Zwycięzcy pierwszego konkursu Narodowego Programu Przedsiębiorczości – Portal PR - 24PR
Zwycięzcy pierwszego konkursu Narodowego Programu Przedsiębiorczości

15.02.2013 Kategoria: Konkursy, Przedsiębiorczość. Autor: admin

LOGO NPP 2Wypełnili test z przedsiębiorczości, opracowali biznesplany, w końcu zaprezentowali je przed jury. W pierwszym konkursie Narodowego Programu Przedsiębiorczości zwyciężył Tomasz Woźniakowski, autor pomysłu na platformę tłumaczeń językowych. Wyróżnienia otrzymali: Anna Niepala oraz Marcin Osman.  W obradach jury oraz spotkaniach z finalistami konkursu wziął udział pan Dariusz Bogdan Podsekretarz Stanu, przewodniczącym Rady Programowej kampanii.

Konkurs Narodowego Programu Przedsiębiorczości, skierowany do młodych osób (18 – 29 lat) wystartował 19 listopada 2012 roku. Pierwszym etapem był test z wiedzy o przedsiębiorczości. Następnie 100 osób, które otrzymały najwięcej punktów złożyło biznesplany. Do finału jury wybrało 10 najlepszych pomysłów. Ich autorzy wzięli udział w prezentacjach przed panem Dariuszem Bogdanem Podsekretarzem Stanu oraz ekspertami. Zwycięzca otrzymał nagrodę wysokości 60 tys. zł, a dwie kolejne najlepiej ocenione osoby wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych.

Finaliści zaprezentowali się przed jury w składzie: Bożena Lublińska-Kasprzak – prezes PARP,  Michał Bańka – Dyrektor  De­par­ta­men­tu Wspar­cia In­sty­tu­cji Oto­cze­nia Biz­ne­su, Wojciech Dołkowski – szef PolBAN Business Angels Club, Bar­tosz Bu­rek – twórca pro­jek­tu Jak­do­ja­de.pl, właściciel spół­ki Ci­ty­-Nav.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.