Oszczędzaj wodę, kiedyś możesz jej potrzebować (infografika) – Portal PR - 24PR
Oszczędzaj wodę, kiedyś możesz jej potrzebować (infografika)

25.03.2013 Kategoria: Infografika24, Kampania. Autor: admin

Hasłem przewodnim obchodzonego 22 marca 2013 roku Światowego Dnia Wody jest „Wodna kooperacja” (Water Cooperation). Aby właściwie zarządzać dostępnymi zasobami wody na świecie, potrzebna jest współpraca między organizacjami, firmami, a także ludźmi – zarówno na szczeblu lokalnym, jak i międzynarodowym. Z badań CBOS wynika, że w opinii Polaków problem związany z wyczerpującymi się zasobami wody pitnej zajmuje czwarte miejsce w rankingu najważniejszych problemów dotyczących całego świata. Wskazuje go tylko 26% badanych. Tymczasem jest to temat niezwykle istotny, ponieważ tylko 1%[1] tego zasobu nadaje się do picia.

W inicjatywę – jak co roku – angażuje się również Nestlé Waters Polska S.A. Oddział Dar Natury, apelując o racjonalne użytkowanie wody zarówno w przemyśle, jak i w codziennym życiu.

„Często panuje wśród nas przekonanie, że drobne, codzienne czynności, takie jak np. zakręcanie kranu w czasie mycia zębów, nic nie zmienią. Jeśli w ten sam sposób pomyśli choćby 100 osób, to – biorąc pod uwagę, że tylko przy tej jednorazowej czynności zużywamy 13,6l[2] wody – zmarnujemy już prawie 1400 litrów. Warto pamiętać i wciąż przypominać o tym, że odpowiedzialność za środowisko ciąży na każdym z nas z osobna oraz na nas jako na społeczności, w tym także na firmach. W przemyśle zużywa się aż 22%[3] zasobów świeżej wody. Dlatego działania na rzecz zrównoważonego gospodarowania tym niezwykle cennym zasobem leżą w obowiązku nas wszystkich!” – mówi Olga Lorych,Specjalista ds. Marketingu i Komunikacji Wewnętrznej w Nestlé Waters Polska S.A. Oddział Dar Natury.

Poniżej znajdą Państwo infografikę, obrazującą wielkość zużycia wody przez mieszkańców różnych kontynentów oraz poziom świadomości społecznej w kontekście jej oszczędzania.

infografika_woda

***

Światowy Dzień Wody (World Water Day) został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku. Co roku jest obchodzony 22 marca. Ideą jego obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

Nestlé Waters Polska S.A. Oddział Dar Natury angażuje się w obchody tego dnia we współpracy z organizacją non-profit – Project WET (Worlwide Water Education – Światowa Edukacja na temat Wody). Co roku firma realizuje program edukacyjny dla dzieci w wieku 8-10 lat poświęcony zagadnieniom odpowiedzialnego korzystania z zasobów wodnych oraz znaczenia wody dla organizmu człowieka. W tym celu szkoli swoich pracowników, którzy następnie przeprowadzają lekcje w szkołach. W tym roku programem edukacyjnym zostanie objętych 60 placówek z 6 regionów Polski.

Aktywność firmy na rzecz ochrony zasobów wodnych przejawia się również w realizowanej przez Nestlé strategii na rzecz redukowania zużycia wody przy produkcji oraz działaniach na rzecz zwiększania dostępu do czystej wody. Realizując ideę CSV (Tworzenia Wspólnej Wartości) w tym obszarze, spółki Nestlé na świecie od 2000 roku zredukowały zużycie wody w swoich fabrykach prawie o 1/3 przy jednoczesnym wzroście produkcji o 63%.


[1] United Nations Environment Programme (UNEP)
[2] South Carolina Department of Natural Resources
[3] World Water Assessment Programme (WWAP)

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.