Globalne trendy w ruchu lotniczym – Portal PR - 24PR
Globalne trendy w ruchu lotniczym

22.04.2013 Kategoria: Transport. Autor: admin

Nowe badanie przeprowadzone dzięki Amadeus Air Traffic Travel Intelligence – rozwiązaniu do analizy ruchu lotniczego – wykazało, że średnie natężenie ruchu lotniczego na świecie w 2012 roku wzrosło o 5 proc. w stosunku do poprzedniego roku, zaś Azja jest największym, najszybciej rozwijającym się i najbardziej konkurencyjnym rynkiem podróży lotniczych. Rozwiązanie firmy Amadeus, które udostępnia kompleksowe dane dotyczące liczby pasażerów, w tym bezpośredniej i pośredniej sprzedaży miejsc lotniczych, pokazuje, że w 2012 roku Azja odnotowała 9 proc. wzrost w porównaniu z rokiem 2011, natomiast w przypadku Ameryki Łacińskiej wzrost ten utrzymuje się na poziomie 6 proc. Narzędzie Amadeus, stanowiące element portfolio Amadeus Travel Intelligence, oblicza dokładne natężenie ruchu lotniczego dla każdego punktu wylotu i miejsca docelowego na całym świecie.

Badanie pokazuje również, że 22 proc. wszystkich połączeń lotniczych na świecie koncentruje się tylko na 300 najpopularniejszych trasach[1], z których każda odnotowuje ponad milion pasażerów rocznie. Co więcej, 69 proc. wszystkich przewozów lotniczych na świecie odbywa się na głównych trasach, obsługujących 100 tysięcy pasażerów w ciągu roku.

Analiza wskazuje na Bliski Wschód jako silny ośrodek lotów przesiadkowych z trzema kluczowymi lotniskami: w Doha, Abu Dhabi i Dubaju, które wyróżniają się dużym natężeniem ruchu lotniczego w zakresie lotów łączonych. Na przykład, trzy wymienione lotniska obsługują teraz w sumie około 15 proc. całego ruchu lotniczego, realizowanego na trasach z Azji do Europy oraz z Europy do krajów Południowo-Zachodniego Pacyfiku. Co więcej, ruch Europa-Azja, przebiegający przez Bliski Wschód, wzrasta o około 20 proc. rocznie.

Badanie pokazuje również Azję jako najbardziej konkurencyjny rynek lotniczy. 75 proc. ruchu lotniczego w regionie generują trzy lub więcej linii lotniczych, a 27 proc. – pięć lub więcej przewoźników, co czyni ten region bardzo konkurencyjnym na wszystkich realizowanych trasach. To sprawia, że region ten mocno kontrastuje z Bliskim Wschodem czy Europą, gdzie tylko połowa całego ruchu lotniczego jest obsługiwana przez trzy lub więcej linii lotniczych[2].

Porównanie wzrostu natężenia ruchu lotniczego w 2011 i 2012 roku według regionów

Region Liczba pasażerów w 2011 roku (w milionach) Liczba pasażerów w 2012 roku (w milionach) Zmiana w stosunku do poprzedniego roku
Azja 724 787 9%
Europa 656 680 4%
Ameryka Północna 587 597 2%
Ameryka Łacińska 178 189 6%
Bliski Wschód 97 99 2%
Południowo-Zachodni Pacyfik 79 82 4%
Afryka 51 52 2%
Łącznie 2,372 2486 5%

Sporządzone na podstawie największej łącznej liczby pasażerów i mierzone na trasach od miejsca wylotu do punktu docelowego. Pasażerowie podróżujący pomiędzy regionami są przypisani do regionu swojego pochodzenia.

Połączenia lotnicze o największym natężeniu ruchu pasażerskiego na świecie są zdominowane przez azjatyckie loty krajowe
Z analizy połączeń lotniczych o największym natężeniu ruchu pasażerskiego wynika, że ​​siedem na dziesięć najbardziej ruchliwych tras lotniczych znajduje się w Azji.

