Jeronimo Martins Polska w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2013. Dobre praktyki” – Portal PR - 24PR
Jeronimo Martins Polska w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2013. Dobre praktyki”

02.04.2014 Kategoria: CSR. Autor: admin

W Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2013. Dobre praktyki” opublikowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu od 12 lat przedstawiono w  kompleksowy sposób najbardziej istotne wydarzenia i aktywności CSR w minionym roku w Polsce oraz dobre praktyki firm. Znalazło się w nim szereg artykułów eksperckich oraz 400 praktyk, a pośród nich inicjatywy sieci sklepów Biedronka: „Dział ze sztuką”, Ogólnopolski Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka “Bądźmy razem”, kampania „Czytajmy etykiety”, „Codziennie bądźmy razem”, Kino z Biedronką, Mistrzostwa Polski i Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej, zrównoważone zarządzanie odpadami. W poprzednich edycjach raportu również publikowane były praktyki Jeronimo Martins Polska, m.in. programy edukacyjne „Śniadanie daje moc” i „Razem zadbajmy o zdrowie”.

„Dział ze sztuką”
W listopadzie 2013 przez okres dwóch tygodni w specjalnym namiocie-pawilonie postawionym na parkingu sklepu Biedronka w Otwocku odbywał się cykl spotkań poświęconych sztuce współczesnej adresowany do różnych grup wiekowych. W 9 wykładach i 19 warsztatach prowadzonych przez autorytety z wielu dziedzin kultury wzięło udział około 900 osób.

Ogólnopolski Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka “Bądźmy razem”

Caritas w Polsce i Biedronka, wspólnie od ośmiu lat, organizują festyny z okazji Dnia Dziecka, by nieść dzieciom radość poprzez wspólną, bezpieczną zabawę i nowe doświadczenia podczas artystycznych i rekreacyjnych zajęć. W trakcie VIII Ogólnopolskiego Festynu Rodzinnego „Bądźmy razem” na najmłodszych z ponad 20 ogólnopolskich diecezji czekało m.in. 80 tysięcy zestawów produktów przygotowanych przez sieć sklepów Biedronka. W piknikach, które odbyły się w 24 miastach w całej Polsce wzięło udział 150 tys. dzieci.

Kampania „Czytajmy etykiety”

W okresie od marca do maja 2013 roku w blisko 100 sklepach sieci Biedronka klienci mogli skorzystać z bezpłatnych porad dietetyków i otrzymać materiały edukacyjne na temat właściwej interpretacji etykiet produktów spożywczych. Akcja prowadzona była wraz z Instytutem Żywności i Żywienia w ramach Szwajcarsko- Polskiego programu edukacyjnego. Dietetycy z Polskiego Towarzystwa Dietetyki udzielili ponad 8 tysięcy klientów porad żywieniowych (m.in. w zakresie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, zawartości alergenów, witamin i składników mineralnych, rodzaju substancji dodatkowych, warunków przechowywania itp.). Dodatkowo klienci  otrzymali ponad 10 tysięcy zestawów materiałów edukacyjnych z praktycznymi wskazówkami na temat prawidłowego żywienia i podejmowania decyzji przy półce sklepowej.

„Codziennie bądźmy razem”

Fundacja Faktu oraz Jeronimo Martins Polska powołali do życia wspólny program charytatywny „Codziennie bądźmy razem” i związany z nim fundusz. Jego celem są działania umożliwiające skuteczną i szybką pomoc potrzebującym – w szczególności chorym dzieciom i ich rodzinom, których nie stać na opłacenie kosztownych rehabilitacji. Pomoc udzielana jest głównie dzieciom z rodzin z trudną sytuacją finansową, czy pociechom samotnych matek z małych miasteczek i wsi. W ramach programu „Codzienne bądźmy razem” w 2013 r. zostały wydane trzy książeczki z płytami. Dochód z ich sprzedaży został przekazany na cele programowe Fundacji.

Kino z Biedronką

Sieć sklepów Biedronka od 15 lipca do 14 sierpnia 2013 roku prowadziła pilotażowy projekt Kino z Biedronką. Widzowie bezpłatnie mogli oglądać kinowe hity ostatnich lat na specjalnie przygotowanych w tym celu parkingach w sąsiedztwie sklepów. Emisje odbywały się na pneumatycznych ekranach, 7-metrowej szerokości, tak, aby z każdego miejsca można było wygodnie zobaczyć projekcję. Wśród wyświetlanych filmów znalazły się m.in. Amelia, Nietykalni, Jesteś Bogiem.

Mistrzostwa Polski i Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej

W 2010 roku odbyły się pierwsze Mistrzostwa w piłce nożnej, w których wzięły udział dzieci z 25 placówek opiekuńczo-wychowawczych z całego kraju. Zawody zmotywowały uczestników do dalszych treningów. W wyniku dużego zainteresowania w kolejnych latach formuła została rozszerzona o drużyny z całego świata. W 2013 roku Mistrzostwa zostały zorganizowane w ramach idei  „Nadzieja na Mundial“.

Zrównoważone zarządzanie odpadami

Polityka środowiskowa Jeronimo Martins Polska zapewnia prowadzenie działalności firmy w sposób ekologicznie zrównoważony poprzez podejmowanie inicjatyw w trzech głównych obszarach: przeciwdziałania zmianom klimatycznym, zachowania bioróżnorodności oraz gospodarki odpadami. Jej cele strategiczne to zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej segregacji odpadów i ochrony środowiska poprzez akcje edukacyjne i wspieranie właściwych nawyków oraz minimalizowanie negatywnego wpływu firmy na środowisko poprzez zmniejszenie ilości niesegregowanych odpadów oddawanych na składowiska.

Jeronimo Martins Polska S.A.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.