Ogólnopolski konkurs dla przedsiębiorców „Firma Przyjazna Rodzicom” – Portal PR - 24PR
Ogólnopolski konkurs dla przedsiębiorców „Firma Przyjazna Rodzicom”

05.02.2014 Kategoria: Konkursy. Autor: admin

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „rodzina-i-kariera.infor.pl” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie. 1.5. Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

Organizatorem konkursu jest Next.pl Sp. z o.o. oraz Lechaa Consulting Sp. z o.o. realizujący w partnerstwie projekt „rodzina-i-kariera.infor.pl”.

Od 1 stycznia 2014 r. wszyscy przedsiębiorcy będący pracodawcami mogą wziąć udział w ogólnopolskim konkursie „Firma Przyjazna Rodzicom”. Do wygrania cenne nagrody – sprzęt biurowy wysokiej klasy.

Nagrodzone zostaną te firmy, które w najlepszy sposób pomagają swoim pracownikom łączyć rodzicielstwo z pracą zawodową.

W konkursie mogą brać udział wszyscy pracodawcy, niezależnie od formy prowadzenia działalności.

Jury konkursu będzie oceniało zgłoszenia w 4 kategoriach:

  • mikroprzedsiębiorstw
  • małych przedsiębiorstw
  • średnich przedsiębiorstw
  • dużych przedsiębiorstw

Konkurs rozpoczynają eliminacje wojewódzkie, które będą trwały do 14 lutego 2014 r.  laureaci wojewódzcy otrzymają dyplomy, tytuł „Firmy Przyjaznej Rodzicom” i nominację do Konkursu Ogólnopolskiego.

W eliminacjach ogólnopolskich zostaną przyznane 4 nagrody, po jednej w każdej kategorii przedsiębiorstwa. Każdy laureat otrzyma statuetkę i tytuł „Firmy Przyjaznej Rodzicom” oraz sprzęt biurowy (laptopy) o wartości do 3000 zł brutt

Gran Prix konkursu – statuetkę oraz sprzęt biurowy (zestaw multimedialny) o wartości do 10 000 zł brutto otrzyma firma, która wyróżni się  w sposób szczególny wśród laureatów konkursu, w działaniach na rzecz rodziny .

Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się w dniu 27 marca 2014 r. w Warszawie. Zaproszeni zostaną wszyscy laureaci konkursu.

Nie zwlekaj zgłoś firmę do konkursu!

Termin zgłoszeń do konkursu upływa w dniu 14 lutego 2014.

Jesteś pracodawcą, osobą upoważnioną do reprezentacji firmy i uważasz, że stwarzasz w swojej firmie przyjazne warunki pracy dla młodych rodzin –  zgłoś się do udziału w konkursie, wypełnij formularz dla firmy.

Pracujesz w firmie, która ułatwia młodym rodzicom godzenie roli rodzica i pracownika – zgłoś swoją firmę, wypełnij formularz dla pracownika.

Patronat honorowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.