UDANE ZAKUPY Z NOWĄ USTAWĄ – Portal PR - 24PR
UDANE ZAKUPY Z NOWĄ USTAWĄ

12.01.2015 Kategoria: Handel. Autor: admin

Większe możliwości zwrotu i wymiany towaru, bardziej zrozumiały wzór umowy, przejrzyste informacje dotyczące warunków sprzedaży – to zdaniem ekspertów najważniejsze punkty nowej ustawy o prawach konsumenckich, która zaczęła obowiązywać w naszym kraju 25 grudnia 2014.

Uchwalona przez Sejm ustawa zakłada zwiększenie uprawnień konsumentów i jak najskuteczniejszą ochronę ich praw podczas nabywania towarów. Jak twierdzi Philipiak Polska, jedna z największych firm sprzedaży bezpośredniej w Polsce, nowa ustawa pomoże rzetelnym firmom zaoferować konsumentom jeszcze bezpieczniejsze zakupy.
„Zmiany, które wprowadziła nowa ustawa, nie ominęły firm z branży sprzedaży bezpośredniej, która ma szansę stać się najbezpieczniejszą formą zawierania transakcji dla konsumentów.” – mówi Tomasz Lis, Rzecznik Prasowy Philipiak Polska. – „Nowe przepisy stawiają większe wymagania wszystkim przedsiębiorcom i kładą duży nacisk na kulturę informacyjną. Założeniem ustawy są zakupy nie tylko bezpieczne, ale przede wszystkim bardziej świadome. Nowe przepisy będą kształtowały dobrze poinformowanego, dojrzałego klienta, a także sprawiały, że na rynku większe szanse będą mieć uczciwi przedsiębiorcy” – dodaje Lis.
14 dni zamiast 10
Tym, co daje największą gwarancję bezstresowego zakupu w ramach sprzedaży bezpośredniej, jest możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Zdarza się, że robimy zakupy w pośpiechu, pochopnie, bez przedyskutowania ich z partnerem. Nowa ustawa wydłuża okres pozwalający na zmianę decyzji bez potrzeby jakiegokolwiek uzasadnienia z 10 do 14 dni. Rewolucyjna zmiana zaszła również w kwestii ustalania ostatecznego terminu odstąpienia od umowy – jego początek liczony jest bowiem nie jak dotychczas – od dnia zawarcia umowy, a od dnia wydania towaru. Co więcej, jeśli sprzedawca nie wydał kompletnego zestawu i informuje konsumenta, że brakujący element doręczony zostanie jakiś czas później, okres ustawowych 14 dni liczony jest od chwili, w której konsument otrzymał ostatni element towaru. Ta regulacja działa na korzyść konsumenta podwójnie – oprócz wydłużenia okresu możliwości rezygnacji z produktu, będzie również skłaniać sprzedawców bezpośrednich do szybkiego dostarczania kompletnego towaru.
W okresie pozwalającym na odstąpienie od umowy konsument może wnikliwie zapoznać się z nabytym produktem. Może zdjąć opakowanie, sprawdzić, czy zamówiony produkt jest kompletny, prawidłowo działa i nie posiada wad produkcyjnych. Z tego tytułu sprzedawca nie ma prawa nie uznać decyzji o odstąpieniu od umowy, czy też obciążyć konsumenta jakimikolwiek kosztami. Daje to możliwość świadomego zweryfikowania swojej decyzji o zakupie, konsultacji z osobami bliskimi, bez marketingowej presji, która oddziałuje na konsumenta w chwili zakupu.
Towar bez wady
Producent musi dbać o wysoką jakość swojego towaru – wydaje się to truizmem, jednak w świetle nowej ustawy, zarówno producent jak i sprzedawca muszą być jeszcze bardziej uważni. Konsument może przez cały okres rękojmi (2 lata) zgłosić wadę, niezależnie od tego, kiedy ją ujawnił – wcześniej miał na to jedynie 2 miesiące od ujawnienia. W przypadku stwierdzenia wady w pierwszym roku, sprzedawca musi udowodnić, że wynikała ona z przyczyn leżących po stronie konsumenta. To dwa razy dłuższy okres domniemania niż zagwarantowany wcześniejszymi regulacjami.
Dla ochrony konsumenta olbrzymie znaczenie będzie miała również zasada jednokrotności naprawy. W przypadku zgłoszenia drugiej wady, jeśli będzie ona miała istotny charakter, sprzedawca będzie zmuszony przyjąć towar i zwrócić konsumentowi uiszczoną w dniu sprzedaży zapłatę.
Dobrze poinformowany i świadomy konsument
Konsument ma prawo oczekiwać od sprzedawcy jasnych, rzetelnych informacji, udzielonych w formie pisemnej lub, za jego zgodą, np. w formie dokumentu umieszczonego na płycie CD lub pendrive. W przypadku umów zawieranych w stacjonarnym sklepie, wymagane nową ustawą informacje dotyczą okoliczności wymienionych w 9 punktach. Natomiast w przypadku zawarcia umowy w ramach sprzedaży bezpośredniej, przepisy poszerzają obowiązek informacyjny aż do 21 punktów. Konsument ma prawo poznać m.in. wszelkie dane identyfikujące sprzedawcę, łączną cenę towaru wraz z kosztami dodatkowymi, zasady odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Sprzedawca musi jasno opisać procedurę reklamacyjną, a nawet podać informację o możliwości skorzystania z pomocy organów ochrony praw konsumentów. Konsument otrzymuje również standardowy formularz odstąpienia od umowy, który ma ułatwić skorzystanie z tego uprawnienia. Jeśli konsument podczas zawierania umowy nie otrzyma informacji o możliwości odstąpienia od niej, wówczas przez 12 miesięcy (wcześniej były to jedynie 3 miesiące) będzie mógł bez jakichkolwiek konsekwencji zrezygnować z umowy, odesłać towar i żądać zwrotu pieniędzy.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.