Laboratorium Aerodynamiki Przepływów Turbinowych w Zielonce – Portal PR - 24PR
Laboratorium Aerodynamiki Przepływów Turbinowych w Zielonce

05.10.2013 Kategoria: NIERUCHOMOŚCI, Technologie. Autor: admin

Obecnie, badania z dziedziny lotnictwa, koncentrują się na osiągnięciu usprawnień technicznych, takich jak redukcja masy, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu niezawodności już osiągniętej. Celem staje się również ograniczenie zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń.

Aby zwiększyć wydajność, zoptymalizować profil lotniczych łopatek do turbin i zmniejszyć poziom hałasu, konsorcjum pod nazwą „Polonia Aero” (Avio Aero przy współpracy z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 4 S.A.), Wojskową Akademią Techniczną i Politechniką Warszawską, rozpoczęło budowę Laboratorium Aerodynamiki Przepływów Turbinowych w Zielonce, koło Warszawy, którego rozpoczęcie funkcjonowania przewidziane jest na koniec roku 2014. Będzie ono przeznaczone do testowania w skali 1:1 lub mniejszej, turbin niskiego ciśnienia stosowanych w silnikach lotniczych nowej generacji. Będzie to jedno z największych i najnowocześniejszych tego typu ośrodków badawczych na świecie, wykorzystywanych  do prac badawczo-rozwojowych w przemyśle lotniczym, w tym do testowania prototypów turbin, jak do testowania demonstratorów technologii wykorzystywanych w produkcji silników lotniczych. Całkowity koszt inwestycji wynosi 188.8 milionów złotych ( z czego 160.4 miliony złotych pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 28.3 miliony złotych to środki z budżetu państwa).

Badania te to obowiązkowy krok w celu zwiększenia efektywności i wydajności modułów turbin. Laboratorium w Zielonce będzie największym i najnowocześniejszym tego typu obiektem na świecie,  w którym  aerodynamiczne warunki turbiny będą podobne do tych, które występują w czasie lotu, lecz w niższych temperaturach: stąd technologia ta nosi nazwę „Cold Flow”.

Na symulacji powietrze pobierane z otoczenia zewnętrznego jest skompresowane i ogrzane do temperatury 375 stopni Celsjusza, wcześniej jednak zostaje wepchnięte z szybkością przepływu 80 kg na sekundę – w kierunku turbiny niskiego ciśnienia, która ma być testowana. Monitorowanie przepływu powietrza wewnątrz turbiny – pod starannie dobranymi  oraz kontrolowanymi warunkami i parametrami – pozwoli na  obserwację i ocenę jej reakcji oraz na ewentualne działania naprawcze.

Na tej podstawie będzie możliwa modyfikacja komponentów związanych z uzyskanymi wynikami: optymalizacja przepływu i zmiany profilów oraz liczby łopatek w turbinach.

Potencjał badawczy i nowe miejsca pracy

Laboratorium Aerodynamiki Przepływów Turbinowych zakłada stworzenie ok. 25 nowych miejsc pracy dla inżynierów i pracowników naukowych z dziedziny lotnictwa. Laboratorium będzie otwarte zarówno dla doświadczonych naukowców, jak i dla młodych studentów inżynierii lotnictwa z Politechniki Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej oraz pozostałych uczelni technicznych. Podczas badań nad turbinami niskiego ciśnienia początkujący inżynierowie będą mogli pozyskać praktyczną wiedzę  na temat nowoczesnych technologii wykorzystywanych w przemyśle lotniczym. Zajęcia w laboratorium będą solidną podstawą dla młodych inżynierów na coraz bardziej wymagającym rynku pracy i umożliwią globalnym koncernom pozyskanie nowych utalentowanych pracowników. Współpraca między polskimi uniwersytetami wzmocni efekt synergii w polskiej nauce i w całym przemyśle lotniczym. Ten nowoczesny ośrodek badawczy będzie funkcjonował w tzw. “formule otwartej” co jest niespotykanym dotąd rozwiązaniem w tego rodzaju jednostkach naukowych. Laboratorium Aerodynamiki Przepływów Turbinowych będzie otwarte zarówno dla ośrodków badawczych jak i dla partnerów biznesowych. Każdy prywatny podmiot gospodarczy będzie miał dostęp do tej nowocześniej infrastruktury badawczej i będzie mógł przeprowadzać  w niej testy silników oraz prototypów silników.

