MSLGROUP analizuje trendy w komunikacji firm technologicznych – Portal PR - 24PR
MSLGROUP analizuje trendy w komunikacji firm technologicznych

31.01.2014 Kategoria: Internet. Autor: admin

Polskie oddziały globalnych koncernów technologicznych, odpowiedzialne za marketing i komunikację, działają w zupełnie odmienny sposób niż ich odpowiedniki w regionie Europy Środkowo – Wschodniej (CEE). Jest to jeden z wielu wniosków, które zostały zaobserwowane i opisane w raporcie MSLGROUP „Trendy w komunikacji firm technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej”. Dokument opracowano na podstawie ankiet oraz wielogodzinnych rozmów z kluczowymi specjalistami ds. komunikacji największych firm IT.

Badanie „Trendy w komunikacji firm technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej” przeprowadzono w IV kwartale 2013 roku w Polsce, Bułgarii, Rumunii, Estonii, Słowenii oraz na Ukrainie. W projekt zaangażowani byli konsultanci z działów Nowych Technologii, pracujący w lokalnych agencjach należących do MSLGROUP.

Głównym celem raportu była dogłębna analiza wyzwań komunikacyjnych, jakie stoją przed branżą IT w tej części Europy. Szczerość i otwartość PR Managerów z Polski, biorących udział w badaniu, pozwoliła przedstawicielom agencji wyjść poza ramy zwykłej ankiety. Rozmowy często przeradzały się w długie spotkania, podczas których dyskutowano nie tylko o rozwoju branży PR, ale również o kondycji polskiej nauki czy chociażby przyszłości dziennikarstwa.

Raport zwraca uwagę na kilka szczególnie ważnych obszarów

Dominacja działów marketingu nad działami komunikacji

Wyniki badania dowodzą, że w krajach Europy Środkowo-Wschodniej departamenty komunikacji nie mają istotnego wpływu na strategię przedsiębiorstwa i są niemal całkowicie zależne od decyzji działów marketingu. Polskie działy komunikacji cieszą się większą niezależnością niż ich odpowiedniki w pozostałych krajach biorących udział w ankiecie, jednak zdają sobie sprawę z nieuchronnej konieczności integracji z marketingiem.

Stabilność budżetowa

Działy komunikacji firm technologicznych z Europy Środkowo-Wschodniej są bardziej optymistyczne od polskich w kontekście słabszej kondycji gospodarczej i jej wpływu na Public Relations. Żaden spośród badanych z regionu CEE nie zadeklarował, że sytuacja finansowa jego departamentu pogorszy się w nadchodzącym roku. Co więcej, aż 23% rozmówców z Europy Środkowo – Wschodniej spodziewa się wzrostu środków na działania Public Relations. Z Polski ten odsetek wyniósł niecałe 8%.

Zróżnicowane opinie o współpracy z agencjami PR

Polscy managerowie ds. komunikacji mają wysokie wymagania wobec agencji PR i są względem nich bardzo krytyczni. Agencje bywają postrzegane jako cenny, lecz nie niezbędny partner, któremu często brakuje dyscypliny i samodzielności.

Czym powinna cechować się idealna agencja? Według rozmówców z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, powinna ona być nie tylko skuteczna i profesjonalna, ale również przyjazna. Większość PR Managerów z CEE nie wyobraża sobie pracy bez wsparcia specjalistów Public Relations.

Wzrost znaczenia Twittera

Co drugi dział komunikacji firm IT w Polsce sam zarządza Social Mediami. W krajach sąsiednich – zaledwie co dziesiąty. Obowiązek ten przejmuje dział marketingu, HR lub agencja PR. Za najważniejsze medium społecznościowe został uznany Twitter. Na kolejnych miejscach znalazł się Facebook, LinkedIn oraz blogi firmowe. Za granicą popularnością cieszy się portal W Kontakte.

Przyszłość przed Public Affairs

Rozmówcy uważają, iż polski rynek technologiczny dopiero wdraża profesjonalne usługi Public Affairs i w przyszłości odniesie dzięki nim wiele korzyści. Kluczowe dla działania rodzimych firm wydaje się budowanie poprawnych relacji z szeroko rozumianą administracją publiczną oraz wpływ na decyzje podejmowane na szczeblu Unii Europejskiej.

Wyniki badania „Trendy w komunikacji firm technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej” zostały zaprezentowane podczas konferencji zorganizowanej 28 stycznia 2014 roku w Warszawie.

MSLGROUP

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.