Voxel uruchomi kolejne centra PET-CT – Portal PR - 24PR
Voxel uruchomi kolejne centra PET-CT

23.01.2013 Kategoria: zdrowie. Autor: admin

W 2013 roku Grupa Voxel zamierza uruchomić przynajmniej dwa nowe centra diagnostyczne PET-CT, w tym jedno na Śląsku i jedno na Podkarpaciu. Otwarcia nowych placówek, w których zainstalowane zostaną nowoczesne skanery hybrydowe (połączenie pozytonowej tomografii emisyjnej PET i tomografii komputerowej CT), można spodziewać się już w trzecim kwartale br.

Konsekwentnie realizujemy naszą strategię rozwijania centrów diagnostyki, w tym diagnostyki nuklearnej PET, opartych na produkowanych przez siebie radiofarmaceutykach komentuje Jacek Liszka, Prezes Zarządu Voxel SA.

– Nowe centra diagnostyczne będą zlokalizowane w ośrodkach leczenia onkologicznego, dzięki czemu – oprócz badań zleconych przez NFZ – będą również świadczyły usługi diagnostyczne na rzecz centrów leczenia onkologicznego– dodaje Dariusz Pietras, Wiceprezes Zarządu Voxel SA.

Szacunkowy koszt powstania dwóch nowych centrów PET-CT wyniesie łącznie 14-16 mln zł. W każdej z lokalizacji przystosowanie pomieszczeń to wydatek około 1 mln zł, urządzenie do wykonywania badań SPECT (tomografia emisyjna pojedynczych fotonów oparta na najnowszych metodach obrazowania mózgu) – około 1 mln zł, a skaner PET-CT – około 6 mln zł. Podstawowym źródłem finansowania tych inwestycji będą środki pozyskane przez Spółkę z emisji 670 tys. akcji, które po podwyższeniu kapitału będą stanowiły w nim 6,44 proc. Minimalna cena emisyjna akcji nowej emisji to 19 zł.

Dzięki emisji 1 mln akcji po 19 zł w ramach IPO z 2011 roku pozyskaliśmy pieniądze na inwestycje, co pozwoliło nam dynamicznie się rozwijać (m.in. cyklotron przy dotacji UE 31 mln zł, najnowocześniejsze w Polsce centrum PET-CT-MR w Krakowie), realizować prognozy wzrostu, osiągać coraz lepsze wyniki finansowe i budować coraz wyższy potencjał generowania zysków w kolejnych okresach. Zdobyliśmy zaufanie rynku kapitałowego, mamy zdecydowanie lepszą pozycję finansową. To podstawowe argumenty za tym, że akcje nowej emisji są wyraźnie więcej warte niż te emitowane przed dwoma laty, zatem ich cena emisyjna również powinna być wyższa podkreśla Wiceprezes Dariusz Pietras.

Na podstawie bieżących kontaktów z inwestorami, spodziewamy się dużego zainteresowania nową emisją ze strony instytucji finansowych, którym – ze względu na brak istotnych ofert sprzedaży akcji w systemie giełdowym – bardzo trudno jest kupić zadowalającą liczbę akcji Voxeladodaje Wiceprezes Voxel SA.

Akcjonariusze Voxela zdecydują o emisji akcji podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zaplanowane jest na 27 lutego br. Porządek obrad przewiduje również decyzję o emisji 300 tys. warrantów zamiennych na akcje, które będą mogły być wykorzystane przez Voxel do finansowania dalszych inwestycji, np. kolejnych centrów PET-CT.

Grupa Voxel

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.