Milestone Medical – debiut medycznej spółki z USA na GPW w listopadzie – Portal PR - 24PR
Milestone Medical – debiut medycznej spółki z USA na GPW w listopadzie

12.11.2013 Kategoria: Rynki. Autor: admin

Milestone Medical, amerykańska spółka wprowadzająca na światowy rynek przełomowe, sterowane komputerowo medyczne systemy dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego (ang. epidural) oraz iniekcji dostawowych (ang. intra-articular), zakończyła z sukcesem prywatną ofertę akcji i zamierza do końca listopada br. zadebiutować na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 11 inwestorów instytucjonalnych nabyło 2 mln akcji spółki po cenie emisyjnej wynoszącej 4,65 zł (ok. 1,5 USD) za łączną kwotę 9,3 mln zł (3 mln USD). Nowe akcje stanowią niecałe 9,1 proc. w podwyższonym kapitale zakładowym Milestone Medical, a kapitalizacja spółki post-money wynosi ponad 100 mln zł (około 33 mln USD). Ofertę akcji Milestone Medical, pierwszej amerykańskiej spółki mającej zadebiutować na NewConnect, przeprowadził Dom Maklerski WDM. Doradcami finansowymi spółki byli: WDM Capital USA, LLC oraz Filipex Enterprises Inc.

Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z dużego zainteresowania ofertą oraz z faktu, że pomogliśmy pozyskać niezbędne środki finansowe w celu pełnego wykorzystania potencjału produktów Milestone Medical. To pierwsza z szeregu spółek amerykańskich o wysokim potencjale wzrostu, jakie Grupa WDM starannie wyselekcjonowała i zamierza przedstawić europejskim inwestorom – powiedział Wojciech Gudaszewski, Członek Zarządu WDM Capital USA, LLC.

Przeprowadzona przez nas transakcja otwiera nowy rozdział dla GPW i inwestorów na niej obecnych. Cieszymy się, że dzięki naszej działalności z globalnego potencjału innowacyjnych firm z USA mogą już korzystać polscy inwestorzy. Mocno pracujemy nad dalszym rozwojem biznesowego mostu nad Atlantykiem – dodał Andrew Filipek,  Dyrektor ds. Rynków Międzynarodowych w WDM. 

Finansowanie od europejskich inwestorów pozwoli spółce Milestone Medical między innymi rozwinąć kanały dystrybucji oraz wzmocnić zespół. Pierwsze dwie aplikacje medyczne naszej unikalnej technologii, czyli dozowanie znieczulenia zewnątrzoponowego oraz iniekcje dostawowe, mają olbrzymi potencjał komercyjny – skomentował Leonard Osser, Prezes Zarządu Milestone Medical.

Milestone Medical to joint-venture notowanej na rynku OTC w USA spółki Milestone Scientific oraz silnego partnera z Chin – Beijing 3H (Heart-Help-Health) Scientific Technology Co., Ltd. Celem wspólnego przedsięwzięcia jest rozwój, komercjalizacja, produkcja oraz sprzedaż sterowanych komputerowo medycznych systemów dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego (ang. epidural) oraz iniekcji dostawowych (ang. intra-articular), opartych na opatentowanych wynalazkach Milestone Scientific (Milestone Scientific – spółka matka Milestone Medical – skupia się na rynku stomatologicznym i udzielił Milestone Medical bezpłatnego wyłącznego prawa do używania swoich patentów na rynku medycznym). Beijing 3H będzie dystrybutorem produktów Milestone Medical w Azji, w szczególności w Chinach, Makao i Hongkongu. Milestone Scientific zapewni dystrybucję w Ameryce Północnej (porozumienie dotyczące systemu epidural z Tri-anim Health Services z Grupy Sarnova, wiodącym dystrybutorem specjalistycznego wyposażenia szpitali w USA), natomiast Milestone Medical zajmie się bezpośrednio dystrybucją własnych produktów na pozostałych rynkach (w tym w Europie). Proces rozwoju systemów dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego (ang. epidural) oraz iniekcji dostawowych (ang. intra-articular) został już zakończony. Spółka oczekuje obecnie na rejestracje produktów w USA i Unii Europejskiej, aby rozpocząć sprzedaż. Uzyskanie zgód jest możliwe już w połowie 2014 r. Milestone Scientific otrzymał takie aprobaty w zakresie aplikacji swojej technologii w stomatologii (bezbolesne znieczulenie pojedynczego zęba).

Każdego roku, tylko w USA, 4 mln kobiet rodzi dzieci, a około 2,5 mln z nich otrzymuje znieczulenie zewnątrzoponowe – rynek ten warty jest około 1 mld USD.  Co najmniej dalsze 8,9 mln tego rodzaju znieczuleń jest wykonywanych co roku na terenie Stanów Zjednoczonych z innych powodów, np. w celu uśmierzenia bólu pleców. O ile znieczulenie zewnątrzoponowe jest procedurą rutynową, o tyle zadziwiająco ryzykowną. Aż w 3-4 proc. przypadków dochodzi do powikłań. W przypadku niepoprawnego wykonania znieczulenia zewnątrzoponowego pacjent może odczuwać silny ból, a w niektórych sytuacjach dochodzi nawet do paraliżu czy śmierci. Tymczasem istotą systemu Milestone do iniekcji zewnątrzoponowych jest 100-procentowa skuteczność, gdyż sterowany komputerowo system w czasie rzeczywistym informuje o właściwym miejscu na dokonanie iniekcji. Nie ma tu miejsca na subiektywne odczucia czy ludzki błąd. Problematyczną i niezwykle bolesną procedurą medyczną były dotychczas również iniekcje dotyczące stawów. Dzięki produktom Milestone Medical pacjenci mają szansę na zdecydowanie większy komfort i bezpieczeństwo.

DOM MAKLERSKI WDM z siedzibą we Wrocławiu

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.