Małe i średnie przedsiębiorstwa korzystnie wpływają na społeczność lokalną – Portal PR - 24PR
Małe i średnie przedsiębiorstwa korzystnie wpływają na społeczność lokalną

03.06.2014 Kategoria: Przedsiębiorczość. Autor: admin

Polacy są lokalnymi patriotami, co potwierdziło badanie opinii „Nasze miasto – nasze serce” zrealizowane na zlecenie firmy MAKRO Cash & Carry przed rozpoczęciem konkursu „Przedsiębiorca Aktywny Lokalnie”. Ponad 75 proc. respondentów zadeklarowało przywiązanie do swojej lokalnej społeczności, a zdecydowana większość przyznaje, że chętniej korzysta z usług czy produktów tych przedsiębiorców, o których wie, że działają na rzecz ich społeczności.[1]

Spośród różnych czynników mających wpływ na jakość życia, jako najsilniej oddziałujące ankietowani wskazali działania rządu (33 proc.), jednak na drugim miejscu uplasowały się wydarzenia z osiedla i najbliższego otoczenia (31 proc.). Zdaniem badanych to właśnie sektor małych i średnich firm ma najkorzystniejszy wpływ na ten obszar (aż 2/3 wszystkich wskazań). W ich opinii wynika to z roli, jaką pełnią przedsiębiorcy w tworzeniu nowych miejsc pracy dla okolicznych mieszkańców (74 proc. wskazań), ale także z dostępności punktów usługowych i handlowych, prowadzonej aktywności kulturalnej czy działalności na rzecz najuboższych.

W niedużych lokalnych firmach widzimy potencjał zmian w otaczającej nas rzeczywistości, a ich właścicieli postrzegamy jako liderów skłaniających do działania także lokalne władze.Większość respondentów uważa, że przedsiębiorcy małych i średnich firm wręcz powinni działać na rzecz swoich społeczności lokalnych (88,4 proc.). Co ciekawe, kobiety nieco częściej (90,2 proc.) niż mężczyźni (86,3 proc.) są zdania, że przedsiębiorcy powinni być aktywni lokalnie i to one częściej dostrzegają ich działania w swoim otoczeniu.

Jako aktywność niekomercyjną mikro i małych przedsiębiorców Polacy wskazują najczęściej inicjatywy charytatywne (23,8 proc.). Blisko co piąty badany wymienia pomoc ubogim i potrzebującym (19,3 proc.). Według ankietowanych przedsiębiorcy równie chętnie organizują różnego rodzaju imprezy kulturalne (18,6 proc.) oraz wspierają finansowo lokalne szkoły i przedszkola (14 proc.).

Te dane potwierdzają nasze obserwacje i doświadczenia. Firm z sektora MSP (małych i średnich przedsiębiorstw) udzielających się charytatywnie jest prawdopodobnie nawet dużo więcej, ale ich właściciele – nie wiedzieć czemu – nie lubią się tym chwalić. Jest jednak istotne, żeby te przedsiębiorstwa  angażowały się również w edukację i kulturę, bo w tych obszarach potrzeby i możliwości pozytywnej zmiany społecznej są największe. – komentuje Zbigniew Gajewski, z-ca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan, która objęła konkurs swoim patronatem.

spolecznosc

Przedsiębiorcy podejmują wiele inicjatyw prospołecznych, a ich niekomercyjna aktywność przyczynia się do zmiany na lepsze najbliższego otoczenia. Nie zawsze wypada im się tym chwalić, ale MAKRO znalazło sposób na to, by promowaćspołecznąodpowiedzialność biznesuwśródpolskichprzedsiębiorców i wyróżnić najlepszych. – Mamy nadzieję, że konkurs „Przedsiębiorca Aktywny Lokalnie” zwróci uwagę przedsiębiorców i szerokiej opinii publicznej na to, że warto inwestować nie tylko w swój biznes, ale też w czas i energię, którymi możemy podzielić się z członkami naszych lokalnych społeczności. – mówi Magdalena Figurna, koordynatorka konkursu i szefowa działu PR MAKRO.Zdecydowana większość z nas (92,2 proc. badanych) przyznaje bowiem, że chętniej korzystałaby z usług lub produktów tych przedsiębiorców, o których wiedzielibyśmy, że działają na rzecz lokalnych społeczności.

Swoje uczestnictwo w konkursie można zadeklarować wypełniając zgłoszenie na stronie przedsiebiorcaaktywny.pl. Tam też będzie można oddawać głosy na przedsiębiorców, którzy walczą o nagrodę regionalną i ogólnopolską. Konkurs trwa do 30 września, ale zgłoszenia uczestników i głosowanie na najlepszą aktywność lokalną kończy się 30 czerwca. Jego polska edycja stanowi część globalnej inicjatywy, która odbywa się w 16 krajach na świecie z okazji 50 rocznicy powstania firmy METRO Cash & Carry, do której należy MAKRO

MAKRO Cash and Carry Polska S.A

[1] Ogólnopolskie badanie przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych Homo Homini na zlecenie firmy MAKRO Cash & Carry Polska SA. Badaniem, które zrealizowano pod koniec stycznia 2014 r., objęto grupę 1020 pełnoletnich mieszkańców Polski.

 

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.