Jeju-Seul w Korei Południowej pozostaje najbardziej ruchliwą trasą lotniczą, a wiele połączeń uznanych za najpopularniejsze w 2011 roku znów znalazło się w czołówce w roku 2012. Jednak nastąpiły pewne zmiany, w szczególności dotyczące połączenia Beijing-Shanghai, które z siódmego miejsca wśród najbardziej ruchliwych na świecie w 2011 roku, przeniosło się na miejsce czwarte w 2012 roku. Z kolei trasa Sapporo-Tokio wyprzedziła w rankingu połączenie Rio de Janeiro-Sao Paulo, stając się drugą najpopularniejszą trasą lotniczą, a Okinawa-Tokio weszła do pierwszej dziesiątki zestawienia jako dziewiąte najbardziej ruchliwe połączenie lotnicze na świecie.

10 najbardziej ruchliwych na świecie tras lotniczych według liczby pasażerów

Region Trasa Pasażerowie w   2012 roku (w tysiącach) Wzrost w latach 2012-2011 Ranking 2012 (zmiana   w rankingu z 2011 roku)
Azja Jeju-Seul 10,156 2% 1 (=)
Azja Sapporo-Tokio 8,211 8% 2 (+2)
Ameryka Łacińska Rio de Janeiro-Sao   Paulo 7,716 -1% 3 (-1)
Azja Beijing-Shanghai 7,246 7% 4 (+3)
Południowo-Zachodni   Pacyfik Melbourne-Sydney 6,943 -2% 5 (=)
Azja Osaka-Tokio 6,744 -11% 6 (-3)
Azja Fukuoka-Tokio 6,640 -3% 7 (-1)
Azja Hong Kong- Taipei 5,513 2% 8 (=)
Azja Okinawa-Tokio 4,584 12% 9 (new)
Afryka Cape   Town-Johannesburg 4,407 -1% 10 (-1)

 *Mierzone od miejsca wylotu do punktu docelowego

Globalne podróże lotnicze są dobrze rozwinięte i dysponują 1000 tras, obejmujących miejsce wylotu i destynacji, które stanowią 40 proc. światowego ruchu lotniczego
35 proc. ruchu lotniczego w Europie i Ameryce Północnej odbywa się na mniejszych trasach z liczbą pasażerów poniżej 100 tysięcy rocznie. Dane te mocno kontrastują z innymi regionami, takimi jak Azja, gdzie 85 proc. ruchu lotniczego koncentruje się na trasach, które przyciągają ponad 100 tysięcy pasażerów rocznie.
Ta koncentracja ruchu lotniczego w Azji wskazuje, że wzrost ten będzie się utrzymywał, ponieważ linie lotnicze mają szansę na rozwój drugorzędnych połączeń poza głównymi, konkurencyjnymi trasami lotniczymi. Ponadto analiza pokazuje, że w Azji, większe trasy obsługujące ponad 100 tysięcy pasażerów rocznie odnotowują 4-9 proc. wzrost, ale mniejsze i średnie trasy w regionie osiągają wzrost około 19-21 proc. w skali roku.

Koncentracja globalnego ruchu lotniczego na podstawie liczby pasażerów w 2012 roku                                                                        

Region >1 milion pasażerów Od 1 miliona do 100 tysięcy pasażerów Od 100 tysięcy do 10 tysięcy pasażerów <10 tysięcy pasażerów
Azja-Azja 40% 45% 12% 3%
Europa – Europa 14% 52% 27% 6%
Ameryka Północna-Ameryka Północna 14% 52% 25% 9%
Ameryka Łacińska-Ameryka Łacińska 28% 50% 17% 5%
Południowo-Zachodni   Pacyfik-Południowo-Zachodni Pacyfik 42% 38% 14% 6%
Bliski Wschód-Bliski Wschód 15% 60% 22% 3%
Afryka-Afryka 25% 35% 34% 7%

 

Konkurencja w branży lotniczej stale wzrasta

Branża lotnicza na świecie staje się coraz bardziej konkurencyjna w ciągu ostatnich trzech lat. Wielkość ruchu lotniczego obsługiwanego przez jednego lub dwóch przewoźników maleje o 2 proc. rocznie – od 39 proc. w 2010 roku do 35 proc. w 2012 roku. Jednocześnie wielkość ruchu lotniczego obsługiwanego przez cztery lub więcej konkurencyjnych linii lotniczych systematycznie rośnie – z 35 proc. w 2010 roku do 38 proc. w 2012 roku.

