21 Concordia nowym inwestorem w EGB Investments S.A. – Portal PR - 24PR
21 Concordia nowym inwestorem w EGB Investments S.A.

04.08.2014 Kategoria: Wieści za spółek. Autor: admin

Fundusz private equity 21 Concordia został inwestorem kapitałowym w notowanej na NewConnect spółce windykacyjnej EGB Investments S.A. Nowy inwestor posiada obecnie 58,82% w ogólnej liczbie akcji. Udział Zarządu spółki w akcjonariacie po dokonanej transakcji wynosi łącznie 16,34%.

W wyniku pozarynkowej sprzedaży akcji EGB Investments S.A., dotychczasowi akcjonariusze większościowi zbyli część posiadanych przez siebie akcji na rzecz EGB International S.à.r.l. – spółki celowej funduszu 21 Concordia. W związku z tym struktura akcjonariatu bydgoskiej spółki windykacyjnej uległa zmianie. 21 Concordia – fundusz private equity będąca częścią międzynarodowej grupy 21 Partners, poprzez wspomnianą spółkę celową nabył 7.677.938 akcji, stanowiących 58,82% akcji i tyle samo głosów na WZA. Intencją 21 Concordia, Krzysztofa Mateli oraz Jolanty Małgorzaty Niewiarowskiej (reprezentujących łącznie 75.16% w kapitale oraz głosach na WZA Spółki), jest wycofanie akcji Spółki z notowań na rynku NewConnect.

Inspiracją do podjęcia przez nas rozmów z inwestorem była – obok kończącego się horyzontu czasowego inwestycji jednego z dotychczasowych akcjonariuszy – decyzja o stopniowym ograniczaniu przez Wiceprezesa Zarządu tj. Panią Jolantę Małgorzatę Niewiarowską swojej aktywności zawodowej i związane z tym wyjście kapitałowe ze spółki.” – tłumaczy Krzysztof Matela, prezes zarządu EGB Investments S.A.

Zarząd EGB Investments S.A. przewiduje, że partnerstwo z 21 Concordia oraz status spółki prywatnej pozwolą na dalszy, bardziej indywidualny rozwój oraz zapewnią możliwość podnoszenia jakości obsługi klientów oraz dostarczanych przez nich portfeli wierzytelności, a także wdrażanie nowoczesnych narzędzi windykacyjnych, zgodnie z najnowszymi trendami rynkowymi.

„EGB Investments S.A. to dla nas bardzo dobra inwestycja ze względu na atrakcyjność i szybki rozwój rynku, na którym spółka działa, jej mocną pozycję w segmencie windykacji oraz bardzo dobre perspektywy dalszego rozwoju” – wyjaśnia Dariusz Górka,Partner Zarządzający 21 Concordia. – „Razem z doświadczonym zespołem managerów będziemy mogli wesprzeć spółkę w dalszym budowaniu jej wartości.”

Nowy akcjonariusz większościowy to fundusz private equity, inwestujący i wspierający rozwój średnich firm w Polsce, charakteryzujących się potwierdzonym, wysokim tempem wzrostu i zdolnością dynamicznego rozwoju. Wśród inwestorów funduszu są m.in. Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz Polski Fundusz Funduszy Wzrostu (wspólna inicjatywa Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i EFI). 21 Concordia należy do grupy 21 Partners – wiodącej europejskiej grupy private equity, posiadającej ponad dwudziestoletnie doświadczenie na rynku oraz prowadzonej przez przez Alessandro Benettona i Gerarda Pluvineta. Grupa 21 zarządza funduszami o wartości ponad 1,4 mld EUR, zainwestowała w ponad 100 spółek.

„Partnerstwo z 21 Concordia to dla nas bardzo korzystny impuls wzrostowy” – wyjaśnia Krzysztof Matela. – „Osiągnięty przez EGB Investments S.A. dotychczasowy etap rozwoju uczynił z nas atrakcyjnego partnera, dlatego udało się nam pozyskać silnego, stabilnego akcjonariusza, posiadającego potencjał finansowy i know-how, dzięki któremu będziemy mogli skupić się na efektywnej realizacji kolejnych projektów windykacyjnych.”

Zmiana struktury akcjonariatu pozostanie bez wpływu na profil działania i strategię dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej EGB Investments, która będzie realizowana wg dotychczasowych założeń. Spółka dominująca zamierza kontynuować działalność i umacniać swoją pozycję konkurencyjną w dotychczasowym segmencie rynku jakim jest obsługa masowych wierzytelności kupionych i zleconych oraz sekurytyzowanych. Spółki zależne będą natomiast pogłębiać specjalizację w wybranych segmentach rynku, tzn. EGB Finanse sp. z o.o. w obszarze bieżącego finansowania mikro i małych przedsiębiorców a EGB Nieruchomości sp. z o.o. w obszarze obsługi wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie.

EGB Investments S.A.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.