BIK Indeks Kondycji Kredytów Konsumpcyjnych – nadal wysoka terminowość regulowania kredytów konsumpcyjnych – Portal PR - 24PR
BIK Indeks Kondycji Kredytów Konsumpcyjnych – nadal wysoka terminowość regulowania kredytów konsumpcyjnych

30.12.2014 Kategoria: Moje finanse. Autor: admin

Wartość Indeksu Kondycji Kredytów Konsumpcyjnych na koniec października 2014r. wyniosła 61,9. Oznacza to utrzymanie wartości Indeksu na poziomie zanotowanym na koniec drugiego kwartału 2014r.

Terminowość regulowania zobowiązań z tytułu kredytów konsumpcyjnych jest na dobrym poziomie i pozostaje stabilna, mając na uwadze obserwowane w 2014r. znaczne ożywienie w sprzedaży kredytów gotówkowych i ratalnych. – Najnowszy odczyt Indeksu potwierdza niezmiennie wysoką terminowość obsługi zaciągniętych kredytów konsumpcyjnych. To pozytywna wiadomość, która z jednej strony świadczy o dobrej sytuacji finansowej samych gospodarstw domowych korzystających z kredytów konsumpcyjnych, zaś z drugiej strony
o dobrej jakości kredytów konsumpcyjnych udzielonych w ostatnim czasie przez banki (wzrost akcji kredytowej bez nadmiernego wzrostu ryzyka) – mówi dr Mariusz Cholewa, Prezes Biura Informacji Kredytowej. – Wysoka sprzedaż kredytów gotówkowych i ratalnych, która w okresie styczeń-październik 2014r. wyniosła 64,8 mld zł., wskazuje ponadto na bardzo dobrą koniunkturę w kredytach konsumpcyjnych. Jest to wartość wyższa niż
w analogicznym okresie roku 2008, który był do tej pory rekordowy pod względem sprzedaży – dodaje Mariusz Cholewa.

BIK Indeks Kondycji Kredytów Konsumpcyjnych informuje o tym, czy w danym okresie następuje poprawa czy pogorszenie terminowości regulowania zobowiązań z tytułu kredytów konsumpcyjnych (kredytów gotówkowych, ratalnych, kart kredytowych oraz limitów kredytowych). Tym samym bada, czy kredytobiorcom trudniej, czy łatwiej systematycznie regulować ich zobowiązania. Pośrednio indeks wskazuje również zmiany
w sytuacji finansowej gospodarstw domowych. Im wyższa wartość indeksu, tym kondycja kredytów konsumpcyjnych (rozumiana jako terminowość ich spłat) jest lepsza. Oznacza to bowiem, że mniej rachunków kredytowych wpada w opóźnienia bądź zwiększa już istniejące przeterminowanie.
BIK Indeks Kondycji Kredytów Konsumpcyjnych opracowywany jest na podstawie danych z całego sektora bankowego gromadzonych w bazie Biura Informacji Kredytowej. Na potrzeby obliczenia indeksu kredyty konsumpcyjne zostały podzielone na 4 klasy w zależności od statusu terminowości spłaty danego kredytu (0-30, 31-60, 61-90, pow. 90 dni przeterminowania). Indeks jest średnim ważonym udziałem kredytów, które
w danym okresie obserwacji przeszły do wyższej klasy przeterminowania (co zależy od długości opóźnienia
w spłacie) do sumy kredytów, które na koniec badanego okresu obserwacji były regulowane na czas oraz tych, które osiągnęły wyższą klasę przeterminowania. Dodatkowo, dla poszczególnych klas i okresów opóźnień zastosowano wagi odzwierciedlające prawdopodobieństwo, że kredyt przejdzie do najwyższej klasy przeterminowania. Ostatecznie indeks podlega standardom normalizacji uwzględniającym m.in. liczebność
i wartość czynnych kredytów konsumenckich. Wartość indeksu obliczana jest co miesiąc, a wartość liczona na koniec danego miesiąca uwzględnia informacje z trzech ostatnich miesięcy.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.