Zmiana w Zarządzie BGK – Portal PR - 24PR
Zmiana w Zarządzie BGK

31.12.2013 Kategoria: bankowość, Personalia. Autor: admin

Rada Nadzorcza BGK na posiedzeniu 16 grudnia 2013 r. podjęła uchwałę w sprawie powołania Macieja Piotrowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego na 5-letnią wspólną kadencję, która rozpoczęła się 1 lipca 2012 r. i wygasa  30 czerwca 2017 r.

Maciej Piotrowski ukończył studia magisterskie na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, studia podyplomowe w zakresie Finansów oraz studia podyplomowe w zakresie Handlu Zagranicznego na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Uczestnik studiów doktoranckich na Politechnice Wrocławskiej oraz  Programu Master of Bussines Administration University of Illinois at Urbana-Champaign, USA – Uniwersytet Warszawski (tytuł magistra na kierunku Zarządzanie i Marketing). Uczestniczył w licznych krajowych i zagranicznych seminariach i szkoleniach dotyczących bankowości, finansów i rynków kapitałowych. W 1991 r. uzyskał licencję maklera papierów wartościowych.

Maciej Piotrowski zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując m.in. w latach 2008 – 2013 jako Zastępca Prezesa ds. Finansów i Administracji w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (okresowo pełnił obowiązki Prezesa PAŻP), w latach 2002-2007 Prezes Zarządu TP Invest Sp. z o.o. oraz Prezes Zarządu Towarzystwa Emerytalnego Telekomunikacji Polskiej SA.

W latach 2000-2002 był związany z Bank of America (Polska) S.A. zajmując  stanowiska: Vice President Global Corporate & Investment Banking oraz Dyrektora Zarządzającego ds. Finansowania Projektów Inwestycyjnych. Wcześniej był Dyrektorem Bankowości Inwestycyjnej w Banku Amerykańskim  w Polsce S.A. oraz przez sześć lat pracował w Banku Gdańskim S.A. na stanowiskach: Dyrektora Zarządzającego ds. Bankowości Inwestycyjnej, Wicedyrektora Biura Maklerskiego oraz Maklera Papierów Wartościowych.

Maciej Piotrowski pełnił funkcje członka rad nadzorczych wielu istotnych podmiotów gospodarczych, w tym m.in. był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego oraz ustanowionej przez NBP Komisarycznej Rady Nadzorczej Banku Przemysłowego w Łodzi. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej PZU S.A. i ENEA Wytwarzanie S.A.

Bank Gospodarstwa Krajowego

 

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.