Colliers podsumowuje rynek inwestycji – Portal PR - 24PR
Colliers podsumowuje rynek inwestycji

19.02.2013 Kategoria: NIERUCHOMOŚCI. Autor: admin

Firma Colliers International, wiodący doradca na rynku nieruchomości komercyjnych, podsumowuje aktywność na rynku inwestycji w minionym roku oraz przedstawia prognozy na 2013.

Podsumowanie minionego roku i prognozy według Colliers International:

ZARYS OGÓLNY

 • Wolumen transakcji inwestycyjnych w 2012 wyniósł 2.7 mld EUR, osiągając poziom sprzed kryzysu (2007 r).
 • Znaczące pojedyncze transakcje takie jak Manufaktura czy Warsaw Financial Center podkreślają zaufanie jakim międzynarodowa społeczność inwestycyjna darzy polski rynek.
 • Polska utrzymała swoją pozycję jako wiodący rynek nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem wolumenu transakcji, płynności oraz dostępności finansowania dłużnego dla najlepszych nieruchomości.

STOPY KAPITALIZACJI

 • Stopy kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości biurowych w centrum Warszawy w 2012 r. kształtowały się w przedziale 6.25%-6.50%, natomiast dla obszaru CBD-Fringe 6.75%. Stopy kapitalizacji dla Mokotowa (drugiej największej dzielnicy biurowej w Warszawie i jednego z najbardziej aktywnych rynków w zakresie inwestycji na rynku nieruchomości w ciągu ostatnich 24-30 miesięcy) odnotowała tendencję wzrostową z poziomu lekko poniżej 7% w IV kwartale 2011 r. do ok. 7.5%-7.75% w II kwartale 2012 r. w wyniku nasycenia rynku i oraz perspektyw rynku najmu powierzchni biurowych. Niezależnie od powyższego w dzielnicy odnotowano dwie znaczące transakcje w 2012 r. tj. nabycie Platinium Business Park przez Allianz i Marynarska Business Park przez Heitman
 • Dla najlepszych nieruchomości handlowych w 2012 r. w Warszawie stopy kapitalizacji kształtowały się w przedziale 6%-6.5%, a dla miast poza stolicą nieznacznie poniżej 6% (wybrane nieruchomości)-8.5%.
 • Stopy kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości magazynowych w 2012r. kształtowały się na poziomie nieznacznie poniżej 8%, na których ceny w dużej mierze ma wpływ średnio ważona okres zapadalności umów. Dla nieruchomości z krótszym okresem rezydualnym umów należy się spodziewać transakcji przy poziomie wyższym o ok. 50-75 punktów bazowych.

WOLUMENY

 • Całkowita wartość inwestycji w wysokości 2.7 mld EUR osiągnęła poziom z 2007r. i przekroczyła ubiegłoroczne wynik, głównie dzięki imponującemu IV kwartałowi 2012r., kiedy wartość zamkniętych transakcji wyniosła 1.6 mld EUR.

WOLUMENY SEKTORAMI

 • Głównie ze względu na skalę transakcji takich jak Złote Tarasy, Manufaktura i Renoma, wartość transakcji obiektami handlowymi stanowiła 45% udziału w rynku, udział transakcji obiektami biurowymi ukształtował się na poziomie 34% a magazynowymi na poziomie 17% – ten ostatni sektor zanotował znaczący wzrost rocznego wolumeny w porównaniu do poprzednich dwóch lat. OPISY TRANSAKCJI
 • Rynek odnotował ponad 40 transakcji instytucjonalnych o średniej wartości ok. 65 mln EUR oraz 8 transakcji powyżej 100 mln EUR.
 • Najbardziej znaczące transakcje w 2012 r. to nabycie Złotych Tarasach przez AXA Real Estate i CBRE Property Fund Central Europe LP dla za 475 mln EUR, nabycie Manufaktury przez Union Investment za 390 mln EUR, jak również Warsaw Financial Center za ok. 210 mln EUR przez joint venture Allianz Real Estate i Tristan Capital Partners.
 • Cykl transakcji wydłużył się i obecnie wynosi średnio 6-9 miesięcy od rozpoczęcia do zamknięcia transakcji, w zależności od struktury transakcji.
 • Aktywność w mniejszych miastach w 2012 r. (39% całkowitej wartości inwestycji o wartości 1.07 mld EUR) była głównie napędzana transakcjami obiektami handlowymi i magazynowymi. Sprzedaż obiektów biurowych poza Warszawą została ograniczona do minimum, częściowo ze względu na ograniczoną dostępność produktu inwestycyjnego oraz fakt, że Warszawa jest głównym rynkiem generującym zainteresowanie najemców.

PROGNOZY

 • Stopy kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości pozostaną stabilne.
 • Zgodnie z perspektywami makroekonomicznymi UE, zaufanie inwestorów oraz ich aktywność na rynku pozostanie zachowana.

Polska utrzyma swoją pozycję jako wiodący rynek nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej. Dalsza zmiana stóp kapitalizacji, zależeć będzie w dużym stopniu od sytuacji makroekonomicznej w strefie euro oraz zapotrzebowania kapitałowego głównych kredytodawców na rynku.” – komentuje Piotr Mirowski, Dyrektor, Dział Usług Inwestycyjnych | Region CEE, Colliers International.

Colliers International

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.