Podsumowanie I edycji programu „Przyjazna Polska” – Portal PR - 24PR
Podsumowanie I edycji programu „Przyjazna Polska”

20.10.2014 Kategoria: Konkursy. Autor: admin

„Przyjazna Polska” to przedsięwzięcie, które narodziło się w wyniku chęci wskazania i wykorzystania potencjału polskich gmin oraz ich atrakcyjności. Pod wieloma względami bowiem tzw. „Polska lokalna” doścignęła, a częstokroć prześcignęła ofertę innych krajów Europy.

Tegoroczna Gala Finałowa programów „Gmina Fair Play i Przyjazna Polska 2014” odbyła się 17 października br. w Hotelu Bristol w Warszawie. W trakcie uroczystości wręczone zostały Nagrody Główne Programów. Galę poprowadziła dama polskiej sceny i znakomita aktorka Laura Łącz. Gościem Honorowym był Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński.

CEL PROGRAMU:

Celem programu „Przyjazna Polska” jest zaprezentowanie społeczności krajowej i międzynarodowej wyróżniających się polskich samorządów, wypromowanie ich osiągnięć i możliwości oraz pokazanie, że spełniają wysokie kryteria profesjonalnego zarządzania, mają umiejętności tworzenia korzyści rozwojowych, a także charakteryzują się przedsiębiorczością i inicjatywą. W szczególności program promuje polskie gminy, które spełniają następujące kryteria:

 • zapewniają przyjazne podejście administracji do: biznesu, inwestorów, mieszkańców i gości,
 • w rozwoju społeczno-ekonomicznym i dbaniu o środowisko naturalne kierują się zasadami społecznej odpowiedzialności oraz dążą do zrównoważonego rozwoju,
 • stwarzają korzystne warunki do rozwoju aktywności obywatelskiej i biznesu,
 • działają na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców gminy,
 • dbają o rozwój dzieci i młodzieży poprzez działania podejmowane w zakresie edukacji, sportu, kultury i rekreacji,
 • stwarzają korzystne i godne warunki życia dla seniorów i osób niepełnosprawnych,
 • dążą do podnoszenia jakości oraz stanu infrastruktury technicznej,
 • charakteryzują się gospodarnością i umiejętnością tworzenia oraz realizowania planów rozwojowych.

KATEGORIE PROGRAMU:

Zależy nam również na podkreśleniu różnorodności naszego kraju, która jest jego mocną stroną, dlatego też uczestnicy programu „Przyjazna Polska” mają możliwość wzięcia udziału w dziewięciu certyfikacjach tematycznych:

 • „Certyfikowana Lokalizacja Biznesu” „Premium Business Destination”.
 • „Dobre Miejsce Zamieszkania” „Premium Home Location”.
 • „Kraina Historii i Kultury” „History & Culture Destination”.
 • „Kraina Turystyki i Przygody” „Tourism & Adventure Destination”.
 • „Zielona Gmina” „Green Community”.
 • „eGmina” „eCommunity”.
 • „Specjalistyczna Gmina Agro” „Specialized Agro Community”.
 • „Gmina z Tradycją” „Traditional Community”.
 • „Kraina Zdrowia i Urody” „Beauty, Health and Spa”.
 • „Gmina z Tradycją” „Traditional Community”

„PRZYJAZNA POLSKA” W LICZBACH

Do I edycji Programu Certyfikacyjnego dla Gmin „Przyjazna Polska” zgłosiło się 29 samorządów z całej Polski. Ostatecznie Kapituła Konkursu wyłoniła 28 gmin, które spełniły wymagania programu i przeszły pozytywnie procedurę weryfikacyjną uzyskując tym samym tytuł i certyfikat „Przyjazna Polska” 2014.

Najbardziej popularną kategorią tematyczną I edycji Programu „Przyjazna Polska” była kategoria: „Dobre Miejsce Zamieszkania”, udział w pozostałych kategoriach przedstawia się następująco:

ZASADY WERYFIKACJI:

Program „Przyjazna Polska” trwa cały rok. By gmina mogła wziąć w nim udział, musiała zaświadczyć, że posiadała ona prawo do podejmowania decyzji administracyjnych w zakresie inwestycji przez cały rok (nie ulegało ono zawieszeniu w trakcie roku kalendarzowego) oraz, że na jej terenie w latach 2012-2014 nie funkcjonował zarząd komisaryczny. Ponadto każda gmina biorąca udział w programie i certyfikacji tematycznej musiała móc wykazać, że spełnia standardy wybranej przez siebie certyfikacji.

Pierwszym krokiem dla gmin na drodze do uzyskania certyfikatu „Przyjazna Polska” jest wypełnienie deklaracji zgłoszeniowej oraz ankiety programu, a także, jeśli gmina zadeklarowała uczestnictwo w certyfikacji tematycznej, ankiety tematycznej. Ankieta podstawowa zawiera informacje m.in. na temat funkcjonujących w gminie działań, rozwiązań, przedsięwzięć, uchwał itp., mających na celu tworzenie przyjaznego klimatu inwestycyjnego to jest przyjaznego podejścia administracji gminy do: biznesu, inwestorów, mieszkańców i gości. W ankiecie znajdują się również informacje dotyczące: rozwoju gospodarczego gminy, społecznej odpowiedzialności, a także dążenia do poprawy warunków życia mieszkańców, dbałości zarówno o młodzież jak i osoby starsze. Ankieta tematyczna natomiast zawiera szczegółowe pytania związane z podejmowaniem przedsięwzięć dotyczących danej certyfikacji np. w przypadku „Dobrego Miejsca Zamieszkania” są to pytania z zakresu stwarzania przez gminę warunków do rozwoju mieszkalnictwa, zabezpieczania szeroko rozumianych potrzeb mieszkańców gminy, a także włączania ich w konsultacje i kształtowanie kierunków rozwoju gminy. Odpowiedzi zawarte w ankiecie są punktowane

Biuro Programu weryfikuje prawidłowość dokumentacji złożonej przez Uczestników. Komisja Programu i audytorzy na podstawie dokumentacji oraz dodatkowo uzyskanych informacji oceniają spełnienie przez gminę wymagań programu „Przyjazna Polska” oraz, jeśli dana gmina wybrała uczestnictwo w certyfikacji tematycznej, również standardów danej certyfikacji tematycznej. Po pozytywnej weryfikacji formalnej oraz merytorycznej dostarczonych dokumentów, w gminach przeprowadzane są audyty. Ostateczną decyzję o przyznaniu gminie certyfikatu „Przyjazna Polska” podejmuje Kapituła Programu.

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.przyjaznapolska.pl

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.