Wydatki inwestycyjne gmin przeznaczane na gospodarkę mieszkaniową – Portal PR - 24PR
Wydatki inwestycyjne gmin przeznaczane na gospodarkę mieszkaniową

22.10.2013 Kategoria: Samorząd. Autor: admin

Polityka mieszkaniowa to jeden z obowiązków państwa, jednak najważniejszą rolę w jej kształtowaniu na szczeblu lokalnym odgrywają samorządy gminne. Wśród rozlicznych zadań związanych z mieszkalnictwem znajdują się także wiążące się z inwestycjami, m.in. budowa lokali socjalnych i komunalnych. Jaki procent swoich wydatków inwestycyjnych gminy przeznaczają właśnie na ten sektor gospodarki?

Dane opublikowane przez pismo samorządu terytorialnego Wspólnota świadczą o tym, iż jednostki samorządu terytorialnego odpowiadające za gospodarkę mieszkaniową przeznaczają na ten cel średnio kilka procent wszystkich swoich inwestycyjnych wydatków. Ubiegły rok był pod tym względem i tak wyraźnie lepszy niż 2010 i 2011 r. Zarówno w przypadku gmin, jak i wyodrębnionej spośród nich grupie miast na prawach powiatu w ujęciu procentowym odnotowane zostało zwiększenie udziałów tego typu wydatków r/r. Równocześnie stały się one niemal porównywalne, a przecież w 2000 r. w miastach na prawach powiatu wydatki na gospodarkę mieszkaniową stanowiły blisko dwukrotnie większy udział ponoszonych wydatków inwestycyjnych niż analogiczny udział obliczony dla wszystkich gmin. 

Udziały środków przeznaczanych na gospodarkę mieszkaniową w wydatkach inwestycyjnych samorządów (w %)

Jednostka samorządu terytorialnego

2000

2010

2011

2012

Gminy

5,00

4,50

4,66

6,23

Miasta na prawach powiatu

9,50

6,40

6,39

7,07

Opracowanie: Dział Badań i Analiz firmy Emmerson Realty S.A.na podstawie danych pisma samorządu terytorialnego Wspólnota

Faktem jest, iż potrzeby mieszkaniowe w naszym kraju są tak ogromne, iż nawet zdecydowanie większe pieniądze przeznaczane na ten cel nie rozwiązałyby definitywnie problemu mieszkaniowego. Pytanie jednak, czy przy takiej skali zapotrzebowania obecny poziom inwestycji to już naprawdę wszystko na co stać nasze samorządy?

Emmerson Realty S.A.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.