Zmiany w systemie podatkowym: Jak wpłyną na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw? – Portal PR - 24PR
Zmiany w systemie podatkowym: Jak wpłyną na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw?

31.01.2014 Kategoria: Finanse firmy. Autor: admin

Kredyt kupiecki jest bardzo popularnym narzędziem finansowania działalności. Dzięki niemu, należność za zakup regulowana jest dopiero po 90 dniach lub w dwu lub trzyletnich ratach. Nic więc dziwnego, że z dobrodziejstwa odroczonych terminów płatności korzystają zarówno nabywcy towarów handlowych, usług, jak i środków trwałych.

Do niedawna jedynym parametrem, który należało uwzględnić wybierając pomiędzy kredytem kupieckim a kredytem bankowym, był całkowity koszt kredytu vs. rabat, który można uzyskać u dostawcy z tytułu jednorazowej płatności. Od 2013 r. należy wziąć jednak również pod uwagę równie ważny aspekt podatkowy.

Przed rokiem 2014 dla rozliczenia kosztów podatkowych istotny był jedynie sam fakt nabycia środka trwałego/towaru/usługi (czyli otrzymania faktury) bez względu na termin dokonania zapłaty. Według  obowiązujących od nowego roku przepisów o podatku dochodowym (zarówno od osób fizycznych jak i prawnych) dotyczących tzw. „zatorów płatniczych”, podatnik jest zobowiązany do dokonania zmniejszenia kosztów podatkowych, jeżeli nie ureguluje płatności w ciągu 30 dni od daty upływu tego terminu. Jeżeli strony ustalą termin zapłaty dłuższy niż 60 dni i kwota ta nie zostanie uregulowana w tym terminie, wówczas podatnik będzie zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów podatkowych (art. 15b ust. 2 ustawy o pdop). Jeśli przedmiotem nabycia będzie środek trwały podlegający amortyzacji, konieczna będzie korekta odpisów amortyzacyjnych.

 Przykład:

Przedsiębiorca   kupuje od dealera ciężarówkę, którą, w świetle obowiązujących przepisów, może   jednorazowo zamortyzować. Strony ustaliły płatność w formie dwóch rat: 50%   przy odbiorze auta
i 50% po 6 miesiącach. W świetle w/w przepisów podatkowych, po 90 dniach   przedsiębiorca musi skorygować wartość dokonanej amortyzacji o niezapłaconą   drugą ratę.

Żeby uniknąć konieczności korekty kosztów, która dodatkowo nastręcza szeregu nierozstrzygniętych przez fiskusa wątpliwości, przedsiębiorca powinien nabyć przedmiotowy pojazd ze środków pochodzących z kredytu.  Z powołanego bowiem przepisu (art. 15b ustawy o pdop) nie wynika, aby zapłata za fakturę (umowę bądź inny dokument), powinna nastąpić ze środków własnych. Ważne jest, aby zobowiązanie zostało uregulowane.

Alternatywa: leasing operacyjny bądź wynajem

Alternatywą dla zakupu z kredytu bankowego jest skorzystanie z leasingu operacyjnego lub wynajmu.
W takim przypadku  każda rata leasingowa/czynsz najmu stanowić będzie koszt podatkowy.

Powyższe rozwiązania  są szczególnie korzystne w przypadku samochodów osobowych o wartości powyżej 20tys. EUR z uwagi na limit amortyzacji.  W przypadku leasingu należy pamiętać, że brak konieczności korekty odpisów amortyzacyjnych dotyczy jedynie leasingu operacyjnego (amortyzacji dokonuje leasingodawca), w przypadku leasingu finansowego (amortyzacji dokonuje leasingobiorca) podatnik jest zobowiązany do korygowania kosztów przychodów na zasadach określonych na wstępie.

Tab. Konsekwencje prawno-podatkowe:

zdarzenie

leasing operacyjny

leasing finansowy

pożyczka

CFM

gotówka

własność przedmiotu

Finansujący

Finansujący

Klient

Finansujący

Klient

koszty uzyskania przychodów dla korzystających   (podatkowo)

cała opłata leasingowa

część odsetkowa opłaty leasingowej;
amortyzacja*

odsetki; amortyzacja*

cała rata

amortyzacja*

wykazywanie majątku trwałego
w bilansie

Finansujący

Korzystający

Klient

Finansujący

Klient

rozliczenie VAT

VAT wg stawki 23%, płatny od   poszczególnych opłat leasingowych
w terminie ich wymagalności

VAT wg obowiązującej stawki od sumy   opłat leasingowych płatny
(w całości) ze wstępną opłatą leasingową

VAT 23%

doliczany do rat   pożyczki.

Finansowanie przedmiotu   brutto

VAT 23% doliczany do rat.   Auta osobowe 60% do 6 tys PLN. Auta ciężarowe 100%.
Pozostałe części produktów CFM rozliczenie  100% VAT

VAT wg obowiązującej stawki płatny w   momencie zakupu środka trwałego przez Klienta; konieczność finansowania    VAT do momentu jego rozliczenia
z VAT

*Limit wartości samochodu osobowego wynosi równowartość 20 tys. EURO, powyżej którego ubezpieczenie i amortyzacja nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.

Źródło: Opracowanie własne Expander Advisors na podstawie Raiffeisen Leasing

Monika Mojzesowicz

Dyrektor Departamentu Produktów dla Firm

Expander Advisors

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.