Zwyczajnie Aktywni zawodowo, mimo aktywnej choroby – Portal PR - 24PR
Zwyczajnie Aktywni zawodowo, mimo aktywnej choroby

06.06.2014 Kategoria: Konkursy, zdrowie. Autor: admin

Trudności z codziennym funkcjonowaniem, pozbawienie szans na kontynuację nauki czy pracy, a w konsekwencji rezygnacja z niej i wykluczenie społeczne to przykre następstwa, z jakimi spotykają się chorzy na autoimmunologiczne choroby zapalne. Do schorzeń tych zaliczają się także Nieswoiste Zapalenia Jelit (NZJ). Z myślą między innymi o osobach dotkniętych NZJ powstał wyjątkowy i jedyny taki w Polsce projekt „Zwyczajnie Aktywni”. Dzięki tej inicjatywie pacjenci mogą liczyć na pomoc w prowadzeniu aktywności życiowych oraz realizować się zawodowo.

Nieswoiste Zapalenia Jelit (NZJ), do których zaliczamy wrzodziejące zapalenie jelita grubego i chorobę Leśniowskieg-Crohna (ChLC), dotykają najczęściej osoby młode pomiędzy 20 a 40 rokiem życia, będące w pełni aktywności zawodowej. Szacuje się, że w Polsce na ChLC cierpi około 10-15 tys. osób, natomiast ze wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego zmaga się od 35 do 40 tys. chorych. Dokładna przyczyna występowania tych schorzeń nie jest znana, co oznacza, że nie można ich zupełnie wyleczyć. Dlatego tak ważne jest wczesne rozpoznanie objawów oraz podjęcie odpowiedniego leczenia.

Aby dać chorym szansę na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie, bez wątpienia równie istotnym czynnikiem jest budowanie świadomości wśród otoczenia na temat schorzeń autoimmunologicznych, w tym NZJ. Wstydliwe objawy tej choroby, jej ukrywanie, powodują, że świadomość społeczna problemu jest niewielka. Pogłębia to wśród chorych poczucie wyobcowania, szczególnie w miejscu pracy i często prowadzi do depresji. Jak się okazuje pacjenci dotknięci NZJ mogą borykać się także z problemami finansowymi, spowodowanymi absencją w pracy i obniżoną produktywnością. W takiej sytuacji wraz z nasileniem się objawów choroby drastycznie spada komfort życia pacjentów.

Stwarzanie możliwości stymulujących pracodawców, środowiska pacjentów do podejmowania ciekawych inicjatyw jest kluczowe, aby poprawić jakość życia dotkniętych chorobą pracowników i podopiecznych – przykładem takiego działania jest projekt „Zwyczajnie Aktywni”. Inicjatywa powstała z myślą o organizacjach pacjentów z Autoimmunologicznymi Chorobami Zapalnymi. Jej kluczowym celem jest efektywne włączenie w życie osób zdolnych do prowadzenia aktywności zawodowej, mimo przewlekłej choroby. Jednym z elementów tej inicjatywy jest konkurs na najciekawszą koncepcję działań aktywizującą pacjentów na rynku pracy. Trzy najbardziej oryginalne pomysły otrzymają dofinansowanie na realizację pomysłu. Wyboru najlepszych rozwiązań dokonuje specjalnie powołana Kapituła Konkursu, składająca się z przedstawicieli środowisk, które posiadają wieloletnie doświadczenie w obszarach związanych z aktywizacją na rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym.

Zgłoszenia do tegorocznej edycji można przesyłać do 1 września 2014 pod adres mailowy: konkurs@zwyczajnieaktywni.pl lub tradycyjną pocztą na adres Biura Konkursu przy ul. Paryskiej 23A w Warszawie.

Formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu są dostępne na stronie internetowej www.zwyczajnieaktywni.pl.

Wśród stowarzyszeń z obszaru gastroenterologii, które zwyciężyły w ubiegłorocznej edycji projektu, znalazły się Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i Choroby Leśniewskiego – Crohna (WSCUiChLC).

Organizatorami projektu „Zwyczajnie Aktywni” są długoletni działacze sektora ochrony zdrowia (Fundacja Urszuli Jaworskiej, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Polskie Amazonki Ruch Społeczny oraz AbbVie Polska), którzy pragną dzielić się swoim doświadczeniem i wspierać chorych oraz organizacje ich reprezentujące w realizacji celów na rzecz aktywizacji zawodowej środowiska pacjentów.  Honorowy patronat nad inicjatywą objęły takie instytucje jak Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.

Biuro Konkursu „Zwyczajnie Aktywni”

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.