Międzynarodowa sieć agencji PR pod nazwą Global One Communication – Portal PR - 24PR
Międzynarodowa sieć agencji PR pod nazwą Global One Communication

16.05.2014 Kategoria: Agencje PR. Autor: admin

Nowa sieć agencji PR stworzona dla klientów, którzy chcą wkroczyć na nowe terytoria bez ponoszenia kosztów współpracy z dużymi agencjami o globalnym zasięgu.

Wrocław, 15.05.2014. Nowa, międzynarodowa sieć niezależnych agencji PR współpracujących pod wspólnym szyldem Global One Communication (GOC) oficjalnie rozpoczęła dziś działalność pod adresem www.globalonecommunication.com. Sieć powstała w celu zwiększenia zasięgu lokalnych kampanii Public Relations oraz spełnienia potrzeb firm, które chciałyby uruchomić międzynarodową kampanię PR mniejszym kosztem. W jej skład wchodzi szereg firm założycielskich, w tym Oxygen (Francja), dimoso (Zjednoczone Królestwo), Alpha & Omega (Niemcy), LVT (Beneluks), AEM Press (Portugalia), Seigradi (Włochy), 121 (Hiszpania) i Tabasco Media Communications (Polska). Agencje tworzące GOC wraz ze swoimi agencjami partnerskimi mogą zaoferować klientom globalny zasięg kampanii firmom z różnych branż.

GOC prowadzi działalność na nieformalnych zasadach od 2010 roku. Przez ten czas sieć obsłużyła dużą liczbę klientów chcących trafić ze swoimi produktami oraz usługami do wielu terytoriów jednocześnie. Rosnąca popularność modelu oferowanego klientom przez sieć COD – kompleksowej obsługi świadczonej bez konieczności zarządzania indywidualnymi agencjami lub lokalnymi kampaniami – sprawiła, że założyciele zdecydowali się sformalizować swoją działalność pod wspólną nazwą i marką.

Unikatową cechą sieci GOC jest elastyczny model współpracy oferowany klientom pragnącym rozszerzyć swoją obecność międzynarodową. Klienci mogą przetestować i uruchomić zarówno krótko-, jak i długoterminowe projekty bez konieczności podejmowania poważnych zobowiązań kontraktowych – wszystko w ramach jednego zlecenia.

„Główną zaletą sieci GOC jest fakt, że w toku naszej wieloletniej, nieformalnej współpracy wszystkie agencje stworzyły zgrany zespół”, twierdzi Katarzyna Kapłon, właściciel Agencji PR Tabasco. „W efekcie dysponujemy już doskonałymi referencjami od klientów, z którymi mieliśmy przyjemność pracować. Każda agencja partnerska wie, że jej wyniki jako jednostki reprezentują standard całej sieci. Nasi klienci otrzymują korzyści w postaci doskonałej wiedzy na temat lokalnych rynków docelowych oraz szybkiego czasu realizacji”.

Z usług GOC korzystają zarówno duże organizacje o międzynarodowym zasięgu, jak i małe, rozwijające się firmy, działające w wielu różnorodnych branżach – przy czym najliczniejszą grupą są klienci z sektora technologicznego.

Jednym z klientów sieci GOC jest firma DISTREE, wiodący organizator zdarzeń dla personelu kierowniczego z branż elektroniki konsumenckiej i telekomunikacyjno-informatycznej , działający zarówno na rynkach wschodzących w Rosji i krajach CIS, Ameryki Łacińskiej, jak i na rozwiniętych rynkach Europy oraz Bliskiego Wschodu.

Farouk Hemraj, prezes firmy DISTREE, twierdzi: „Sieć Global One Communication doskonale wypełniła zadania, jakie postawiła przed nią spółka DISTREE EMEA. Nasza obecność w mediach oraz frekwencja przedstawicieli prasy są doskonałe każdego roku. GOC dba, aby komunikat DISTREE dotarł odpowiednimi kanałami do odpowiednich osób”.

Informacje o sieci Global One Communication

Global One Communication (GOC) to strategiczny, niewyłączny związek wielu wiodących, niezależnych agencji z różnych części świata, które podjęły współpracę w celu realizacji programów o prawdziwie lokalnym charakterze dla międzynarodowych firm. GOC wyróżnia się na rynku jako sieć oferująca rozwiązania komunikacji o globalnym zasięgu, które są atrakcyjniejsze w porównaniu z oferami dużych grup PR ze względu na swoją elastyczność, doświadczenie kierownictwa, a także możliwość szybkiej realizacji zamówień oraz doskonałą wiedzę na temat lokalnych rynków.

Sieć powstała, aby nasi międzynarodowi klienci mieli świadomość, że ich programy komunikacji i public relations są obsługiwane z należytą uwagą oraz precyzją przez partnerów zapewniających najwyższą jakość na każdym rynku docelowym.

Chcieliśmy również utworzyć środowisko sprzyjające wzajemnemu pozyskiwaniu wiedzy: wszyscy partnerzy sieci GOC spotykają się regularnie, wypracowując wspólnie nowe pomysły i dzieląc się doświadczeniami na temat praktyk stosowanych w lokalnych rynkach.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.