S&P: W 2014 roku polskie banki skorzystają ze stopniowej poprawy sytuacji gospodarczej – Portal PR - 24PR
S&P: W 2014 roku polskie banki skorzystają ze stopniowej poprawy sytuacji gospodarczej

15.01.2014 Kategoria: INNE. Autor: admin

Stabilna sytuacja finansowa polskich banków oraz ich zrównoważone modele biznesowe powinny umożliwić im przetrwanie oraz zachowanie znacznej dochodowości w 2014 roku, mimo  niekorzystnych warunków gospodarczych i uwarunkowań funkcjonowania – wynika z raportu opublikowanego dzisiaj przez agencję ratingową Standard & Poor’s.

Raport   zatytułowany „Prognoza dla polskiego sektora bankowego   w 2014 roku: Spodziewane pomyślne perspektywy wraz z ustępowaniem presji rynkowych   oraz wewnętrznych”, przewiduje na ten rok początek zmniejszania obciążenia,   wywołanego spowolnieniem gospodarczym i niskimi stopami procentowymi, które   wpływało na dochodowość polskich banków i jakość aktywów.

–   Wiarygodność i efektywność kredytowa polskich banków powinna wzrosnąć dzięki   stopniowej poprawie sytuacji gospodarczej, zwiększeniu się generowanych przez   banki zysków i stabilizacji jakości ich aktywów – mówi analityk kredytowy   Standard & Poor’s, Francesca Sacchi. – Biorąc to pod uwagę, sądzimy, że   potencjalne ryzyko pogorszenia koniunktury utrzyma się, i będzie mogło   wywierać presję na polski sektor bankowy. Gdyby spowolnienie gospodarcze było   bardziej długotrwałe, niż przewidujemy, istnieje możliwość pogorszenia ryzyka   kredytowego polskich banków. To z kolei mogłoby stanowić dla Polski element   opóźniający dogonienie bardziej dojrzałych pod względem zamożności   gospodarek.

Silne   fundamenty polskiego sektora bankowego pomogły mu przetrzymać: spowolnienie   gospodarcze w kraju, wysoką ekspozycję na ryzyko kursowe w portfelach kredytów   hipotecznych oraz poważne uzależnienie od finansowania podmiotów   dominujących. W ciągu ostatnich dwóch lat, polskie banki ograniczyły swój   akceptowalny poziom ryzyka, zasymilowały podwyższone ryzyka kredytowe, dzięki   swoim przychodom operacyjnym oraz poprawiły swoją kapitalizację, głównie   dzięki bardziej umiarkowanemu wzrostowi aktywów i stałemu zatrzymywaniu   zysków.

Obecnie długoterminowe perspektywy wzrostu banków wyglądają obiecująco. W   porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej, Polska charakteryzuje się niskim poziomem   pośrednictwa finansowego, rosnącym PBK na głowę mieszkańca i prawie 40   milionami mieszkańców. Spodziewamy się, że wzrost gospodarczy w Polsce w   latach 2014 – 2016 wyniesie średnio prawie 3%, dzięki silnemu sektorowi   wytwórczemu, konkurencyjnej sile roboczej i coraz bardziej zróżnicowanym   rynkom eksportowym. Ostatnie dane wskazują także na odbudowę krajowego   popytu, co naszym zdaniem, przyczyni się w dużej mierze do ogólnego wzrostu.

Ponadto, w   ciągu ostatnich dwóch lat, w polskim sektorze bankowym, miało miejsce kilka   istotnych fuzji oraz przejęć. Dlatego spodziewamy się, że w roku 2014 ten   trend konsolidacyjny będzie się nadal utrzymywać. Naszym zdaniem przyczyną   takiego stanu rzeczy jest wpływ efektu skali na rentowność.

Standard & Poor’s Ratings Services

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.