Azja jest rynkiem o największej na świecie konkurencyjności między liniami lotniczymi, gdzie 75 proc. ruchu lotniczego jest obsługiwane przez więcej niż 3 przewoźników, a tylko 25 proc. ruchu – przez jedną lub dwie linie.

Wielkość ruchu lotniczego w każdym regionie wraz z liczbą obsługujących go linii lotniczych  

Region Pasażerowie w 2012    roku

(w milionach)

1

obsługująca linia lotnicza

2 obsługujące linie lotnicze 3 obsługujące linie lotnicze 4 obsługujące linie lotnicze 5 i więcej obsługujących lini lotniczych
Azja 787 8% 17% 26% 22% 27%
Europa 680 15% 30% 26% 17% 12%
Ameryka Północna 597 10% 24% 27% 22% 17%
Ameryka Łacińska 189 9% 23% 32% 22% 13%
Bliski Wschód 99 22% 28% 24% 16% 10%
Południowo-Zachodni Pacyfik 82 15% 29% 31% 20% 5%
Afryka 52 20% 25% 22% 8% 26%
Wszystkie 2,486 11.7% 23.4% 26.6% 20.1% 18.2%

 

Kontrastuje to mocno z innymi regionami, na przykład Europą, gdzie 45 proc. ruchu lotniczego obsługuje jedna lub dwie linie lotnicze, czy Bliskim Wschodem, w przypadku, którego 50 proc. ruchu lotniczego obsługuje tylko jeden lub dwóch konkurencyjnych przewoźników. Duża konkurencyjność azjatyckiego rynku podróży lotniczych może być spowodowana wysoką koncentracją pasażerów na relatywnie niewielkiej liczbie najpopularniejszych tras, na których kilka linii lotniczych rywalizuje o dominację.

Udział w rynku przewoźników niskokosztowych jest największy w Europie i Ameryce Północnej
W ciągu ostatniej dekady tanie linie lotnicze (LCC) odnotowały znaczący wzrost, jednak w dużej mierze ogranicza się on do tradycyjnych rynków. Dziś w Europie jest największa koncentracja tanich przewoźników, obsługujących 38 proc. wszystkich podróży lotniczych w 2012 roku. W regionie Południowo-Zachodniego Pacyfiku i Ameryki Północnej również tanie linie lotnicze mają znaczący udział w rynku – odpowiednio 37 proc. i 30 proc. Jednak na rynkach, gdzie sektor podróży lotniczych rozwija się najszybciej, udział przewoźników niskokosztowych w całkowitym ruchu lotniczym pozostaje na umiarkowanym poziomie – na Bliskim Wschodzie tanie linie lotnicze stanowią 14 proc. rynku, w Azji – 19 proc., zaś w Ameryce Łacińskiej – 25 proc.

Udział w rynku przewoźników niskokosztowych w każdym regionie w 2011 i 2012 roku

Region Udział w rynku LCC w 2011 roku Udział w rynku LCC w 2012 roku Proporcjonalna zmiana

[w punktach procentowych]

Europa 36.5% 38.0% +1.5
Południowo-Zachodni Pacyfik 35.5% 36.6% +1.1
Ameryka Północna 29.5% 30.2% +0.7
Ameryka Łacińska 26.6% 24.9% -1.7
Azja 16.5% 18.6% +2.1
Bliski Wschód 11.7% 13.5% +1.8
Afryka 9.4% 9.9% +0.5

Pasażerowie podróżujący pomiędzy regionami są przypisani do regionu pochodzenia.

