Rezonans magnetyczny 3T – nowa jakość diagnostyki w Wojskowym Instytucie Medycznym – Portal PR - 24PR
Rezonans magnetyczny 3T – nowa jakość diagnostyki w Wojskowym Instytucie Medycznym

19.11.2013 Kategoria: zdrowie. Autor: admin

Zakład Radiologii Lekarskiej CSK MON WIM przy ul. Szaserów w Warszawie pozyskał nowoczesny rezonans magnetyczny 3T. Nowa inwestycja o wartości niemal 11 milionów złotych pozwala na rozszerzenie możliwości diagnostycznych celem polepszenia opieki nad chorym i umożliwia osiągnięcie standardów obowiązujących w państwach Unii Europejskiej.

Wymiana wysłużonego rezonansu magnetycznego jest realizowana w ramach projektu „Poprawa jakości diagnostyki obrazowej i leczenia poprzez wymianę systemu rezonansu magnetycznego w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie”. Projekt przyczynia się do poprawy jakości usług świadczonych przez WIM, jako ośrodka o wysokim stopniu referencyjności.

rezoZapotrzebowanie na badania aparatem do rezonansu magnetycznego jest bardzo duże, o czym świadczy długi czas oczekiwania pacjentów na badania tego typu, dochodzący nawet do kilku miesięcy. Z usług specjalistycznej aparatury korzystają wszystkie oddziały klinicznie Instytutu. WIM szacuje, że dzięki tej inwestycji zostanie zaspokojona większość potrzeb obecnych i potencjalnych pacjentów WIM w zakresie dostępu do badań MRI. Aparatura służyć będzie nie tylko pacjentom z regionu województwa mazowieckiego, ale również pacjentom z całej Polski oraz – jeśli zaistnieje taka potrzeba – także z zagranicy.

Rezonans magnetyczny 3T posiada nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne, które umożliwiają szybszą i bardziej precyzyjną diagnostykę, uzyskanie nowych sekwencji pomiarowych, umożliwiających wykonywanie szeregu badań w czasie rzeczywistym oraz zwiększenie możliwości diagnostycznych poprzez skrócenie czasu wykonania badania. Badania uzyskają zwiększenie rozdzielczości przestrzennej i czasowej, większą rozdzielczość częstotliwościową w badaniach spektroskopowych. Inwestycja obejmuje zakup systemu rezonansu magnetycznego wraz z niezbędnym sprzętem informatycznym, który umożliwi rozbudowę stosu pamięci masowych. W efekcie inwestycji możliwe będzie archiwizowanie i udostępnianie drogą elektroniczną wyników badań poszczególnym oddziałom/klinikom Instytutu.

Wyposażenie Wojskowego Instytutu Medycznego w nowoczesny aparat rezonansu magnetycznego wspiera także poprawę działania systemu ratownictwa medycznego, w tym również w sytuacjach zdarzeń masowych kwalifikujących się w obszar zarządzania kryzysowego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Ogólny koszt to 10,951 mln zł, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 9,308 mln . Pozostałe środki w wysokości 1,642 mln zł stanowi dotacja celowa Ministerstwa Zdrowia.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.