Konsorcjum Polonia Aero

Inicjatorami projektu są: z jednej strony najwybitniejsi polscy specjaliści w dziedzinie badań na turbinami silników lotniczych z Wojskowej Akademii Technicznej oraz Politechniki Warszawskiej, a z drugiej strony partnerzy przemysłowi, w tym firma Avio Aero i Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 4 S.A. w Warszawie. Podmioty te utworzyły w roku 2008 konsorcjum naukowo-przemysłowe pod nazwą  Laboratorium Aerodynamiki Przepływów Turbinowych “Polonia Aero”

Celem konsorcjum jest wybudowanie sieci laboratoriów, wzmacniających efekt synergii, które będą prowadzić zaawansowane badania z dziedziny aerodynamiki przepływów turbinowych, zachowując tym samym pełną funkcjonalność i niezależność przy każdym realizowanym projekcie.

Główne laboratorium będzie zlokalizowane w „Polonii Aero”, a pozostałe ośrodki badawcze będą znajdować się przy uczelniach, biorących udział w projekcie. Zaletą projektu jest znaczne wsparcie  sektora badań i rozwoju, jakie umożliwia realizacja projektu przemysłowi lotniczemu. Z tego względu inwestycja ta jest nie tylko interesująca ze względów naukowych, ale także służy rozwojowi nowoczesnych technologii przemysłowych. Dział badawczo-rozwojowy firmy Avio Aero wraz z amerykańską firmą ASE wykonał model i projekt laboratorium.

Avio Aero

Avio Aero, jako lotnicza część firmy General Electric, jest liderem w projektowaniu, produkcji i konserwacji cywilnych oraz wojskowych elementów aeronautyki i systemów w niej wykorzystywanych. Avio Aero funkcjonuje jako centrum doskonałości dla całej grupy General Electric w dziedzinie przekładni mechanicznych i turbin niskiego ciśnienia. Główna siedziba firmy znajduje się we Włoszech, a jej biura usytuowane są w Turynie, Pomigliano d’Arco (Neapol) i Brindisi. Koncern zatrudnia ok. 4700 pracowników na całym świecie, z czego 4000 we Włoszech. Firma ma również placówki w Polsce, Brazylii i Chinach. Początek istnienia firmy Avio Aero datowany jest na rok 1908 i od ponad wieku firma ta stoi na czele niezliczonych projektów technologicznych. Poprzez swoją stałe inwestycje w badania i rozwój, przy wsparciu ugruntowanej sieci relacji z najważniejszymi, międzynarodowymi uniwersytetami i ośrodkami badawczymi, Avio Aero zdobyła technologiczne i produkcyjne przywództwo , które jest uznawane na szczeblu globalnym. Avio Aero jest również partnerem biznesowym największych i najważniejszych graczy z branży lotniczej, co również świadczy o jego ugruntowanej pozycji na arenie międzynarodowej.

Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 4 S.A.

Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 4 S.A. są  państwowym przedsiębiorstwem, specjalizującym się naprawie turbin silników lotniczych. Zakłady te wykonują remonty silników odrzutowych dla samolotów wojskowych i helikopterów oraz naprawy  pomocniczych jednostek zasilających turbiny.

Wojskowa Akademia Techniczna

Wojskowa Akademia Techniczna jest uczelnią państwową funkcjonującą od roku 1951. Jako instytucja publiczna jest ona wspierana przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Akademia kształci studentów i przeprowadza badania naukowe. Oferta edukacyjna Wojskowej Akademii Technicznej obejmuje studia wyższe I stopnia (licencjackie, inżynierskie), studia magisterskie, studia doktoranckie, a także studia podyplomowe, szkolenia i kursy językowe.

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska jest instytucją naukowo-badawczą, oferującą studia licencjackie i magisterskie niemal wyłącznie z dziedziny inżynierii i nauk stosowanych.  Z liczbą ponad trzydziestu tysięcy studentów i ponad dwoma tysiącami profesorów i pracowników naukowych, Politechnika Warszawska jest największą i najwyższą rangą uczelnią techniczną w Polsce.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.