Marek Furtek ponownie prezesem Sądu Arbitrażowego przy KIG – Portal PR - 24PR
Marek Furtek ponownie prezesem Sądu Arbitrażowego przy KIG

01.12.2014 Kategoria: Personalia. Autor: admin

W dniu 27 listopada 2014 roku Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej powołało Prezesa Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG) w Warszawie, mec. Marka Furtka, na kolejną, trzecią już kadencję, która obejmuje lata 2015-2018.

W trakcie mijającej kadencji Sąd Arbitrażowy przy KIG (SA KIG) prowadził działalność naukową, wydawniczą i edukacyjną w zakresie arbitrażu i innych alternatywnych metod rozstrzygania sporów. Z inicjatywy Prezesa, SA KIG był organizatorem wielu konferencji naukowych poświęconych problematyce arbitrażowej. Wśród najważniejszych należy wymienić cykliczne konferencje z udziałem środowiska akademickiego organizowane przy współudziale Uniwersytetów: Śląskiego, Jagiellońskiego oraz Łódzkiego.

Jednym z najważniejszych wydarzeń mijającej kadencji było również zorganizowanie w 2013 roku konferencji pt. „Arbitraż – prawo, praktyka, instytucje”, która odbyła się w Sejmie pod patronatem marszałek Sejmu Ewy Kopacz, a przewodniczył jej poseł Krzysztof Kwiatkowski.

Kolejna kadencja, to zapowiedź działań służących przede wszystkim umocnieniu pozycji Sądu Arbitrażowego przy KIG, jako głównego forum rozstrzygania sporów pomiędzy przedsiębiorcami w trybie polubownym, działalność naukowa i wydawnicza.

W styczniu 2015 roku wchodzi w życie nowy Regulamin Arbitrażowy, który jest odpowiedzią na zmiany w prawie i w praktyce arbitrażowej, zachodzące w Polsce i na świecie, a także na nowe oczekiwania użytkowników arbitrażu.

– Dzięki nowatorskim rozwiązaniom zapewnimy stronom i arbitrom narzędzia pozwalające na sprawne i szybkie zarządzanie postępowaniami oraz zwiększymy możliwość kształtowania postępowania przez strony – zapowiada Prezes Marek Furtek. Najbliższe nasze działania skupią się na zapoznaniu środowisk przedsiębiorców oraz prawników z nową procedurą SA przy KIG.

Marek Furtek jest radcą prawnym, wspólnikiem w Kancelarii Furtek Komosa Aleksandrowicz oraz specjalistą w dziedzinie prawa spółek oraz prawa cywilnego. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego i handlowego, współautorem pierwszego polskiego kodeksu dobrych praktyk spółek giełdowych. Prowadzi sądowe i arbitrażowe postępowania sporne, a także postępowania administracyjne. Jako arbiter lub pełnomocnik brał udział w licznych postępowaniach arbitrażowych krajowych i międzynarodowych przed sądami stałymi oraz sądami ad hoc. Marek Furtek jest prawnikiem rekomendowanym przez European Legal 500, Chambers Europe i European Legal Experts. Prezes związany jest z Sądem Arbitrażowym przy KIG od lat – jako jego arbiter i mediator, a także jako wiceprzewodniczący Rady Arbitrażowej SA KIG. Funkcję Prezesa SA KIG objął po raz pierwszy w 2009 roku.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.