Scanmed Szpital św. Rafała z certyfikatem zgodności z normą SA 8000 – Portal PR - 24PR
Scanmed Szpital św. Rafała z certyfikatem zgodności z normą SA 8000

03.08.2014 Kategoria: Wieści za spółek. Autor: admin

Szpital św. Rafała jako jedna z nielicznych firm w Polsce z sukcesem zakończył wdrożenie normy SA 8000 – jedynej uznanej na świecie i podlegającej certyfikacji normy CSR w zakresie aspektów etycznych oraz pracowniczych. Certyfikacja zgodności z wymaganiami normy jest kontynuacją doskonalenia polityki personalnej i zintegrowanego systemu zarządzania funkcjonujących w organizacji.

– Norma wskazuje najważniejsze oczekiwania personelu odnośnie miejsca pracy. Stanowi odzwierciedlenie godnych i bezpiecznych warunków wykonywania pracy, które są podstawą funkcjonowania systemów etycznych. Pracownicy, mając zapewnione i zabezpieczone normą warunki, jednocześnie działają zgodnie z wartościami istotnymi dla firmy – mówi Joanna Wcześniak, HR Biznes Partner, koordynator projektu wdrożenia normy SA 8000.

Wdrożenie normy SA 8000 pozwoliło spółce na wyodrębnienie strategicznych elementów kodeksu etycznego i wprowadzenie planu efektywnej komunikacji jego zasad zarówno pracownikom, jak i partnerom biznesowym. Dodatkowo zastosowano efektywne narzędzia do weryfikacji zgodności zachowań z wytycznymi i powiadamiania o ich naruszeniach.

– Decyzja o wdrożeniu prestiżowej i rygorystycznej normy SA 8000 wynika z faktu, iż odpowiada ona postawionym sobie przez Grupę zamierzeniom i wyzwaniom. Uzyskanie certyfikacji w ramach jej przestrzegania stanowi dla Scanmed SA obiektywne potwierdzenie odpowiedzialności nie tylko w miejscu pracy, ale również wobec interesariuszy zewnętrznych, szczególnie partnerów i klientów – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis.

Norma SA 8000 (Social Accountability 8000) jest międzynarodowym, podlegającym certyfikacji standardem, wprowadzonym przez nowojorską organizację Social Accountability International (SAI) w 1998 roku. Określa wymogi w zakresie odpowiedzialności społecznej, jakie powinno spełniać przedsiębiorstwo. Opiera się na konwencjach i zaleceniach Międzynarodowej Organizacji Pracy, Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji Praw Dziecka.

Grupa Scanmed Multimedis

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.