Program Gospodarczo-Konsumencki Solidna Firma – Portal PR - 24PR
Program Gospodarczo-Konsumencki Solidna Firma

28.03.2014 Kategoria: Konkursy. Autor: admin

Program Gospodarczo-Konsumencki Solidna Firma od początku istnienia, czyli od 2002 roku promuje, wspiera i nagradza polskie firmy za ich solidność, transparentność i konsekwencję w dążeniu do osiągania sukcesów. Druga dekada istnienia Programu potwierdza jego prestiżowy charakter oraz czołową pozycję wśród przedsięwzięć tego typu istniejących na polskim rynku. Działamy zgodnie z zasadą, że uczciwa konkurencja motywuje do lepszego działania, rozwoju i ciągłej pracy nad satysfakcją naszych klientów.

Laureaci certyfikatu Solidna Firma stanowią elitarne grono przedsiębiorców wiarygodnych i odpowiedzialnych. Corocznie poddają się procesowi rzetelnej weryfikacji, podczas którego społeczne grona ekspertów – Kolegia Regionalne – oceniają wypełnianie zobowiązań oraz terminowość rozliczeń m.in. z Urzędem Skarbowym, ZUS-em, Izbą Celną czy Urzędem Gminy. Równie ważna jest publiczna weryfikacja – w prasie, Internecie, na plakatach – ponieważ najlepszym potwierdzeniem solidności firmy są jej kontrahenci i partnerzy. Nadesłanie udokumentowanych zarzutów co do solidności uczestnika Programu uruchamia dodatkowe działania weryfikacyjne. Jeśli zarzuty się potwierdzą, firma nie otrzyma certyfikatu, jeśli zarzuty dotyczą Laureata, certyfikat może zostać odebrany.

solidna_firma

Korzyści jakie mają firmy z posiadania naszego certyfikat są różnorakie. Organizujemy konferencje oraz spotkania Laureatów ułatwiając im nawiązywanie nowych kontaktów oraz dostęp do informacji przydatnych w rozwoju firm. Promujemy firmy biorące udział w naszym Programie w telewizji, prasie na tablicach Led, bilbordach i w Internecie. Jednak największą korzyścią dla firm jest umiejętne wykorzystanie faktu posiadania certyfikatu, czyli umieszczanie naszego logo w swoich materiałach promocyjnych oraz na produktach, jak również prezentowanie certyfikatu w informacjach prasowych, na stronie internetowej oraz informowanie o nim swoich klientów.

Certyfikat Solidna Firma, to czytelny znak dla klientów i kontrahentów, że mogą firmie zaufać, bo zostało to zweryfikowane przez niezależne grono ekspertów, a także innych kontrahentów i klientów. Certyfikat jest również świadectwem, że przedsiębiorstwo realizuje w praktyce założenia społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Ostanie kilka lat to trudny czas dla polskiej gospodarki. Wiele przedsiębiorstw znalazło się na skraju bankructwa z powodu ogólnoświatowego kryzysu. Sytuacja ekonomiczna spowodowała też, że powstało wiele firm, które już od samego początku nastawione były na oszukanie swoich klientów i zarobienie pieniędzy w krótkim czasie. Niestety, jako marka rozpoznawalna i doceniana, spotykamy się wielokrotnie z różnego rodzaju nieuczciwymi działania typu: „…wpłać kilka złotych, a wyślemy ci Certyfikat lub wpiszemy do specjalnego rejestru”. Przestrzegamy przed oszustami oraz nieuczciwą konkurencją i zawsze walczymy o dobre imię Programu oraz jego Laureatów.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.