Inwestycje tak, ale z polskim kapitałem – Portal PR - 24PR
Inwestycje tak, ale z polskim kapitałem

23.07.2013 Kategoria: Samorząd. Autor: admin

Polacy dostrzegają wiele korzyści z powstawania w najbliższej okolicy nowej inwestycji. Są to przede wszystkim: nowe miejsca pracy, pojawiająca się możliwość przyciągnięcia kolejnych inwestorów oraz większe wpływy do budżetu gminy. Jednak aż 43% ankietowanych jest przeciwnych inwestycjom zagranicznym w ich sąsiedztwie. Jak pokazuje poniższy wykres, wyjątek stanowią te prowadzone przez firmy z Europy Zachodniej i Skandynawii.

Inwestorów z jakich regionów najchętniej widział(a)by Pan(i) w swojej gminie?

wykres1 (2)

Niechęć Polaków do inwestorów zagranicznych, pochodzących z krajów innych niż europejskie, może wynikać z dwóch przyczyn. Po pierwsze, nie od dziś wiadomo, że obawiamy się tego, czego nie znamy – czy to podmiotowo czy przedmiotowo. Wychodzimy z założenia, że z uwagi na różnice kulturowe pomiędzy społecznością lokalną, a przyszłym „nieznanym” inwestorem nawiązanie i budowanie nici porozumienia nie będzie łatwe. Rozwiązaniem tego problemu może być wcześniejsza, otwarta komunikacja z mieszkańcami danego terenu, która pozwoli na dokonanie autoprezentacji i zainicjuje platformę dialogu, która pozwoli się budować wiarygodność zagranicznych inwestorów. Z drugiej strony taki wynik może być powiązany z rosnącym poziomem zaufania do polskich przedsiębiorstw. Ułatwiony dostęp do środków unijnych na rozpoczęcie działalności, jej rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, skutkuje wzrostem wiarygodności i konkurencyjności polskiego biznesu. Rezultat badania może być przejawem swoistego patriotyzmu lokalnego podpartego wiarą w potencjał krajowych inwestycji – komentuje Edyta Kwapich-Lenik, ekspert sektorowy Industry & Government Relations z On Board PR Ecco Network

Z badania wynika również, że pewnym inwestycjom jesteśmy szczególnie przeciwni. Przede wszystkim nie chcemy, aby w naszym sąsiedztwie powstawały te związane z: przemysłem metalurgicznym (75%), chemicznym (74%), paliwowo-energetycznym (69%) i mineralnym (66%). Najchętniej widzielibyśmy w pobliżu swojego miejsca zamieszkania inwestycję związaną z przemysłem lekkim.

Które z tych inwestycji zaakceptował(a)by Pan(i) w swoim otoczeniu tzn. oddalone o ok. 20 minut spacerem od Pani/Pana domu?

wykres2

Obawy Polaków są konsekwencją przekonania, że inwestycje związane z przemysłem ciężkim oznaczają szkody dla mieszkańców i środowiska. Jednak rozwój nowoczesnych technologii już od dawna umożliwia zminimalizowanie ich negatywnych skutków. Problem jednak w tym, że niewielu z nas zdaje sobie z tego sprawę. Dla zmiany tego podejścia kluczowe są działania edukacyjne prowadzone przez firmy przemysłu ciężkiego – komentuje Edyta Kwapich-Lenik z On Board PR Ecco Network.

  • Badanie zostało przeprowadzone w dniach 20-24.05.2013 metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI) przez agencję SW Research.
  • Próba badawcza miała charakter losowy. Operatem losowania był panel internetowy SWpanel.pl, do udziału w badaniu zaproszono osoby, które ukończyły 16 lat.
  • Wyniki zaprezentowano ogółem, w podziale na kategorie wiekową respondenta oraz region, który zamieszkują respondenci
  • Zebrano łącznie 995 w pełni wypełnionych kwestionariuszy, a dopuszczalny błąd statystyczny w badaniu nie przekraczał 3,2 p. proc. dla całej próby.
  • Kwestionariusz wywiadu składał się z 20 pytań badawczych uzupełnionych o pytania metryczkowe. Kwestionariusz został opracowany przez On Board PR przy konsultacji SW Research.
  • Badanie przeprowadzono na autorskim oprogramowaniu „3S” zintegrowanym z panelem internetowym SWpanel.pl

On Board PR Ecco Network

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.