W niektórych regionach stopień rozpowszechnienia tanich przewoźników bardzo szybko się zmienia. W Europie Hiszpania odnotowuje najwyższy odsetek lotów wśród przewoźników niskokosztowych (57 proc.), zaś Wielka Brytania jest miejscem, gdzie tanie linie lotnicze realizują 52 proc. wszystkich połączeń docelowych, co oznacza 4 proc. wzrost w porównaniu z 2011 rokiem i przekroczenie poziomu 50 proc. po raz pierwszy. Pomimo niskiego udziału tanich przewoźników w azjatyckim rynku, niektóre kraje odwróciły ten trend. Na przykład na Filipinach 65 proc. wszystkich podróży lotniczych odbywa się na pokładach tanich linii lotniczych, podobnie jak w Tajlandii, gdzie odsetek ten wynosi 61 proc.

Bliski Wschód staje się coraz ważniejszym ośrodkiem globalnego ruchu lotniczego

Trzy główne lotniska w regionie: w Dubaju, Doha i Abu Zabi, doświadczają zwiększenia natężenia ruchu lotniczego o ok. 10 proc. rocznie i mają bardzo wysoki poziom ruchu tranzytowego, gdzie w przypadku każdego lotniska około 50 proc. ruchu stanowią loty łączone. Dane te świadczą o rosnącej roli regionu jako ośrodka pomiędzy Europą i wschodzącymi rynkami Azji i krajami Południowo-Zachodniego Pacyfiku.

Trzy wymienione porty lotnicze obsługują w sumie około 15 proc. ruchu lotniczego pomiędzy Azją i Europą oraz Europą i krajami Południowo-Zachodniego Pacyfiku. Jest to szczególnie interesujące, zważywszy na fakt, że całkowite natężenie ruchu lotniczego pomiędzy Europą i Azją rośnie o około 7 proc. w ciągu roku, natomiast natężenie ruchu między tymi dwoma kontynentami kierowane przez Bliski Wschód wzrosło w 2012 roku o około 20 proc. w porównaniu do poprzedniego roku.

Szybkie tempo zmian i rosnąca konkurencyjność globalnej branży lotniczej, o której świadczą przedstawione dane, oznacza, że linie lotnicze i cała branża turystyczna powinny oprzeć swoje decyzje operacyjne na analizach i wnikliwych spostrzeżeniach, aby prawidłowo zdefiniować swoje szanse i zagrożenia – komentuje Pascal Clement, Head of Travel Intelligence, Amadeus.

Przedstawione dane to dobra wiadomość dla branży lotniczej, ponieważ wskazują na wzrost pasażerskiego ruchu lotniczego w każdym regionie świata w latach 2011-2012. W 2011 roku w czołówce tego wzrostu znalazła się Azja, jednak dane wskazują na dalsze możliwości rozwoju
w regionie, gdzie większość ruchu lotniczego odbywa się na niewielkiej liczbie ruchliwych tras. Rozwiązanie Amadeus Air Traffic pomaga liniom lotniczym w planowaniu i rozwijaniu swoich sieci połączeń, pozwalając reagować na rzeczywisty ruch pasażerski i potrzeby rynku, w oparciu o spójne dane dotyczące miejsc wylotu i punktów docelowych
– dodaje.

Amadeus
www.amadeus.com.pl

Sigma International (Poland) LTD


[1] Trasa jest zdefiniowana jako miejsce wylotu i punkt docelowy (Origin i Destination), czyli odcinek pomiędzy punktem A i B. Pasażerowie mogą odbywać loty łączone z kilkoma przesiadkami, aby dotrzeć do celu podróży, jednak powyższa analiza nie dotyczy takich przypadków. Badanie bierze pod uwagę podróż pomiędzy miejscem wylotu i punktem docelowym.
[2] Do celów tej analizy linię lotniczą uważa się za „konkurenta”, jeżeli jej udział w rynku przekracza 5 proc. dla analizowanego połączenia lotniczego. Dlatego jeśli w przypadku danej rezerwacji istnieją cztery konkurencyjni przewoźnicy, ale jeden z nich ma udział w rynku poniżej 5 proc., brane są pod uwagę trzy konkurencyjne linie lotnicze.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.