RICS Business Valuation Guidance – Portal PR - 24PR
RICS Business Valuation Guidance

18.02.2013 Kategoria: Finanse firmy. Autor: admin

RICS opublikował notę z wytycznymi, których celem jest doradztwo w zakresie najlepszych praktyk wyceny firm i udziałów w przedsiębiorstwach. Dokument umożliwia połączenie międzynarodowych modeli wyceny i redukcję nieścisłości na światowych rynkach nieruchomości.

Profesjonalna wycena przedsiębiorstwa jest kluczowa dla zdrowego funkcjonowania rynku i stabilnej gospodarki. Jej wynik brany jest pod uwagę przy wielu strategicznych działaniach – analizie wyników, decyzji finansowych, doradztwa dotyczącego transakcji i rozwoju, rozwiązywania sporów, bądź opodatkowania. Element, który wykorzystuje się przy tak licznych działaniach wymaga szczególnego traktowania. RICS dbając o promocję najlepsze praktyk, stworzył Business Valuation Guidance. Najnowsze wytyczne odnoszą się do wyceny całych przedsiębiorstw, w tym prywatnych spółek, firm jednoosobowych i partnerskich, a także częściowych udziałów.

Światowe zastosowanie Business Valuation Guidance (Wytycznych Wyceny Przedsiębiorstw) jest zgodne z wymogami Międzynarodowych Standardów Wyceny (International Valuation Standard – IVS) 200Przedsiębiorstwa i udziały w przedsiębiorstwie. Celem wytycznych jest zminimalizowanie różnic w modelach wyceny oraz założeniach, które mogą prowadzić do niespójności w wycenie przedsiębiorstw. Podkreślają one wagę, jaką RICS przykłada do spójności zrozumienia i rozwoju praktyk wyceny przedsiębiorstw. Business Valuation Guidance będą częścią tzw. Czerwonej księgi – RICS Wycena – profesjonalne standardy (RICS Valuation – Professional Standards, Red Book), której publikacja planowana jest w 2013 roku. Wraz z Międzynarodowymi Standardami Wyceny (IVS), opracowanie RICS – Red Book, będzie stanowić najważniejsze międzynarodowe wytyczne i standardy dotyczące wyceny.

Rekomendacje Business Valuation Guidance dotyczące najlepszych praktyk skupiają się na profesjonalnych metodach oceny zakresu pracy i warunków współpracy, badań wyceny, metodyki, raportowania i poufności danych klienta. Wycena przedsiębiorstwa to podstawowa umiejętność wielu rzeczoznawców, stanowiąca część profesjonalnych usług świadczonych przez wielu członków RICS. Wytyczne stanowią również kontynuację wprowadzonej w styczniu 2012 r. nowej drogi do członkostwa APC (Assessment of Professional Competence – ocena profesjonalnych kompetencji) RICS związanej z oceną przedsiębiorstw, a głównymi odbiorcami są osoby pracujące przy wycenie przedsiębiorstw i wartości niematerialnych.

„Dzięki wydaniu Business Valuation Guidance, RICS przyjmuje ważną rolę w obszarze wyceny przedsiębiorstw i udziałów w przedsiębiorstwach. Wytyczne pomagają wprowadzić potrzebne struktury i akredytacje do tej istotnej dziedziny. Jest to szczególnie ważne, jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę krajów, w których obecne uregulowania są niestety niewystarczające.” – powiedział autor wytycznych – David Bowes FRICS, Bruce Sutherland & Co

O RICS

The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) jest światową organizacją zrzeszającą profesjonalistów związanych z branżą nieruchomości i budownictwa. Jest wiodącą instytucją promującą rozwój kwalifikacji zawodowych, utrzymywanie najwyższych standardów oraz rygorystyczne przestrzeganie kodeksu etycznego.

Przynależność do RICS jest uznawana za gwarancję najwyższej klasy profesjonalizmu w branży nieruchomości i budownictwa. Na świecie RICS zrzesza blisko 100 000 specjalistów, którzy czuwają nad ulepszaniem i przestrzeganiem standardów na lokalnych rynkach.

RICS jest niezależną, międzynarodową organizacją zawodową powstałą w 1868 roku w Wielkiej Brytanii. Obecnie funkcjonuje w oparciu o podział na następujące oddziały: Wielka Brytania, Europa (kontynentalna), MENEA (Środkowy i Bliski Wschód oraz Afryka), Ameryki, Azja, Oceania, i Indie. 

RICS Polska zostało powołane w 1991 roku przez grupę doświadczonych rzeczoznawców,  którzy dostrzegli potrzebę wprowadzenia regulacji na wciąż młodym i rozwijającym się po transformacji ustrojowej rynku nieruchomości. Aktualny Zarząd RICS Polska został powołany 1 lipca 2011, a jego przewodniczącą została p. Monika Dębska-Pastakia, FRICS, Partner oraz Prezes Zarządu Knight Frank. Obecnie RICS Polska zrzesza ponad 230 członków, spośród czołowych firm i organizacji działających na szeroko pojętym rynku nieruchomości.

Ciszewski MSL Financial Communications

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.