RICS Polska i Kingston University uruchamiają studia podyplomowe w Warszawie – Portal PR - 24PR
RICS Polska i Kingston University uruchamiają studia podyplomowe w Warszawie

28.05.2013 Kategoria: Kariera. Autor: admin

Już we wrześniu tego roku absolwenci szkół wyższych i profesjonaliści sektora nieruchomości będą mogli rozpocząć studia podyplomowe na kierunku Nieruchomości. Wspólna inicjatywa RICS Polska oraz Kingston University jest innowacyjnym projektem na rodzimym rynku uczelni wyższych, przeznaczonym dla osób pragnących uzyskać wiedzę najwyższej próby, ale także akredytację RICS.
Na rynku nieruchomości istnieje duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów oraz najwyższej jakości usługi. Priorytetem każdej osoby, która rzetelnie i profesjonalnie podchodzi do swojej pracy, powinien być ciągły rozwój zawodowy poprzez specjalistyczne szkolenia oraz nieustanne pogłębianie swojej wiedzy. Bez wątpienia, właśnie takie podejście, gwarantuje wysoką jakość usług. RICS, organizacja mająca na uwadze, aby wszyscy członkowie organizacji przestrzegali wymogu ciągłego rozwoju zawodowego (CPD), wyszła poza swoje ramy oferując we współpracy z Kingston University studia podyplomowe.

RICS Polska oraz Kingston University w ostatnich dniach, podczas seminariów doszkalających, poinformowały o wspólnej inicjatywie uruchomieniu studiów podyplomowych na kierunku Nieruchomości. Zajęcia, odbywające się w Warszawie, prowadzone będą przez wykwalifikowanych nauczycieli akademickich z Kingston University przy wparciu lokalnych partnerów. Oferta programowa, stworzona przez prestiżową uczelnię – Kingston University z Londynu, otrzymała akredytację RICS Polska.

Program naukowy podzielony został na serie krótkich bloków tematycznych. Zajęcia odbywać będą się przede wszystkim w Warszawie, jednak organizatorzy zaplanowali również dwa tygodniowe wyjazdy – pierwszy wprowadzający w studia, do Londynu oraz drugi naukowy do jednego z kluczowych europejskich miast. Zakres studiów pokrywa w pełni wszystkie aspekty związane z sektorem nieruchomości, m.in. zarządzanie portfelem inwestycyjnym, wycenę i analizę inwestycji czy zasady badawcze. Został także dostosowany do potrzeb osób pracujących w sektorze nieruchomości – zarówno w Polsce, jak i w całej Europie Centralnej.
Dwuletnie studia odbywać się będą w niepełnym wymiarze godzin (godziny popołudniowe).  W ich trakcie, studenci będą zachęcani do wykorzystywania swoich doświadczeń zawodowych związanych z sektorem nieruchomości podczas zajęć akademickich. Dodatkowo, studentom, którzy już pracują i posiadają kwalifikacje zawodowe na poziomie młodszego lub średniego szczebla managerskiego i nie będą mogli uczestniczyć we wszystkich zajęciach, uczelnia przygotuje indywidualny program modułów. Tak skonstruowany plan będzie również dostosowany do wymogów RICS oraz także zapewni odpowiednie kwalifikacje akademickie.

6 modułów tematycznych, stworzonych zostało tak, aby były spójne z podstawowymi kwalifikacjami wymaganymi przez RICS. Pozwalają one również studentom pogłębiać wiedzę w zakresie interesujących ich specjalizacji poprzez realizację własnych projektów badawczych.

Moduły:

  1. Fundamenty nieruchomości: Strategia i kontekst
  2. Nieruchomości komercyjne i Asset Management
  3. Ocena i wycena nieruchomości
  4. Analiza inwestycji i finansowaniE nieruchomości
  5. Zasady badawcze i aplikacyjne
  6. Projekt badawczy

Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych nauczycieli akademickich z Kingston University’s School of Surveying & Planning, posiadających długoletnie doświadczenie. Wspierani będą oni również przez lokalnych praktyków i profesorów wizytujących.

W dzisiejszych, trudnych ekonomicznie czasach, posiadanie międzynarodowych kwalifikacji, zapewniających najwyższe standardy i jakość, jest najlepszą wizytówką i rekomendacją – powiedziała Liliane Van Cauwenbergh, dyrektor zarządzająca RICS EMEA.

RICS współpracuje jedynie z tymi uczelniami wyższymi, które mogą poszczycić się uznanymi i cenionymi kierunkami studiów i kursami – są to instytucje będące w stanie zagwarantować najwyższe międzynarodowe standardy. Jedną z nich jest Kingston University, która jako jedna z pierwszych otrzymała status partnera RICS. Dzięki wysokim kwalifikacjom uniwersytetu, pomyślne zakończenie studiów podyplomowych jest pierwszym krokiem na drodze do dołączenia do RICS.

Od kilku lat moi koledzy i ja budujemy relacje z Warszawą, organizując m.in. wyjazdy studyjne przeznaczone dla naszych studentów zdobywających wiedzę na kierunku Nieruchomości – kierunku, który istnieje na Kingston już od wielu lat. Jestem zatem bardzo zadowolona, że możemy teraz zaoferować program w Warszawie w niepełnym wymiarze godzin, który stanowi dodatek do programu londyńskiego organizowanego, zarówno w pełnym, jak i niepełnym wymiarze godzin. Wsparcie RICS Polska jest kluczowe w dopasowaniu programu do potrzeb rynku polskiego, a także całej Środkowej i Wschodniej Europy”. – powiedziała Profesor Sarah Sayce, kierownik Kingston University’s School of Surveying

„RICS Polska jest bardzo zadowolony, że lokalny rynek nieruchomości będzie wsparty akredytowanymi przez organizację studiami podyplomowymi prowadzonymi przez Kingston University w Warszawie” – powiedziała Monika Dębska-Pastakia, Przewodniczący RICS Polska, Partner oraz Prezes Knight Frank w Polsce

Start nowych studiów podyplomowych został ogłoszony podczas seminarium zatytułowanego „Praca rzeczoznawcy – dylematy etyczne i problemy z wyceną” („Surveyors Cutting It: Ethical Dilemmas and Valuation Issues”).Trzech przedstawicieli Kingston University wraz z Moniką Debską-Pastakia, obecną przewodniczącą zarządu RICS Polska, przedstawiło oraz przedyskutowało wraz ze zgromadzonymi niektóre współczesne wyzwania stojące przed rzeczoznawcami, które wynikają z wpływu kwestii środowiskowych i zrównoważonego rozwoju. Przyjrzeli się oni także współczesnym problemom etycznym, w tym sposobom wsparcia przez RICS społeczeństwa i jego członków w regulacjach, włączając w to takie kwestie jak łapówki czy konflikt interesów.

RICS Polska

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.