Pracodawcy wspierają studentów z potencjałem – Portal PR - 24PR
Pracodawcy wspierają studentów z potencjałem

15.03.2013 Kategoria: Rynek pracy. Autor: admin

Aktywność, którą młodzi ludzie wykazują w czasie studiów, może być sygnałem dla pracodawcy, że również w pracy będą zmotywowani do działania i zaangażowani w powierzone zadania. Wspieranie inicjatyw studenckich może zatem okazać się skutecznym sposobem na pozyskanie wartościowego pracownika. W jakie inicjatywy najchętniej angażują się przedsiębiorcy?

Studenci, którzy już w czasie nauki planują swoją karierę zawodową, wiedzą, że dyplom uczelni wyższej nie wystarczy do zdobycia wymarzonej pracy. Z tego powodu żacy coraz aktywniej uczestniczą w wydarzeniach, które umożliwiają wzbogacenie CV. Dzięki temu wyróżniają się wśród innych osób aplikujących na dane stanowisko. Również firmy chętnie organizują praktyki, staże czy warsztaty dla wyróżniających się studentów, którzy szukają okazji do zdobycia doświadczenia zawodowego. Co więcej, wiele prywatnych przedsiębiorstw wspiera inicjatywy przygotowywane m.in. przez organizacje studenckie. Jest to bowiem skuteczny sposób na rekrutację dobrego pracownika. – W ubiegłym roku byłem odpowiedzialny za obsługę kilku warsztatów w ramach Festiwalu Przedsiębiorczości BOSS(Bardzo Odpowiedzialny Start w Samodzielność) w Poznaniu. Dzięki temu dostałem propozycję pracy w doradztwie inwestycyjnym – mówi Marcin Gadzikowski, student Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. – Prelegentowi spodobał się mój sposób pracy, aktywność i zaangażowanie. Poza tym branża tej firmy była zbieżna z moim kierunkiem studiów.

Zdolni studenci poszukiwani

Przykładem inicjatywy, w której uczestniczą aktywni i zdolni młodzi ludzie, jest m.in. „Studencki Nobel”. Konkurs organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów ma na celu wyłonić Najlepszego Studenta Rzeczpospolitej Polskiej. Ma on charakter interdyscyplinarny, a punkty otrzymuje się zarówno za publikacje naukowe, osiągnięcia sportowe czy wolontariat, jak i za odbyte praktyki oraz staże. – Pracodawcy powinni zaangażować się w inicjatywy na rzecz studentów, którzy wykazują się ponadprzeciętną aktywnością. To dobrze rokujący, potencjalni pracownicy, którzy mogą w przyszłości znacząco przyczynić się do rozwoju firmy, m.in. dzięki dużej motywacji do działania, otwartości i kreatywności – wyjaśnia Patrycja Ślosarczyk z Bridgestone Poznań Sp. z o.o., który został regionalnym partnerem akcji. – Niewykluczone, że zaprosimy do współpracy zwycięzców konkursu z dziedzin zbieżnych z działalnością firmy Bridgestone – dodaje.

Oprócz działań promocyjnych i tych z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, to właśnie możliwość bezpośredniego poznania ciekawych młodych ludzi jest powodem, dla którego firmy decydują się na wspieranie inicjatyw studenckich. Potwierdzają to również organizatorzy „Studenckiego Nobla”. – Możliwość rekrutacji zdolnych studentów często jest wskazywana przez sponsorów jako czynnik decydujący o wsparciu konkursu – tłumaczy Michalina Kołacz, rzecznik Studenckiego Nobla 2013. – Tym bardziej, że wybieramy nie tylko Najlepszego Studenta Rzeczypospolitej Polskiej, ale także laureatów 9 konkursów branżowych. Uczestnicy rywalizują m.in. w kategoriach takich jak nauki humanistyczne, ekonomiczne czy inżynieryjne i techniczne – mówi Kołacz.

Tytuł zwiększa szanse

Dyplom laureata takiego konkursu może przeważyć szalę na korzyść kandydata, gdy pracodawca musi dokonać wyboru pomiędzy osobami o podobnym doświadczeniu i kwalifikacjach. Ich uczestnicy najczęściej wykazują ponadprzeciętną umiejętność logicznego myślenia, są odpowiedzialni, potrafią pracować pod presją czasu, a także są otwarci na uczenie się, czyli posiadają cechy, które są pożądane przez pracodawców. Jako najważniejsze pracodawcy wymieniają efektywną komunikację, znajomość języków obcych, również tych niszowych, a także dążenie do stałego rozwoju. Zatem liczą się przede wszystkim umiejętności miękkie dotyczące pracy w zespole, negocjacji czy dobrej organizacji własnego czasu pracy.

Firmy często uczestniczą również w procesie kształcenia studentów poprzez prelekcje, wykłady i warsztaty organizowane na uczelniach m.in. przez organizacje studenckie. Część pracodawców angażuje się także bezpośrednio w szkolenie konkretnych, dobrze rokujących żaków. – Rozważamy zaproszenie wyróżniających się studentów do naszego wewnętrznego systemu szkoleniowego dla pracowników. Byłoby to dla nich duże wsparcie, gdyż koszt udziału w tego typu kursach zdecydowanie przekracza możliwości finansowe przeciętnego młodego człowieka – mówi Patrycja Ślosarczyk z Działu Personalnego Bridgestone Poznań.

Uczelnie wyższe nie są w stanie samodzielnie sprostać wymaganiom rynku pracy. Nieocenione okazuje się wsparcie pracodawców, którzy najlepiej potrafią określić swoje oczekiwania wobec kandydatów do pracy. Ich zaangażowanie w organizację praktyk, staży czy inicjatyw studenckich znacząco zwiększy szanse absolwentów uczelni wyższych na znalezienie pracy. Jest to szczególnie istotne w obecnej sytuacji, kiedy zgodnie z danymi Europejskiego Urzędu Statystycznego bezrobocie wśród młodych ludzi w Polsce na koniec 2012r. wyniosło prawie 30%.

Konkurs Studencki Nobel 2013 ma 3 etapy. Zapisy rozpoczęły się 1 marca i potrwają do 31 marca. W pierwszej kolejności wybierani będą reprezentanci uczelni i reprezentanci uczelni w konkursie branżowym. Na przełomie kwietnia i maja wyłonieni zostają zwycięzcy  pierwszego etapu konkursu dla danego województwa. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu podczas uroczystej gali.
PRELITE Public Relations

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.