Pomoc de minimis w 2011 roku – Raport UOKiK – Portal PR - 24PR
Pomoc de minimis w 2011 roku – Raport UOKiK

15.01.2013 Kategoria: Finanse firmy. Autor: admin

uokik_logoPonad 3,4 mld zł – to kwota pomocy de minimis udzielonej w 2011 roku – tak wynika z najnowszego raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ten rodzaj wsparcia nie wymaga zgłoszenia Komisji Europejskiej. Większość pieniędzy trafiła do mikroprzedsiębiorstw

[Warszawa, 14 stycznia 2013 r.] Pomoc de minimisto wsparcie państwa udzielane przedsiębiorcom, które nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Zgodnie bowiem z zasadą prawa rzymskiego de minimis non curat lex (prawo nie troszczy się o drobiazgi), pomoc o niewielkich rozmiarach nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku. Jednak łączna wartość pomocy de minimis dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć 200 tys. euro w okresie trzech lat kalendarzowych, a przypadku przedsiębiorców z sektora transportu drogowego – 100 tys. euro.

W 2011 roku wartość pomocy de minimis wyniosła 3 446,6 mln zł. To o 25 proc. mniej niż w 2010 roku. Najczęściej przedsiębiorcy otrzymywali różnego rodzaju dotacje, ulgi podatkowe. Wsparcie było udzielane głównie ze źródeł zasilanych jednocześnie ze środków krajowych i zagranicznych. Spadek wartości pomocy związany jest przede wszystkim z zawarciem w 2011 roku mniejszej ilości umów związanych ze wsparciem środków funduszy unijnych.

Beneficjenci

Proste zasady udzielania pomocy de minimis powodują, że najczęściej korzystają z niej mniejsze podmioty. W 2011 roku z tej formy wsparcia skorzystało 130 tys. przedsiębiorców, a 77 proc. wartości pomocy de minimis trafiło do mikroprzedsiębiorstw, co wiąże się głównie z prostymi zasadami jej udzielania i brakiem powiązania z konkretnymi projektami. Jedynie ok. 5 proc. pomocy de minimis trafiło w 2011 roku do dużych przedsiębiorców,

Instytucje udzielające pomocy

W 2011 roku największej pomocy de minimis udzielił Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (1 167,3 mln zł). To ponad 30 proc. całej wartości pomocy de minimis. Kwota ta została głównie przeznaczona na działania w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na drugim miejscu znalazły się jednostki samorządowe (1 151 mln zł) – większość pieniędzy rozdysponowali starostowie powiatów głównie w ramach dotacji i refundacji związanych z zatrudnieniem i instytucjami rynku pracy. Gminy często stosowały zwolnienia podatkowe i umarzały zaległości podatkowe lub rozkładały je na raty. W 2011 roku pomocy de minimis o dużej wartości udzielili także beneficjenci Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (306,9 mln zł) głównie na szkolenia i usługi doradcze.

Województwa

Od kilku lat utrzymuje się stała tendencja, zgodnie z którą najwięcej pomocy de minimis udziela się w kilku tych samych województwach. W 2011 roku pomocy de minimis o największej wartości udzielono przedsiębiorcom z województwa wielkopolskiego (472,1 mln zł), mazowieckiego (462,2 mln zł), małopolskiego (323,9 mln zł). Najmniej otrzymali natomiast przedsiębiorcy z województwa podlaskiego (117,1 mln zł), lubuskiego (82,5 mln zł) oraz opolskiego (76,3 mln zł).

Kompetencje Prezesa UOKiK

Projekt programu pomocowego przewidującego udzielenie pomocy de minimis wymaga zgłoszenia do Prezesa UOKiK w celu przedstawienia przez niego ewentualnych zastrzeżeń. Obowiązek taki nie dotyczy pomocy indywidualnej. Podmiot udzielający pomocy de minimis wydaje zaświadczenie o przyznanym wsparciu stwierdzające jego charakter i określające m.in. dzień i wartość udzielonej pomocy, a także dane identyfikujące organ udzielający pomocy i beneficjenta oraz podstawę prawną udzielenia pomocy.

Rzecznik prasowy UOKiK

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.