Bezrobocie młodych: nowe zasady realizacji Inicjatywy na Rzecz Zatrudnienia – Portal PR - 24PR
Bezrobocie młodych: nowe zasady realizacji Inicjatywy na Rzecz Zatrudnienia

13.03.2013 Kategoria: Rynek pracy. Autor: admin

Wczoraj wieczorem Komisja Europejska zaproponowała nowe zasady operacyjne pozwalające na realizację inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, mającej doprowadzić do zmniejszenia bezrobocia wśród absolwentów i ich płynnego przechodzenia z systemu edukacji na rynek pracy. Nowe zasady mają dotyczyć inwestycji w dobrej jakości programy stażowe, praktyki zawodowe bazujące na współpracy z pracodawcami oraz zwiększenie mobilności osób młodych. Na te działania Unia chce przeznaczyć 6 miliardów EUR, z czego do Polski ma trafić 200 milionów EUR.

Komisja zaproponowała przepisy dotyczące realizacji Inicjatywy na Rzecz Zatrudnienia Młodych.  Fundusze w ramach tej inicjatywy zostałyby przeznaczone na zapewnienie dobrej jakości staży dla osób młodych, wprowadzenie systemu praktyk zawodowych bazujących na współpracy z pracodawcami, zwiększenie mobilności osób młodych , m.in. przez inicjatywy związane z siecią EURES oraz wprowadzenie w krajach członkowskich gwarancji dla młodych przez zapewnienie, że osoby do 25 roku życia otrzymają ofertę pracy dobrej jakości, możliwość dalszego kształcenia, szkolenia zawodowego lub odbycia stażu w przeciągu 4 miesięcy od zakończenia formalnej edukacji lub uzyskania statusu bezrobotnego. – Propozycje Komisji Europejskiej to krok w bardzo dobrą stronę, szczególnie inicjatywa dotycząca tworzenia wysokiej jakości programów stażowych dla osób wciąż uczących się. Umożliwi to większej liczbie absolwentów płynne przechodzenie z systemu edukacji na rynek pracy  – komentuje Piotr Palikowski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. –Istotnym będzie także to, w jaki sposób rozdysponowane zostaną unijne środki oraz nowa alokacja na EFS. Zanim do tego dojdzie, powinny zostać przeprowadzone szerokie konsultacje społeczne biorące pod uwagę stanowisko pracodawców i przedsiębiorców, gdyż to właśnie oni powinni aktywnie włączyć się w działania proponowane przez KE – dodaje Palikowski.

Komisja wskazuje również, iż jest gotowa udostępnić znaczące wsparcie finansowe z EFS i innych funduszy strukturalnych. Na ten cel przewidziano 3 mld euro ze specjalnej pozycji budżetowej przeznaczonej na zatrudnienie osób młodych oraz co najmniej 3 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego. W Finlandii i Austrii implementacja podobnych do gwarancji zatrudnienia działań przyniosła bardzo dobre efekty w postaci znacznego zmniejszenia bezrobocia wśród młodych osób. Komisja wskazuje jednak, iż uruchomienie gwarancji dla młodych wymaga od krajów członkowskich silnego partnerstwa między szkołami, uniwersytetami, instytucjami szkoleniowymi, instytucjami zajmującymi się zatrudnieniem, partnerami społecznymi, doradcami zawodowymi, centrami wspierającymi i organizacjami młodzieżowymi.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.