PMPG scala akcje, podtrzymuje dobre prognozy i planuje zmianę nazwy – Portal PR - 24PR
PMPG scala akcje, podtrzymuje dobre prognozy i planuje zmianę nazwy

16.10.2014 Kategoria: Wieści za spółek. Autor: admin

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Platformy Mediowej Point Group S.A. (GPW: POINTGROUP, PGM) zdecydowało w czwartek o scaleniu akcji spółki. W ocenie Zarządu spółki, scalenie ma podnieść wartość akcji i doprowadzić do usunięcia jej z segmentu Lista Alertów GPW.

Zarząd PMPG podtrzymuje pozytywną prognozę na 2014 r. i pracuje nad głównymi kierunkami strategii na 2015 r.

Scalenie akcji rekomendował NWZA Zarząd PMPG SA. Nominalna wartość akcji po scaleniu wyniesie 10 zł. Zarząd spodziewa się, że wzrośnie również rynkowa wartość akcji, która wobec prognozy ponad 8 mln EBIDTDA na 2014, w jego ocenie ma podstawy do wzrostu. Dzięki temu notowania spółki zostaną przywrócone do systemu notowań ciągłych.

Grupa Kapitałowa PMPG zamknęła I półrocze 2014 r. zyskiem netto w wysokości 5 mln 884 tys. zł. EBITDA wyniosła 7 mln 29 tys. zł wobec 4 mln 275 tys. w 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży zamknęły się na poziomie 30,56 mln zł. Oznacza to, że zysk netto na poziomie Grupy o 63 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost zysku to efekt przeprowadzonych działań optymalizacyjnych oraz uporządkowania struktury Grupy Kapitałowej. Rentowność GK PMPG wzrosła o 7,5 pkt procentowego. Wyniki półroczne Grupy stanowią potwierdzenie, że przeprowadzona optymalizacja i restrukturyzacja pozwoliły na zbudowanie „zdrowego”  fundamentu firmy i zbudowanie podstaw do optymistycznego planowania.

Wobec powyższych faktów, Zarząd podtrzymał prognozę na rok 2014, zgodnie z którą w tym roku Grupa powinna mieć przychody na stabilnym poziomie ponad 60 mln zł przy kilkunastoprocentowym wzroście rentowności (wzrost EBITDA o 17 proc. do poziomu 8,08 mln). Optymistyczne są również prognozy na IV kwartał, który zwyczajowo charakteryzuje się wyższymi przychodami.

Z punktu widzenia rozwoju Grupy, obecnie istotne jest skupienie się na przygotowaniu solidnych podstaw do cyfryzacji wybranych segmentów działalności oraz zwiększenia zasięgu w mediach elektronicznych. W najbliższym czasie wewnętrzny Dział Rozwoju Oprogramowania udostępni nowy, zintegrowany system do zarządzania treścią wszystkich cyfrowych przedsięwzięć realizowanych w ramach Grupy PMPG.

Trwają również rozmowy z inwestorami w Stanach Zjednoczonych na temat uruchomienia projektu pod marką MACHINA. Zarząd ocenia, że nowy projekt ma znaczące szanse na realizację w roku 2015.

W dniu 16 października Zarząd PMPG SA  zwołał również kolejne NWZA na 13 listopada 2014. Wtedy zostanie podjęta decyzja odnośnie zmiany nazwy spółki. Nowa nazwa ma nie zwierać elementów obcojęzycznych i ma jednoznacznie identyfikować spółkę z polskim kapitałem, na którym konsekwentnie była budowana Grupa. Propozycje nazwy zostaną zaprezentowane podczas NWZA.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.