Konkurs na logo i logotyp Inne Brzmienia Art’n’Music Festival – Portal PR - 24PR
Konkurs na logo i logotyp Inne Brzmienia Art’n’Music Festival

17.02.2014 Kategoria: Konkursy, Wizualizacja. Autor: admin

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu znaków graficznych: logo   i logotypu festiwalu, które będą wykorzystywane jako symbole identyfikujące   ten projekt artystyczny w przestrzeni publicznej oraz jako znaki umieszczane   m. in. na materiałach promocyjnych i informacyjnych festiwalu.

Laureata konkursu wyłoni jury, w którym zasiądą: Jan Gryka, Wojciech Janicki,   Jarosław Koziara, Małgorzata Mazurkiewicz, Michał Pawlik i Grzegorz Rzepecki.

Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 4000 PLN brutto.

Oprócz wartości marketingowych i użytkowych, bardzo ważna w ocenie projektu   logo i logotypu Inne Brzmienia Art’n’Music Festival będzie oryginalność oraz   oddanie charakteru festiwalu.

Zapraszamy do udziału w konkursie projektantów oraz studentów i absolwentów szkół wyższych o profilu plastycznym lub projektowym

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy, którzy spełniają warunki stawiane w regulaminie   konkursu.

Aby wziąć udział w konkursie, prace konkursowe wraz z kopertami zawierającymi   karty zgłoszenia należy umieścić w zamkniętym opakowaniu z napisem „Konkurs   na logo – Inne Brzmienia Art’n’Music Festival”, a następnie doręczyć   osobiście lub pocztą (listem poleconym) na adres: Warsztaty Kultury, 20-112   Lublin, ul. Grodzka 5a.

Termin nadsyłania prac upływa 17 marca 2014 r o godz. 17:00.

Biuro konkursu
Warsztaty Kultury w Lublinie

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.