XV edycja Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora – Portal PR - 24PR
XV edycja Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora

06.02.2014 Kategoria: Konkursy. Autor: admin

6 lutego na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się wręczenie Nagrody  im. prof. Aleksandra Gieysztora, w ramach piętnastej edycji konkursu, który został objęty honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAKapituła pod przewodnictwem prof. Andrzej Rottermunda uhonorowała tym prestiżowym wyróżnieniem Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą, najstarszą polską nekropolię  w Wilnie.  

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora jest co roku przyznawana instytucji bądź osobie szczególnie zasłużonej dla ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego, zarówno niematerialnego jak i materialnego. W pierwszym obszarze warto wymienić takich laureatów jak prof. Stefan Sutkowski – dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej, prof. Norman Davies – wybitny brytyjski historyk i wnikliwy badacz dziejów Polski czy Anda Rottenberg – kuratorka wystaw i krytyk sztuki.

W zakresie dziedzictwa materialnego, Kapituła konkursu, w całej jego historii wielką wagę przykładała do instytucji bądź osób, które w wyjątkowy sposób przysłużyły się ochronie polskich zabytków. Wśród laureatów aktywnie działających w tej dziedzinie, znaleźli się m.in. Społeczny Komitet Opieki  nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa (1999 r.), prof. Tadeusz Chrzanowski, przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (2000 r.) oraz prof. Krzysztof Kazimierz Pawłowski, Wiceprezes Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS), który doprowadził m.in. do wpisania warszawskiego Starego Miasta na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przyznanie Nagrody Gieysztora Społecznemu Komitetowi Opieki nad Starą Rossą nawiązuje do tej wieloletniej tradycji.

Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą został wyróżniony za swoją niezmiernie ważną działalność. Dzięki niemu na najstarszej polskiej nekropolii w Wilnie wykonano renowacje sześćdziesięciu najbardziej wartościowych pomników oraz wzniesiono cztery nowe. Na szczególne uznanie zasługuje również nawiązanie trwałej współpracy z Ministerstwem Kultury Republiki Litewskiej, które prowadzi stały nadzór nad pracami konserwatorskimi, a także Akademią Sztuk Pięknych w Wilnie oraz wileńskimi architektami – powiedział Krzysztof Kaczmar, prezes Zarządu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.

Alicja Klimaszewska _Przewodniczaca Spolecznego Komitetu Opieki nad Stara Rossa

Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą powstał w 1990 r. z inicjatywy wileńskich strażników pamięci: dziennikarza Jerzego Surwiłły, lekarza Olgierda Korzenieckiego, dzisiejszej prezes Alicji Klimaszewskiej oraz dziennikarki Haliny Jotkiałło. Do jego powstania przyczynił się także Jerzy Waldorff, który był zarówno jednym z inicjatorów, jak i wielkim entuzjastą całego projektu. Do tej pory na Cmentarzu Powązkowskim, w czasie kwesty, zbierane są datki na renowację Starej Rossy. Celem nadrzędnym Komitetu jest opieka nad pomnikami na najstarszej polskiej nekropolii w Wilnie – Starej Rossie oraz ich sukcesywna renowacja.

Uroczysta gala wręczenia Nagrody im. Prof. Aleksandra Gieysztora miała miejsce 6 lutego w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie. XV edycja Nagrody została objęta
Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora jest jednym z elementów działań Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy w obszarze wspierania i ochrony dziedzictwa kulturowego. Fundacja angażuje się  w wiele istotnych dla polskiej kultury inicjatyw m.in. prowadzi wraz z Ministerstwem Kultury  i Dziedzictwa Narodowego Program „Odzyskiwanie Dzieł Sztuki”. Dzięki współpracy z ministerstwem do Polski powróciły dwa obrazy: Odpoczynek w szałasie tatrzańskim”, Wojciecha Gersona (2010) oraz „Murzynka” autorstwa Anny Bilińskiej – Bohdanowiczowej (2012). Fundacja prowadzi również program „Korzenie”, przypominający osobę i dokonania Leopolda Kronenberga (patrona Fundacji) oraz dokumentujący historię Banku Handlowego.

Nagroda imienia profesora Aleksandra Gieysztora przyznawana jest przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy od 1999 roku za wybitne osiągnięcia, mające na celu ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego Wśród dotychczasowych Laureatów znaleźli się: m.in. prof. Andrzej Tomaszewski, Jan K. Ostrowski, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, prof. Stefan Sutkowski, dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej,Nagrodą Gieysztora nagrodzono także takie instytucje jak m.in.  Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami, kierowany przez Jerzego Waldorffa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, prof. Norman Davies – wybitny brytyjski historyk i wnikliwy badacz dziejów Polski.

Kapituła Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora obraduje pod przewodnictwem prof. Andrzeja Rottermunda, a w jej skład wchodzi Rada i Zarząd Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.

Działająca od 1996 roku Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy wspiera w imieniu Banku prace na rzecz dobra publicznego w obszarach tematycznych takich jak: edukacja, rozwój lokalny i ochrona dziedzictwa kulturowego. Realizowane przez nią działania obejmują m.in. program edukacji finansowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Moje Finanse organizowany wspólnie z NBP i Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości; Wolontariat Pracowniczy (program zaangażowania pracowników Citi Handlowy w wybrane przedsięwzięcia społeczne), konkursy: Mikroprzedsiębiorca Roku i o Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie SA za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów oraz Nagrodę im. prof. Aleksandra Gieysztora za osiągnięcia w dziedzinie ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce, oferująca pod marką Citi Handlowy bogaty i nowoczesny asortyment produktów i usług bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej i detalicznej. Bank Handlowy obsługuje 20 tys. klientów korporacyjnych i 869 000 klientów indywidualnych poprzez nowoczesne kanały dystrybucji oraz sieć 88 oddziałów. W skład grupy kapitałowej Banku wchodzą takie podmioty jak: Dom Maklerski Banku Handlowego i Handlowy Leasing. Przynależność do Citigroup, największej na świecie instytucji finansowej, zapewnia klientom Banku Handlowego dostęp do usług finansowych w ponad 100 krajach na całym świecie.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.citihandlowy.pl

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.