HUAWEI zaprezentował nową generację systemu łączności wewnątrz budynków SingleDAS – Portal PR - 24PR
HUAWEI zaprezentował nową generację systemu łączności wewnątrz budynków SingleDAS

06.03.2013 Kategoria: Systemy IT. Autor: admin

HUAWEI, globalny dostawca rozwiązań teleinformatycznych (ICT), zaprezentował nową generację systemu wspomagającego zasięg wewnątrz budynków – SingleDAS (Distributed Antenna System). SingleDAS może być współdzielony przez wielu operatorów i pozwala na wykorzystanie sprzętu pochodzącego od różnych dostawców, umożliwiając szybkie wdrożenie sieci w budynkach oraz oferując użytkownikom najwyższy poziom usług.

Zapewnienie najwyższej jakości mobilnej łączności szerokopasmowej stało się niezwykle ważne w czasach szybkiego rozwoju sieci MBB. Wzrasta nie tylko zapotrzebowanie na lepszy zasięg i dostęp do sieci – rosną również koszty instalacji sieci wewnątrz budynków, zbliżając się do progu opłacalności. Tradycyjne rozwiązania wspomagające zasięg wewnątrz budynków nie są w stanie zaspokoić rosnącego popytu na usługi MBB, w szczególności na usługi MBB oferujące dostęp do zasobów wielu operatorów i dostawców. SingleDAS rozwiązuje te trudności, umożliwiając montaż elastycznych, wysokowydajnych sieci wewnętrznych pozwalających na skalowalne zwiększanie pojemności, płynne przechodzenie pomiędzy trybami oraz stosując zunifikowany system zarządzania.

SingleDAS pozwala zredukować koszty TCO sieci dzięki zastosowaniu pojedynczego urządzenia, obsługującego całą szerokość pasma, dysponującego dużą mocą oraz zapewniającego dostęp do usług kilku operatorów i dostawców jednocześnie. Oznacza to, że system wspiera współdzielenie infrastruktury i może odbierać sygnał z istniejących, zewnętrznych stacji bazowych. W rezultacie wyeliminowana zostaje konieczność tworzenia nowych pomieszczeń sprzętowych w budynkach a proces wdrażania rozwiązania zostaje skrócony do niezbędnego minimum.

Dzięki SingleDAS operatorzy zyskują wiele bezpośrednich korzyści finansowych i logistycznych. Niezawodność regeneratora sygnału zwiększa się dwukrotnie, zapewniając długoterminową stabilność sieci. Zakłócenia transmisji zostają zredukowane o 50 procent, dzięki czemu zwiększa się przepustowość na obrzeżach komórki. Obsługa technologii 2T2R MIMO zwiększa pojemność sieci i zmniejsza zużycie energii nawet o 40 procent, przy czym dalsze zwiększanie pojemności jest możliwe już przy pomocy samych aktualizacji oprogramowania. SingleDAS może też pracować w kilku trybach, co pozwala na płynny refarming LTE i wykorzystanie istniejących zasobów operatorów.

System zintegrowanego zarządzania SingleDAS to wszechstronna platforma, poprawiająca wydajność operacyjną i utrzymaniową zarówno systemu SingleDAS jak i zewnętrznych sieci makro.

„Zapewnienie dostępu do sieci w budynkach ma coraz większe znaczenie dla operatorów. SingleDAS pozwala na wdrożenie wysokiej jakości sieci, jednocześnie skutecznie zmniejszając koszty TCO, dzięki czemu operatorzy mogą osiągać znacznie lepsze wyniki biznesowe” – powiedział Zhou Taoyuan, dyrektor HUAWEI ds. anten i IBS.

HUAWEI

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.