Pełnomocnictwo obowiązuje tylko w jednej sprawie – Portal PR - 24PR
Pełnomocnictwo obowiązuje tylko w jednej sprawie

25.02.2013 Kategoria: PRAWO. Autor: admin

tax_careUstanowiony przez podatnika pełnomocnik może go reprezentować tylko w jednej sprawie. Przedsiębiorca, który wyjeżdża na dłużej niż 2 miesiące, musi powołać pełnomocnika do doręczeń urzędowych pism.

Podatnik może do pewnych czynności podatkowych powołać pełnomocnika, który może go reprezentować przed organami podatkowymi. Pełnomocnikiem może zostać wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych. O wyznaczeniu pełnomocnika podatnik zobowiązany jest poinformować fiskusa na piśmie – pod rygorem nieważności. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wymaga każdorazowo wniesienia opłaty skarbowej – pełnomocnictwo nie może bowiem być wykorzystane do kilku czynności.

Tylko w jednym zakresie

Pełnomocnik, chcąc występować w imieniu podatnika, musi dysponować dokumentem potwierdzającym umocowanie go do działania w imieniu podatnika i wskazującym konkretny zakres jego działania. Najczęściej pełnomocnik powoływany jest w przypadku wszczęcia wobec podatnika postępowania podatkowego – w takiej sytuacji pełnomocnictwo może zostać zgłoszone ustnie do protokołu. Pełnomocnik, tak samo jak podatnik, może zostać ukarany karą porządkową za niewykonanie czynności określonej w wezwaniu urzędu skarbowego.

Podpis na deklaracji i odbieranie listów

Poza reprezentowaniem podatnika w postępowaniu podatkowym, pełnomocnik może być także wezwany przez fiskusa do jednorazowego złożenia wyjaśnień, zeznań lub dokonania określonej czynności osobiście, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego. Pełnomocnik posiada  prawo do podpisywania się na np. korektach deklaracji podatkowych przedsiębiorcy,  może być także adresatem pism skierowanych do podatnika przez urząd skarbowy – zarówno tych w formie papierowej, jaki i elektronicznej.

Warto także pamiętać, że jeśli przedsiębiorca zamierza wyjechać za granicę na okres co najmniej 2 miesięcy, spoczywa na nim obowiązek ustanowienia pełnomocnika do doręczeń urzędowych pism.

Katarzyna Miazek, Tax Care

Katarzyna Więsik,  księgowa Tax Care

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.