal chętnie pozostaje lojalnymi wobec pracodawcy, jeśli tylko dba on o zaspokojenie ich potrzeb. – Często jednym z powodów odchodzenia pracowników z firmy jest brak dalszych perspektyw na rozwój. Z tego względu, jeśli zależy nam na zatrzymaniu w firmie najlepszych, warto pomyśleć o zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu ścieżek karier – mówi Justyna Wolska z Sedlak & Sedlak, firmy która specjalizuje się w tego typu projektach.

Ścieżka kariery to sekwencja kolejnych stanowisk, które pracownik może objąć po spełnieniu określonych wytycznych. Tradycyjna ścieżka kariery jest oparta na przesunięciach pionowych, w ramach których pracownik awansuje na kolejne stopnie w hierarchii organizacyjnej firmy. Istnieje jednak możliwość zaplanowania ścieżek opartych na zmianie zakresu obowiązków i władzy oraz możliwości podejmowania coraz większej ilości decyzji. Pracownicy są też często zainteresowani przesunięciami pomiędzy działami w celu zdobycia nowego doświadczenia, poszerzenia swojej wiedzy i możliwości zawodowych. Ponieważ każdy pracownik ma indywidualne potrzeby, ważne jest wspólne planowanie rozwoju w ramach organizacji. Ścieżka kariery narzucona przez pracodawcę może okazać się sprzeczna z celami pracownika, co spowoduje obniżenie jego motywacji i efektywności.

Wytyczenie ścieżek karier w firmie przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim systematycznie planując rozwój pracowników przedsiębiorstwo może lepiej wykorzystać ich potencjał oraz zyskuje coraz lepiej wykwalifikowaną kadrę. To z kolei pozwala obniżyć koszty związane z poszukiwaniem specjalistów na zewnętrznym rynku pracy.  – Powiązanie celów rozwojowych pracowników z celami organizacji przekłada się również na osiąganie lepszych wyników biznesowych. Przejrzysta wizja rozwoju jest także czynnikiem zwiększającym motywację i zaangażowanie pracowników, dlatego kolejnym pozytywnym następstwem wprowadzenia ścieżek karier w firmie jest zmniejszenie rotacji kadry pracowniczej – dodaje specjalista ds. rekrutacji Sedlak & Sedlak.

Dobrze zaprojektowany system ścieżek karier daje pracownikom jasną informację, jakie kryteria muszą spełnić, aby objąć dane stanowisko w firmie. Dzięki temu mogą oni bardziej świadomie kierować swoim rozwojem. Uzgodniona z pracownikiem ścieżka kariery stanowi dla niego szansę na realizację ambicji zawodowych, a przez to zwiększa satysfakcję z pracy. System awansu uwzględniający potrzeby organizacji i potencjał pracownika umożliwia mu podnoszenie kwalifikacji zawodowych. To z kolei zwiększa jego atrakcyjność zarówno na wewnątrzfirmowym jak i zewnętrznym rynku pracy.

Specjaliści podkreślają znaczenie ścieżek karier w budowaniu wizerunku atrakcyjnego pracodawcy. – Firmy, które już na wstępie pokazują potencjalne możliwości rozwoju w ramach ich struktury zwiększają swoje szanse na przyciągniecie najlepszych kandydatów. Jest to szczególnie ważne w tych branżach, w których liczba specjalistów jest niższa niż zapotrzebowanie na rynku – komentuje Justyna Wolska z Sedlak & Sedlak.  

Redakcja portalu rynekpracy.pl

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.