Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej Artykuł 17 – Prawo własności – Portal PR - 24PR
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej Artykuł 17 – Prawo własności

09.10.2013 Kategoria: PRAWO. Autor: admin

Każdy ma prawo do władania, używania, rozporządzania i przekazania w drodze spadku mienia nabytego zgodnie z prawem. Nikt nie może być pozbawiony swojej własności, chyba że w interesie publicznym, w przypadkach i na warunkach przewidzianych w ustawie, za słusznym odszkodowaniem za jej utratę wypłaconym we właściwym terminie. Korzystanie z mienia może podlegać regulacji ustawowej w zakresie, w jakim jest to konieczne ze względu na interes ogólny.

Ogłoszona z dumą Karta Praw Podstawowych stanowiła potwierdzenie wszystkich swobód obywatelskich, którymi w założeniu może cieszyć się obywatel Unii Europejskiej. W obliczu ostatnich wydarzeń, cytowany dokument wygląda jednak dość fasadowo, żeby nie powiedzieć dowcipnie, a każdy kolejny zapis zdaje się zaprzeczać rzeczywistości serwowanej przez brukselskich oraz krajowych oficjeli.

Każdy ma prawo do władania, używania, rozporządzania i przekazania w drodze spadku mienia nabytego zgodnie z prawem

O ile kapitał zgromadzony poprzez zarobkowanie w ramach kodeksu pracy  wyczerpuje termin „mienia nabytego zgodnie z prawem”, to polski ZUS okazuje się organizacją gwałcącą fundamentalne prawa do rozporządzania własnością. Dlaczego? Pieniądze gromadzone na poczet przyszłej emerytury mogą być, w świetle aktualnego ustawodawstwa, wypłacane jedynie po osiągnięciu określonego wieku uprawniającego do pobierania państwowej daniny w „systemie ratalnym”. Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której obywatel oburzony sposobem zarządzania jego środkami udaje się do ZUS-u w celu wypłacenia całości zgromadzonej kwoty –  jest to po prostu niemożliwe. Istotną kwestią pozostaje również miejsce deponowania kapitału nabytego przez państwo w drodze tzw. składek emerytalnych. Jak pokazują wyliczenia, statystyczny przedsiębiorca przekazuje do „wspólnego kotła”  656,09 zł każdego miesiąca. Zakładając rozpoczęcie działalności w wieku 25 lat i jej zakończenie po 42 latach, okazuje się, że ów obywatel odłożył na swoim koncie ok. 338542.44 zł, nie uwzględniając inflacji. Przewidywana długość życia Polaka wynosi 77 lat, zatem jego emerytura powinna oscylować w okolicach 2821,18 zł miesięcznie. Liczby mówią więc same za siebie… Wysokość polskich emerytur również. Co się dzieję z resztą? Nikt tego tak naprawdę nie wie, a egzekucja postanowień Karty Podstawowych Praw Unii Europejskiej trwa w najlepsze – niestety tylko na papierze.

„Nikt nie może być pozbawiony swojej własności, chyba że w interesie publicznym, w przypadkach i na warunkach przewidzianych w ustawie, za słusznym odszkodowaniem za jej utratę wypłaconym we właściwym terminie”

Zaprzeczenia powyższego zapisu nie trzeba szukać daleko. Wyspa Afrodyty, jak niektórzy określają Cypr, z perspektywy inwestorów już dawno przestała być piękna.  Wszystko za sprawą bezprecedensowej grabieży środków zgromadzonych przez Cypryjczyków. Nikt nie słyszał o jakimkolwiek odszkodowaniu lub zadośćuczynieniu – wprost przeciwnie. Europejscy urzędnicy zasłaniają się kryzysem i fatalnym stanem sektora bankowego, który de facto jest pochodną ich rozpustnej polityki fiskalnej. W tym kontekście wyjątkowym poczuciem humoru wykazał się Ian Bond, ekspert Centre for European Reform w Londynie, który twierdzi, że w przeciwieństwie do Unii Europejskiej  „własność prywatna [w Rosji – przyp. MJ] nie jest chroniona”.

„Korzystanie z mienia może podlegać regulacji ustawowej w zakresie, w jakim jest to konieczne ze względu na interes ogólny”

W tym przypadku najważniejsze pozostaje ustalenie pojęcia „interes ogółu”. Co ciekawe, taka definicja  w ogóle nie istnieje, a na pewno nie może zostać określona przez urzędniczą kohortę. Interes ogólnospołeczny powinien być bowiem definiowany samodzielnie przez każdą jednostkę z uwzględnieniem prawa do wolności  człowieka. Takie pojmowanie rzeczonego pojęcia jest naturalnie niewygodne dla socjalistycznej myśli panującej obecnie w Unii Europejskiej, ze względu na pewną dozę prawdziwej wolności mogącej podkopać nieco legitymację aktualnych elit Starego Kontynentu. Pozostaje jednak pytanie: czy warto nadal napawać się literą niefunkcjonujących praw albo może czas już pozbyć się złudzeń i wziąć sprawy we własne ręce?

dr Maciej Jędrzejak, Saxo Bank

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.